Kanada’da kadın terimi yerine 'vajinası olan kişi' ifadesinin yasal kullanımı tartışmalara yol açtı

Kanada Yüksek Mahkemesi, cinsel saldırı mağduru bir kadından 'kadın' olarak bahsetmenin 'sorunlu' olduğuna hükmederek, bunun yerine 'vajinası olan kişi' denmesi gerektiğini söyledi.
Kanada’da kadın terimi yerine 'vajinası olan kişi' ifadesinin yasal kullanımı tartışmalara yol açtı


Erişim Tarihi:15.03.2024
Kaynak: nationalpost.com
Yayınlanma Tarihi: 13.03.2024

"Vajinası olan kişi" terimi Mart ayında Kanada'da yasal olarak ilk kez kullanıldı. Bu terim, LGBT ideolojisine göre "kadın" için kullanılan kapsayıcı bir terim ve artık Yüksek Mahkeme dilinin bir parçası.

Terimin kullanıldığı karar, kadınların ne zaman bir penis tarafından penetre edildiklerini bildiklerini varsaymanın hukuken doğru olup olmadığı ve cinsel saldırı ile ilgiliydi. Tahmin edilebileceği gibi cevap evet oldu, ancak bu sonuca varmak için yapılan muhakeme tuhaf bir yol izledi. Yargıç Sheilah Martin, tüm yargıçlar adına (karşı görüş yazan Yargıç Malcolm Rowe hariç) yazdı:

"Vajinası olan bir kişinin penil-vajinal penetrasyonu hissettiğine dair inandırıcı ve kesin bir şekilde ifade verdiği durumlarda, bir duruşma yargıcı bu kişinin yanılma ihtimalinin düşük olduğu sonucuna varma hakkına sahip olmalıdır.

 

Duruşma hakiminin 'bir kadın' kelimesini kullanması talihsiz olmuş ve kafa karışıklığına yol açmış olsa da, bağlam içinde değerlendirildiğinde, hakimin şikayetçinin penis-vajina penetrasyonu hissi konusunda yanılma ihtimalinin son derece düşük olduğu sonucuna vardığı açıktır."

Bu ifadeler, cinsiyetin nasıl doğru bir şekilde tanımlanacağına dair bir karar değildi. Burada yapılmaya çalışılan şey, genel olarak "bir kadın" ile davanın merkezindeki belirli bir kadın arasındaki ayrımı yapmaktı. Ancak kafa karışıklığını giderme çabası sonuç vermedi ve pasaj hem hukukçuların hem de meslekten olmayanların kafasını karıştırdı. Kararda 20'den fazla kez "kadın" kelimesinden bahsedilirken, bir örnekte insanlar - bu durumda tecavüz mağduru - cinsel organlarıyla kaba bir şekilde tanımlandı. Kullanılan sözcükler davanın merkezinde yer almasa da, kasıtlı olarak seçildiği düşünüldüğünde yine de kayda değerdir.

Kanada Yüksek Mahkemesi, cinsel saldırı mağduru bir kadından "kadın" olarak bahsetmenin "sorunlu" olduğuna hükmederek, bunun yerine "vajinası olan kişi" denmesi gerektiğini söyledi.

"Toplumsal cinsiyet" ideologlarına göre bu "kapsayıcı dil" olarak nitelenir. Bu durum, örneğin "emziren ebeveyn" (Alberta Sağlık Hizmetleri tarafından kullanılan bir terim) veya "adet görenler" (Kadın ve Cinsiyet Eşitliği Kanada tarafından kullanılan bir terim) gibi ifadelerini de kapsar. Onlara göre, erkeklik ve kadınlık, kişinin fiziksel bedeninden bağımsız olarak herhangi bir zamanda herhangi bir kişinin kendini tanımlayabileceği bir cinsiyet spektrumunun iki ucu olarak görülür. Bu düşünceye göre, cinsiyeti biyolojik özelliklere bağlamak adil değildir, çünkü bu, kendini trans olarak tanımlayan Kanadalıların yüzde 0,3'ünü dışlayabilir.

Ve Yüksek Mahkeme de buna inanıyor. Mayıs ayında bir hakaret davasıyla ilgili bir karar kaleme alan Yargıç Andromache Karakatsanis, “toplumsal cinsiyet” ideolojisinin ilkelerini sanki gerçekmiş gibi anlattı.

"Toplumsal cinsiyet bir zamanlar sadece 'erkek' veya 'kadın' ikileminde anlaşılırken, bugün toplumun toplumsal cinsiyet anlayışı, hepsi de gelişmeye devam eden bir dizi toplumsal cinsiyet kimliğini, ifade biçimini ve ilgili terminolojiyi kapsayacak şekilde genişlemiştir." diye yazmıştır.

Aynı kararda, cinsiyet ve toplumsal cinsiyete ilişkin ikili anlayışa dair her türlü ifade, davanın taraflarından birinden alıntı olarak sunuldu. Mahkeme, cinsiyet hakkında biyoloji ile bir ilgisi varmış gibi yazmaktan kaçınmaya özen gösterdi. 

Kanada'da mevcut durum pek de iyi değil, çünkü ikili cinsiyetten tamamen arındırılmış bir cinsiyet spektrumu kavramına inanmayanlar, bu konuda mahkemeye çıkmaları durumunda adil bir şekilde dinlenmeyecekler.

Eğer bir gün inançlarınızı "vajinası olan kişi" ifadesine hukuken öncülük eden bir mahkemede savunmak zorunda kalırsanız, size iyi şanslar.