Yeni bir araştırma LGBT yanlısı inançların anksiyete ve depresyonla bağlantılı olduğunu ortaya koydu

Finlandiya'da yapılan yeni bir araştırma transgenderizm, Marksizm ve 'ırkçılık karşıtlığına' verilen desteğin özellikle öğrenciler için daha kötü ruh sağlığı ile ilişkili olduğu ve kadınlarda daha yaygın görüldüğünü tespit etti.
Yeni bir araştırma LGBT yanlısı inançların anksiyete ve depresyonla bağlantılı olduğunu ortaya koydu


Kaynak: lifesitenews.com
Erişim tarihi: 01.04.2024
Yayınlanma tarihi: 29.03.24

Finlandiya'da yapılan yeni bir araştırma, transgenderizm, Marksizm ve 'ırkçılık karşıtlığına' verilen desteğin özellikle öğrenciler için daha kötü ruh sağlığı ile ilişkili olduğu ve kadınlarda daha yaygın görüldüğünü tespit etti.

Finlandiya'da yapılan bir araştırma, "woke" inançların benimsenmesinin daha yüksek anksiyete ve depresyon oranlarıyla ilişkili olduğunu ortaya koydu. (Türkçe’de “uyanmış, duyarcı, duyar kasan kimse” anlamlarına gelen “woke”, Amerika’da sosyal adalet ve eşitliği savunan ve aynı zamanda LGBT destekçisi olan liberal-ilerici gruplar için kullanılan bir kavramdır.)

Scandinavian Journal of Psychology'de yayımlanan çalışma, insanların "insanları öncelikle kimlik gruplarının üyeleri ve bilerek ya da bilmeyerek baskının failleri ya da kurbanları olarak algılayan" ve dahası "baskıcı" olduğu düşünülen ya da "güç farkı" bulunan konuşmaların düzenlenmesine inanan bir ideolojiyi ne ölçüde benimsediklerini araştırdı.

Araştırmacılar bu bakış açılarını "eleştirel sosyal adalet tutumları" olarak adlandırmış ve Eleştirel Sosyal Adalet Tutum Ölçeği (CSJAS) ile bu ideolojiye özgü inançları tanımlamıştır:

·         "Eğer beyazlar ortalama olarak siyahlardan daha yüksek bir gelir düzeyine sahipse, bunun nedeni ırkçılıktır."
·         "Üniversite okuma listeleri daha az beyaz ya da Avrupalı yazar içermelidir."
·         Cinsiyet karmaşası yaşamayan kişiler "cinsiyet zamirlerini örneğin sosyal medya profillerinde belirtmelidir."
·         "Trans kadınlar" olarak adlandırılan kişiler -cinsiyet karmaşası yaşayan erkekler- kadındır.
·         Ayrıcalıklı kişilerin konuşma haklarının sınırlandırılması adil değildir. (ters puan)
·         İnsan türünde iki biyolojik cinsiyet vardır. (ters puanlı)
·         Ezilen/baskı altındaki bir kişiyi rencide edebilecek şeyler söylememelisiniz.
·         Polis kurumsal olarak ırkçıdır.
·         Karl Marx'ın fikirleri ulusal politikada daha fazla etkiye sahip olmamalıdır. (ters puan)

Daha yüksek CSJAS puanları, özellikle öğrencilerde depresyon, anksiyete ve mutsuzluk ile ilişkilendirilmiştir. Ayrıca, erkekler ve kadınlar arasında "woke" tutumlar açısından kayda değer farklılıklar bulunmuştur.

"Çalışmanın yazarı Oskari Lahtinen PsyPost'a yaptığı açıklamada Finlandiyalıların tutumları hakkında şunları söylemiştir: "Cinsiyet ayrımı muhtemelen benim için en şaşırtıcı olanıydı. Beş kadından üçü 'woke' fikirlere olumlu bakarken, yedi erkekten yalnızca biri olumlu bakıyor."

Araştırmacılar, "eleştirel sosyal adalet tutumlarını" içeren tartışmaların "esas olarak Amerikan toplumundaki dinamiklerden kaynaklandığını", ancak şimdi "İngiltere, Kanada, Belçika, Hollanda, Avustralya ve İsveç" de dahil olmak üzere "diğer birçok Batı ülkesinin" bu tür söylemleri benimsediğini belirtmiştir.