Vatikan, cinsiyet değiştirme ameliyatlarının kişinin 'eşsiz onurunu' tehdit ettiğini söyledi

Vatikan, Papa Francis tarafından imzalanan ve onaylanan yeni bir belgede toplumsal cinsiyet teorisine karşı güçlü bir uyarıda bulundu ve cinsiyet değiştirme müdahalelerinin kişinin 'eşsiz onurunu' tehdit etme riski taşıdığını söyledi.
Vatikan, cinsiyet değiştirme ameliyatlarının kişinin 'eşsiz onurunu' tehdit ettiğini söyledi


Kaynak: edition.cnn.com
Erişim tarihi:08.04.2024
Yayınlanma tarihi: 08.04.2024

Vatikan, Papa Francis tarafından imzalanan ve onaylanan yeni bir belgede toplumsal cinsiyet teorisine karşı güçlü bir uyarıda bulundu ve cinsiyet değiştirme müdahalelerinin kişinin "eşsiz onurunu" tehdit etme riski taşıdığını söyledi.

"Dignitas Inifinita" (Sonsuz Haysiyet) başlığını taşıyan bildirge, yoksulluk, ölüm cezası, savaş, yardımlı ölüm, kürtaj, cinsel istismar ve kadın istismarı da dahil olmak üzere insan onuruna yönelik bir dizi tehdide odaklanıyor.

Vatikan doktrin ofisi tarafından 8 Nisan Pazartesi günü yayınlanan metinde, "kadın ve erkek arasındaki cinsiyet farklılığını" gizlemeye yönelik girişimlerin reddedilmesi gerektiği belirtiliyor. Metinde, "Cinsiyet değiştirmeye yönelik her türlü müdahale, kural olarak, kişinin ana rahmine düştüğü andan itibaren sahip olduğu eşsiz saygınlığı tehdit etme riski taşır" deniyor.

Belgede, hem çocuğun hem de "başkalarının keyfi kazanç veya arzularına boyun eğen basit bir araç haline gelen" kadının onurunu "ihlal ettiği" söylenen taşıyıcı annelik konusu da ele alınıyor. Papa Francis kısa bir süre önce taşıyıcı annelik uygulamasının yasaklanması çağrısında bulunmuştu.

Toplumsal cinsiyet
"Dignitas Inifinita" (Sonsuz Haysiyet) başlığını taşıyan bildirge, toplumsal cinsiyet ideolojisine karşı uyarılarda bulunuyor.

Papa geçmişte toplumsal cinsiyet ideolojisine karşı güçlü bir şekilde konuşmuş, kadın ve erkek arasındaki ayrımları sildiğini söylediği ideolojiyi "çirkin" olarak tanımlamıştı. Vatikan'ın son belgesi Francis'in bunu bir tür "ideolojik sömürgeleştirme" olarak tanımladığını aktarıyor.

Toplumsal cinsiyet teorisinin "canlı varlıklar arasında var olan mümkün olan en büyük farklılığı, yani cinsiyet farklılığı inkar etmeyi amaçladığını" belirten belge, bunun "en güzel ve en güçlü fark" olduğunu belirtiyor. Cinsiyet değiştirme müdahalelerinden kaçınılması gerektiği, çünkü "bedenin, ruhun içselliğinin ortaya çıktığı ve kendini gösterdiği canlı bir bağlam olarak hizmet ettiği" ifade ediliyor. Ancak belgede "genital anormallikleri" olanlar için tıbbi müdahaleye izin verildiği belirtiliyor.

Cinsiyet Değişimi

Dignitas Infinita'nın toplumsal cinsiyet teorisi eleştirisinin hemen ardından, cinsiyet karmaşasıyla mücadele edenlere yönelik transseksüel tıbbı ele alınıyor. Belge, "insan bedeninin 'Tanrı'nın sureti' saygınlığını paylaştığı" şeklindeki Hristiyan öğretisini yineleyerek insanların beden-ruh ikilisinden oluştuğuna dikkat çekiyor. Belge, “herhangi bir cinsiyet değiştirme müdahalesi, kural olarak, kişinin ana rahmine düştüğü andan itibaren sahip olduğu eşsiz onuru tehdit etme riski taşımaktadır” diyor.