Vatikan transseksüellerin vaftiz edilebileceği yönünde bir belge yayınladı

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis 10 yıllık papalığı süresince eşcinsel evliliğe karşı olmasına rağmen, Roma Katolik Kilisesinin transseksüelleri vaftiz etme kararınını onayladığını açıkladı.
Vatikan transseksüellerin vaftiz edilebileceği yönünde bir belge yayınladı

 

Erişim Tarihi: 6.12.2023

Kaynak: nytimes.com

 

Papa Francis, 10 yıllık papalığı süresince eşcinsel evliliğe karşı olmasına rağmen, Roma Katolik Kilisesinin transseksüelleri vaftiz edebileceği yönündeki kararını onayladığını açıkladı. Vatikan, Papa Francis tarafından onaylanan bir belgenin, daha ‘’kapsayıcı’’ bir kilise vizyonuna uygun olarak incelikli bir rehberlik ortaya koyduğunu, ancak bunun kilisede bir politika değişikliği anlamına gelmediğini söyledi.

Papa Francis, 10 yıllık papalığı süresince, eşcinsel evliliğe karşı olmasına rağmen, Roma Katolik Kilisesi'ni LGBTQ üyelerine daha ‘’kucaklayıcı’’ hale getirmek için bu adımın atıldığını ifade etti. 

LGBT katoliklerine ulaşmayı papalığının ayırt edici özelliklerinden biri haline getiren Papa Francis, transların vaftiz edilebileceğini, vaftiz ebeveyni olarak hizmet edebileceğini ve kilise düğünlerinde şahitlik yapabileceğini açıklayarak daha ‘’kapsayıcı’’ bir kilise vizyonunu benimsediğini açıkladı. Papa'nın bu kararı, 31 Ekim'de onayladığı ve Çarşamba günü internette yayınlanan bir Vatikan belgesinde ortaya çıktı. 

Eşcinsel Katolikleri savunan Maryland merkezli bir grup olan New Ways Ministry'nin İcra Direktörü Francis DeBernardo yaptığı açıklamada, "Transları kutsal ayinlere eksiksiz bir şekilde kabul etmek iyi bir adımdır" dedi. DeBernardo, bu kararın "Papa Francis'in LGBT meselelerine papaz odaklı bir yaklaşım arzusunun yerleşmekte olduğuna işaret ettiğini" sözlerine ekledi.

Transseksüeller konusunda daha kısıtlayıcı tutumlar sergileyen Amerikalı piskoposların tepkileri güçsüz kaldı. Amerika Birleşik Devletleri Katolik Piskoposlar Konferansı sözcüsü yaptığı açıklamada, transseksüel bir kişinin vaftiz ayinine ve diğer ruhani ritüellere katılımı konusunun transseksüellere yönelik tıbbi müdahaleler konusundan ayrı olduğunu vurguladı. "Bunlar farklı, birbirinden ayrı konulardır" dedi.

Transseksüel
Papa Francis, 10 yıllık papalığı süresince eşcinsel evliliğe karşı olmasına rağmen transseksüellerin vaftiz edilebileceği kararını açıkladı.

Geçtiğimiz ilkbaharda Amerikan piskoposlar konferansı, cinsiyet değişimi amacıyla yapılan kimyasal ve cerrahi müdahalelerin "ahlaki açıdan doğru olmadığını" belirten kendi doktrinel belgesini yayınlamış ve Katolik hastanelerine bu müdahaleleri yapmamaları talimatını vermişti.

Papa Francis, 10 yıllık papalığı süresince eşcinsel evliliğe karşı olduğunu açıkça belirtmiş olsa da, Katolik Kilisesi'nin LGBTQ üyelerine daha ‘’kucaklayıcı’’ olması konusunda sık sık demeçler verdi. Bu yıl Francis, eşcinsel olmayı suç sayan yasaları kınadı ve piskoposları, özellikle bu yasaların bulunduğu ülkelerde, LGBTQ üyelerini kiliseye kabul etmeye çağırdı. LGBTQ savunucuları bu açıklamayı "tarihi" olarak nitelendirdi.

Francis defalarca kilisenin LGBT Katolikleri de dahil olmak üzere herkese ulaşması gerektiğini söylemiş olsa da, "eşcinsel eylemlerin özünde hastalıklı olduğunu" söyleyen kilise öğretisini değiştirmedi.

Vatikan, Francis'in geçen ay onayladığı belgenin sadece kilise öğretisine açıklık getirdiğini ve yeni bir politika ya da politika değişikliği teşkil etmediğini söyledi.

Pennsylvania'da önde gelen bir avukat olan Nicholas P. Cafardi, "Burada doktrinsel bir değişiklik yok - belgenin önemi Francis'in tüm papalığı için tipiktir - yani, bugün kilisenin bazı çetrefilli meselelerine çok dini bir yaklaşım getiriyor" dedi.

Belge, Brezilyalı bir piskoposun, transeksüel ve geylerin bazı kutsal törenlere katılımına ilişkin kilise öğretileri hakkında sorduğu sorulara doğrudan yanıt olarak yazıldı ve Vatikan'ın kilise doktrini ofisinin başına yeni atanan ve ilerici eğilimleri nedeniyle kilise muhafazakârları tarafından hoş karşılanmayan Kardinal Víctor Manuel Fernández tarafından imzalandı.

LGBTQ
Kardinal Víctor Manuel Fernández

Portekizce ve İtalyanca tercümeleri yayınlanan belgede, belirli koşullar altında transseksüellerin -ister hormonal tedavi ister cerrahi müdahale geçirmiş olsunlar- Katolik vaftizlerinde vaftiz ebeveyni olabilecekleri, dini nikahlarda şahitlik yapabilecekleri ve kendilerinin de vaftiz edilebilecekleri belirtiliyor.

Belgeye göre, translar "kamusal bir skandala ya da inananlar arasında kafa karışıklığına yol açma riski taşıyan bir durum yoksa" vaftiz edilebilirler. Belgede neyin skandal sayılacağı konusunda ayrıntı verilmiyor. Belge, cinsiyetini sorgulayan çocuk ve ergenlerin de "iyi hazırlanmış ve istekli olmaları halinde" vaftiz edilebileceğini belirtiyor.

Belgede, mevcut kilise yasalarında LGBT üyelerinin bir evlilik töreninde şahitlik yapmasını yasaklayan hiçbir hüküm bulunmadığı belirtiliyor. Ayrıca, "Katolik dininde eğitim alacağına dair sağlam temellere dayanan bir umut" olduğu sürece, aynı cinsiyetten bir çiftin evlat edindikleri ya da taşıyıcı anneden doğan bir çocuğu vaftiz edebilecekleri de belirtiliyor.

Aynı cinsiyetten kişilerin vaftiz ebeveyni olmasına izin verilmesi konusunda Vatikan durumun daha karmaşık olduğunu öne sürdü. Belgeye göre vaftiz ebeveyni, "inanca uygun bir yaşam süren" eşcinsel bir kişi de dahil olmak üzere herhangi biri olabilir. (Vaftiz ebeveyni vaftiz sırasında bir bebeği takdim eder ve daha sonra çocuğun Hristiyan bir yaşam sürmesine yardımcı olarak çocuk için bir tür manevi garantör olması beklenir).

LGBTQ
LGBTQ savunucuları Papanın açıklamasını "tarihi" olarak nitelendirdi.

Ancak Vatikan, kilisenin karşı çıktığı evliliğe benzer eşcinsel ilişkilerde bulunan kişilerin inanca uygun olmadığını söylüyor ve bu kişilerin vaftiz ebeveyni olmaması gerektiğini öne sürüyor. Belge, bu kişilerin vaftiz törenine tanıklık etmek üzere davet edilebileceğini ve takdir yetkisinin yerel rahibe bırakılabileceğini belirterek, papazlara "vaftiz törenini korumak için her durumu akıllıca düşünmeleri" çağrısında bulunuyor.

DeBernardo, 2015 yılında başka bir piskoposun Vatikan'ın kilise doktrini ofisinden rehberlik istediğini ve İspanya'da transseksüel bir kişinin vaftiz babası olup olamayacağını sorduğunu belirtti. DeBernardo'nun kuruluşu, piskoposun transseksüel kişinin talebini önce reddettiğini, ancak daha sonra Vatikan'dan açıklama istediğini yazdı. Vatikan'ın o dönemde baş muhafazakâr bir ilahiyatçı tarafından yönetilen kilise öğretisi ofisi, transseksüel kişinin inanca ve vaftiz babalığı pozisyonuna uygun olmadığını söyledi.

İspanya'nın Cádiz ve Ceuta Piskoposluğu'ndan Piskopos Rafael Zornoza Boy, Vatikan'ın doktrin ofisinin o dönemde kendisine "Transseksüel davranışın kendisi, kişinin kendi cinsel kimlik sorununu kendi cinsiyetinin gerçeğine göre çözmesi yönündeki ahlaki gerekliliğe karşı bir tutumu aleni bir şekilde ortaya koymaktadır" diye yazdığını söyledi. "Aslında Papa Francis, kilise öğretisine uygun olarak, bu tür davranışların insan doğasına aykırı olduğunu çeşitli vesilelerle ifade etmiştir." dedi.

Ancak Vatikan, bu davanın emsal olarak okunmasına karşı uyarıda bulunarak, bunun belirli bir davanın önceki bir yorumu olduğunu söyledi.