Dünyadan Haberler

Dünyadan haberler kategorisi, LGBT aktivistlerinin dünya genelinde yürüttüğü çalışmaları ve cinsiyet değiştirme prosedürlerine dair önemli haberleri içeriyor. Bu kategoride, LGBT meselesine karşı çeşitli ülkelerdeki yaklaşım farklılıklarını ele alırken okuyucularımıza LGBT ideolojisinin tıbbi, siyasi ve akademik alandaki varlığını ve etki alanını da içeren spesifik haberler sunuyoruz. Dünyadaki gelişmeleri okuyucuya ulaştırmayı amaçlayan bu kategori, LGBT aktivizminin küresel çaptaki faaliyetlerini, LGBT ideolojisine hizmet eden araçları, cinsiyet değiştirme prosedürlerinin tıbbi ve hukuki zeminini ve trans olmaktan vazgeçenlerin kişisel deneyimlerini takip etmek isteyenler için açık kaynak niteliğinde yayın yapıyor."