Cass incelemesinin ardından LGBT örgütü Stonewall'a destek azaldı

Birçok kamu kurumu, çocuklarda ve genç yetişkinlerde cinsiyet karmaşasına ilişkin dönüm noktası niteliğindeki Cass raporunun tartışmalı kuruluşa ışık tutması nedeniyle Stonewall'a üyeliklerini gözden geçiriyor.
Cass incelemesinin ardından LGBT örgütü Stonewall'a destek azaldı


Kaynak: freespeechunion.org
Erişim tarihi: 25.04.2024

Stonewall'un etkisinin azaldığının bir işareti olarak İngiltere Ulusal Sağlık Servisi (NHS England), konferans biletlerini ve grubun Çeşitlilik Şampiyonları Programı için planlanan üyeliğini iptal ederek örgütle arasına mesafe koydu. Times gazetesinin haberine göre, Historic England, Arts Council England ve Sport England da dahil olmak üzere diğer birçok kamu kurumu, çocuklarda ve genç yetişkinlerde cinsiyet karmaşasına ilişkin dönüm noktası niteliğindeki Cass raporunun tartışmalı kuruluşa ışık tutması nedeniyle Stonewall'un çeşitli kıyaslama programlarına üyeliklerini gözden geçiriyor.

Geçtiğimiz yıl Bilgi Komiseri, Stonewall'un işverenleri “çeşitlilik” ve “kapsayıcılık” konusunda ölçen Eşitlik Endeksinin yanı sıra, işverenlere cinsiyet ayrımı gözetmeyen alanlar ve zamirlerin kullanımı konusunda rehberlik eden Çeşitlilik Şampiyonları Programının, kuruluşun "katılımcı üyelerin yürüttüğü politikalar üzerinde önemli ölçüde etkili olmasına" izin verdiğini ve "işverenlerin kendilerini Stonewall'un markasıyla ilişkilendirerek onun onayını almak zorunda olduklarını" tespit etti.

İngiltere'nin en tanınmış LGBT kampanya grubu olan Stonewall, Dr. Hilary Cass tarafından hazırlanan raporun yayınlanmasından bu yana transgender aktivizmi konusundaki tutumu nedeniyle yoğun bir inceleme altına alındı. Başlangıçta lezbiyenler, geyler ve biseksüeller ("LGB") adına savunuculuk yapmak üzere kurulan Stonewall, 2015 yılında etkin bir şekilde yön değiştirerek trans ("LGBT "nin "T "si) olduğunu iddia edenler adına kampanyalar yürütmeye öncelik verdi. Buna trans olduğunu söyleyen çocuklar ve genç yetişkinler için ergenlik engelleyicilerin ve karşı cinsiyet hormon ilaçlarının reçetelenmesini desteklemek de dahildi.

Cass incelemesi
Cass incelemesinin ardından LGBT örgütü Stonewall'a destek azaldı

Ancak, kurumun bu konudaki düşüncelerine meydan okuyan kanıta dayalı araştırmalarla ilgilenme konusunda isteksiz oluşu endişeleri artırdı. 2018 yılında LGBT karşıtı kampanya grubu Transgender Trend, okullara kaynak paketleri göndererek öğretmenleri, gençlerde cinsiyet karmaşasına yönelik 'olumlayıcı' yaklaşımı destekleyen çok az tıbbi kanıt olduğu ve NHS cinsiyet kliniklerine yönlendirilen gençler arasında yüksek oranda otizm spektrum bozukluğu ve ruh sağlığı sorunları olduğu konusunda uyardı. Stonewall'un yanıtı ise “öğretmenlere doğru olanı yapmalarını ve bu sözde tehlikeli ve zarar verici yayını parçalamalarını" tavsiye etmek oldu.

Bu ayın başlarında dönüm noktası niteliğindeki Cass raporunun yayınlanmasının ardından Stonewall da X'te bir açıklama yayınlayarak ergenlik engelleyicilerin geri döndürülebilir olduğunu ve çocuklara ve gençlere zamanında reçete edilmesi gerektiğini iddia etti. Ancak Cass raporunun da açıkça ortaya koyduğu gibi, bu iddianın kanıt temeli oldukça zayıf ve bu ilaçların bilişsel ve fizyolojik gelişim ve doğurganlık üzerinde geri dönüşü olmayan hasara neden olduğu yönündeki korkuları ortadan kaldırmak şu anda mümkün değil. Bu anlamda rapor, "[ergenlik engelleyici reçete edilen çocuklar için] hem erkekleştirici/feminleştirici hormonlara devam edenlerde hem de etmeyenlerde yetişkinlikte tam kemik sağlığı iyileşmesi olup olmadığını belirlemek için çok daha uzun süreli takip gereklidir" sonucuna vardı.

Eleştirmenler bu suçun bir kısmını Stonewall'a yükledi. 2014-2019 yılları arasında Stonewall'u yöneten Bethnal Green Baronesi Hunt, Cass raporunun nihai sonucunun yayınlanmasının ardından Times'a verdiği son röportajda, hiçbir zaman tartışmayı kapatmaya çalışmadığını, tek pişmanlığının "uzmanlara" güvenmek olduğunu ve Stonewall'un zorba bir kampanya grubu olarak nitelendirilmesini kabul etmediğini iddia etti. Özellikle bu son iddia, şu anda hafıza kaybından muzdarip olmayan birçok kamu yorumcusu tarafından kuşkuyla karşılandı.