Almanya, çocuk pornografisi bulundurma ve dağıtma suçunu ağır suçtan kabahate düşürdü

Alman Parlamentosu, ülkedeki pedofili yanlısı örgütleri sevindirecek bir karar alarak çocuk cinsel istismarı içeren materyallerin bulundurulması ve dağıtılması suçunu ağır suçtan kabahate indirdi.
Almanya, çocuk pornografisi bulundurma ve dağıtma suçunu ağır suçtan kabahate düşürdü


Kaynak: thepublica.com
Erişim tarihi: 22.05.2024

Alman Parlamentosu, ülkedeki pedofili yanlısı örgütleri sevindirecek bir karar alarak çocuk pornografisi bulundurma suçunu ağır suçtan kabahate indirdi. Almanya'nın doğrudan seçilen parlamentosu Bundestag, "[çocuk pornografisi] bulundurmanın ve edinmenin en az üç ay hapis cezasıyla, dağıtmanın ise en az altı ay hapis cezasıyla cezalandırılmasını" öngören yasa tasarısını kabul etti. Tasarı yürürlüğe girdiğinde, bu suçlar suç olarak değil, kabahat olarak sınıflandırılacak.

2021 yılında, dönemin Adalet Bakanının bu suçları işleyenler için asgari bir yıl hapis cezası getirmesinin ardından, çocuk cinsel istismarı materyalleri bulundurmak ağır bir suç olarak yeniden sınıflandırılmıştı. Ancak sadece üç yıl sonra gelen bu yeni mevzuat, yeniden sınıflandırma kararının, materyalle yakalananlar arasında bir dizi uç vaka üzerinde zararlı etkileri olabileceği iddiasıyla eleştirildi. Yeni tasarıda: "Bu tür vakalar özellikle, çocuk pornografisi bulan ve bunu diğer ebeveynlere, öğretmenlere veya okul yönetimine ileterek onları sorundan haberdar eden daha büyük çocukların veya gençlerin ebeveynleri ve öğretmenleri arasında sıklıkla görülmüştür" denildi.

Tasarıda ayrıca şu ifadeler kullanıldı: "Çocuk suçluların büyük bir kısmına uygun şekilde ve gerekli esneklikle yanıt verebilmek için cezanın kabahate indirilmesi de acilen gereklidir. Burada da failler genellikle çocuk pornografisi içeriğinden cinsel olarak tahrik olmak için değil, daha ziyade saflık, merak, maceraya susamışlık veya etkileme arzusu gibi ergenlik dönemine özgü dürtülerle hareket etmektedirler."

Pedofili
Krumme-13 adlı pedofili grubunun kurucusu Dieter Gieseking, pedofili davası ile karşı karşıya olan herkesin yargılamaların ertelenmesi için başvuruda bulunmalarını önerdi.

Ancak Hristiyan Demokrat Birliği’nin (CDU) kardeş partisi ve Almanya'nın ana merkez sağ partisi olan Hristiyan Sosyal Birliği (CSU), bir muhalefet bildirisi yayınlayarak söz konusu tasarının sorunlu vakaları düzeltmek istiyorsa, suç için ceza aralığında genel bir indirim talep etmek yerine bu vakalara odaklanması gerektiğini savundu. Açıklamada, "Çocuk pornografisinin dağıtımı, bulundurulması ve edinilmesi prensip olarak suç olarak sınıflandırılmaya devam etmelidir. Bilimsel bulgular, ceza çerçevesinin aşağıya doğru kayması halinde, uygulamada verilen cezaların da daha düşük olma eğiliminde olduğunu göstermektedir." denildi.

Haberlere yanıt olarak, pedofil yanlısı bir aktivist grup olan Krumme-13 ya da K13, yasadaki değişiklikleri açıkça kutladı. Grubun kurucusu Dieter Gieseking, geçen hafta internet sitesinde yaptığı açıklamada “cezaların anayasaya aykırı bir şekilde sıkılaştırılması” uygulamasının kaldırıldığını belirterek, çocukların cinsel istismarına ilişkin önceki karardan etkilenen binlerce kişinin “mağdur olmasından" yakındı. Kendisi de pedofil olan Gieseking, şu anda bu tür bir dava ile karşı karşıya olan herkesin mevcut ceza yönergelerinden kaçınmak için avukatlarına "yargılamaların ertelenmesi için başvuruda bulunmalarını" önerdi. Daha önce The Publica haber sitesi tarafından bildirildiği üzere, çocuk pornografisi bulundurmaktan çok sayıda hapis cezası almış olan ve rıza yaşının 12'ye indirilmesini savunan Gieseking, Federal Meclis'e "çocuk hakları" konulu bir dilekçe taslağı sunmuştu. Diğer bazı önerilerle birlikte gruplandırılan bu dilekçede, çocukların "duygusal, zihinsel ve fiziksel refahlarını etkileyen tüm konularda söz sahibi olma hakkı" ve "kişiliklerini özgürce geliştirme hakkı" olması gerektiği savunuluyordu. İkinci madde ise, Alman Anayasası'nın 2. maddesine atıfta bulunmaktadır ki bu madde, açıkça "cinsel özerkliği" de içermektedir.