Transseksüel Çocuk ve Gençlerin Sayısında %4000 Artış

ABD ve Birleşik Krallık'ta, aralarında çok sayıda çocuk ve gencin de bulunduğu transseksüellerin sayısı giderek artıyor.
Transseksüel Çocuk ve Gençlerin Sayısında %4000 Artış

 

Erişim tarihi: 27.02.2023

Charlene Aaron, CBN News

 

Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık'ta, aralarında çok sayıda çocuk ve gencin de bulunduğu transseksüellerin sayısı giderek artıyor.

Bu yıl Amerikan Pediatri Akademisi tarafından yapılan bir çalışma, kendilerini uydurma cinsiyet kalıplarıyla "tanımlayan" genç bireylerin sayısında artış görüldüğüne dair bulgular yayınladı.  

Transseksüalizm (biyolojik cinsiyete belli yollarla müdahalede bulunup bir diğer biyolojik cinsiyete bürünme hali) aktivistleri, karşı cinsiyetten olduğunu iddia eden kişilerin gerçekten de iddia ettikleri cinsiyetten oldukları ve hormon tedavisi ve cinsiyet değiştirme ameliyatı gerektiren süreçlerden geçmeleri gerektiği konusunda ısrar ediyor. The Federalist isimli haber kaynağına göre, doktorlar erkek olduğunu iddia eden reşit olmayan kız çocuklarının bu iddialarını olduğu gibi kabul ediyor ve meme gelişiminin sonradan travma yaratacağı düşüncesiyle bu kız çocukları üzerinde çift mastektomi (meme dokusunun cerrahi operasyonla alındığı transseksüel ameliyatı) gibi radikal cerrahi operasyonlar gerçekleştiriyorlar. 

Ayrıca, Amerikan Tıp Birliği Dergisi’de yayınlanan bir araştırmaya* göre, Amerika Birleşik Devletleri'nde bazı doktorlar 13 yaşındaki sağlıklı kız çocukları üzerinde çift mastektomi ameliyatı gerçekleştiriyor. Tek dayanakları ise, erkek olduklarını söyleyen bu kız çocuklarının kapsamlı bir değerlendirmeye tabi tutulmadan aldıkları cinsiyet disforisi (cinsiyetten duyulan hoşnutsuzluk) tanısı.

Araştırmadan elde edilen bulgular şu şekilde: "Bu kohort çalışması, transseksüel gençlerin bakımına özgü olarak uzmanlaşmış büyük ölçekli, kentsel bir hastaneye bağlı ayakta tedavi kliniğinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada, yeni bir göğüs disforisi ölçütü temel alınarak, transmaskülen gençler ve genç yetişkinler arasında testosteron kullanımı ve göğüslerin varlığından duyulan hoşnutsuzluk ile ilgili anket verileri toplanmıştır. Ayrıca, daha önce cinsiyet değiştirme ameliyatı geçirmiş bireylerden pişmanlık düzeyi ve yan etkilerle ilgili ek bilgiler elde edilmiştir. Çalışmaya, karşı cinsten olduklarını iddia eden 13 ila 25 yaşındaki kadınlar dahil edilmiştir."

Görüldüğü üzere, cinsiyet disforisi transseksüel tıp alanında yaygın olarak kullanılan bir bahaneye dönüştürülerek literatürde yer bulmaya başlamıştır. Bu bağlamda, diğer bölgelerde olduğu gibi Birleşik Krallık'ta da cinsiyet disforisi giderek büyüyen bir sorun olarak göze çarpmaktadır. Birleşik Krallık'ta, "cinsiyet değiştirme" amacıyla kliniklere yönlendirilen genç bireylerin sayısı 2009'da 97 iken, 2017-2018 döneminde 2510'a yükselmiştir; bu da on yıllık bir dönemde yüzde 4000'in üzerinde bir artışa işaret etmektedir.

Telegraph gazetesinin haberine göre bazı eğitimciler, okullarda transseksüelliğe dair konuların teşvik edilmesinin çocukların zihinlerine 'kafa karışıklığı" zerk ettiğine ve çocukları cinsiyeti sorgulamaya yöneltmenin artık bir "endüstri" haline geldiğine dair uyarıda bulunmuşlardır. "Women vs Feminism (Kadın ve Feminizm)” kitabının yazarı Dr. Joanna Williams ise, okulların "en küçük çocukları bile gerçekten erkek mi yoksa kız mı oldukları konusunda sorgulamaya sevk ettiğini" ifade etmiştir.

Durumun ciddiyeti, Birleşik Krallık yetkililerini, cinsiyetini değiştirmek isteyen çocuk sayısındaki artışı incelemek amacıyla bir soruşturma başlatmaya itmiştir. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nde de ergenliğin başlangıcını ertelemek amacıyla çocuklara ilaç enjekte etme eğiliminin arttığı gözlemlenmektedir.

The Federalist haberine göre, "transseksüellik tedavisi alanında önde gelen araştırmacıların açıklamaları ve eylemleri, akıl sağlığına sahip her birey için şoke edici olmasa da, en azından şaşırtıcı bir nitelik taşıyacaktır." Yine The Federalist'e göre, "Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) tarafından finanse edilen 5,7 milyon dolarlık bir hibeyle gerçekleştirilen bir araştırmada, Los Angeles Çocuk Hastanesi'nden Dr. Johanna Olson'un da aralarında bulunduğu araştırmacılar, cinsiyet disforik çocuklar üzerinde ergenlik engelleyici ve karşı cinsiyet hormonu kullanımının etkilerini değerlendirmektedir." İngiltere'de geçen yıl, 10 yaşında olanlar dahil olmak üzere 800 disforik çocuğa ergenliği engelleyici ilaçlar verilmiştir. Bu artış, cinsiyet değiştirmek isteyen çocuk sayısındaki artışı beraberinde getirerek, İngiltere'de bu konuda bir soruşturma başlamasına yol açmıştır. Yetkililer, sosyal medyanın çocukları cinsiyet değişikliği konusunda düşünmeye teşvik etmedeki etkilerini de inceleyecektir.

Terapistlerse, çocukların cinsiyetleri hakkında sıklıkla karışık duygular yaşadıklarını, ancak genellikle bu tür karışıklıkların olgunlaştıkça kendi kendilerine çözdüğünü ve bu nedenle cinselliği anlayacak yaşa gelmeden çocuklar üzerinde tıbbi müdahale gerçekleştirmenin acı verici hatalara yol açabileceğini belirtmektedir.

 

*Olson-Kennedy J, Warus J, Okonta V, Belzer M, Clark LF. Chest Reconstruction and Chest Dysphoria in Transmasculine Minors and Young Adults: Comparisons of Nonsurgical and Postsurgical Cohorts. JAMA Pediatr. 2018;172(5):431–436. doi:10.1001/jamapediatrics.2017.5440