Amerika’daki hukuk sistemi trans hareketinin yayılmasını nasıl mümkün kıldı?

Amerika’da 'trans' olduğunu söyleyen çocukların sayısı muazzam bir şekilde artarken, toplumsal cinsiyet tartışması kültürel savaşların merkezine oturmuş durumda. Peki, bu noktaya nasıl gelindi?
Amerika’daki hukuk sistemi trans hareketinin yayılmasını nasıl mümkün kıldı?


Kaynak: thegospelcoalition.org
Erişim tarihi: 30.05.2024
Yayınlanma tarihi: 30.05.2024

Amerika’da "trans" olduğunu söyleyen çocukların sayısı muazzam bir şekilde artarken, toplumsal cinsiyet tartışması kültürel savaşların merkezine oturmuş durumda. Peki, bu noktaya nasıl gelindi? Yıllardır bu soruya birçok farklı teori ile cevap aranıyor. Ancak bu teoriler, genellikle bir faktörü göz ardı ediyor: Hukuk.

Trans Üretim Hattı

Becket Fund for Religious Liberty hukuk firmasından Luke Goodrich, "Trans Üretim Hattı" adını verdiği, çocukları cinsiyet değiştirmeye teşvik eden ve trans olduğunu söyleyen çocukların sayısındaki patlamaya katkıda bulunan karmaşık bir eyalet ve federal yasa ağını özetledi.

Bu sistem şu şekilde çalışıyor:

1. Adım: Okul öncesinden itibaren, çocuklara "cinsiyet kimliklerini" sorgulamayı öğretmeye başlıyorlar.
2. Adım: Öğretmenler, cinsiyet karmaşası yaşayan çocukların yeni zamirler kullanmasını, karşı cinsiyet kıyafetleri giymesini ve karşı cinsiyete ait tuvaletleri kullanmalarını onaylıyor ve bunu ebeveynlerinden gizliyor.
3. Adım: Yasalar, ebeveynlerin çocuklarının "yeni cinsiyet kimliğini" öğrendiklerinde, çocuklarının esas cinsiyetleriyle rahat hissetmelerine yardımcı olacak profesyonel danışmanlık almasını yasaklıyor.
4. Adım: Devlet, direnen ebeveynleri çocuklarının velayetini almakla tehdit ediyor.
5. Adım: Devlet, çocukların hormon ilaçlarına ve cinsiyet değiştirme ameliyatlarına erişimini kolaylaştırıyor.
6. Adım: Sigorta şirketleri bu prosedürleri karşılamak zorunda kalıyor.
Bu yasalar, çocukları cinsiyet değiştirmeye doğru itiyor ve bu üretim hattı, ancak doğrudan mücadele edilirse durdurulabilir.

Sınıflardaki Trans Üretim Hattı

1. Adım: Trans taşıma bandı, çocukların en etkilenebilir olduğu yerde, sınıfta başlıyor. Örneğin, Maryland'deki Montgomery İlçesi’nde okul öncesi ve ilkokul çağındaki çocuklara, ebeveyn bildirimi olmaksızın, transgender ideolojisini teşvik eden kitaplar okutuluyor. Ayrıca, ebeveynlerin çocuklarını bu tür eğitimlerden muaf tutması engelleniyor.

Becket Fund’un yardımıyla, Müslüman, Yahudi ve Hristiyan aileler, dini özgürlük haklarını korumak için Montgomery’e dava açtı. Ancak, ABD Dördüncü Temyiz Mahkemesi, Montgomery idaresi lehine karar verdi. Muhafazakar ebeveynler, çocuklarını bu eğitimlerden muaf tutma haklarını korumak için Yüksek Mahkeme’ye başvurmayı planlıyor.

2. Adım: Bazı okul bölgeleri, öğretmenlerden çocukların cinsiyet değişikliğini teşvik etmelerini ve bu durumu ebeveynlerinden gizlemelerini talep ediyor. Kaliforniya'da Jessica Konen'in kızı, öğretmenler tarafından gizlice trans olduğuna ikna edildi ve bu durum annesine söylenmedi. Jessica, kızının cinsiyet değiştirdiğini bir yıl sonra öğrendi. Okul, Jessica'nın kızına erkek olarak hitap etmeye devam etti. Jessica, ebeveynlik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle okul bölgesine dava açtı ve 100.000 dolar tazminat aldı. Öte yandan, California ve New Jersey gibi eyaletler, çocuklarının değiştirme sürecini ebeveynlere bildiren yerel okul bölgelerine dava açıyor.

Cinsiyet değiştirme
Trans hareketi, okul öncesinden başlayarak çocukları "cinsiyet kimliklerini" sorgulamaya teşvik ederek sonu cinsiyet değiştirmeye giden bir trans üretim hattına sokuyor.

Evlerdeki Trans Üretim Hattı

3. Adım: Ebeveynler çocuklarının cinsiyet değiştirdiğini öğrendikten sonra, devreye giren yasalar onların seçeneklerini kısıtlıyor. 22 eyalet ve 100'den fazla yerel yönetim, çocukların biyolojik cinsiyetleriyle rahat olmalarına yardımcı olabilecek danışmanlık hizmetlerini yasaklıyor. Bu yasalar, ebeveynlerin ve danışmanların çocuklarıyla biyolojik cinsiyetlerine uygun davranışlar hakkında konuşmasını engelliyor. Bazı mahkemeler bu yasaları desteklerken, diğerleri karşı çıkıyor. Yüksek Mahkeme ise henüz bu konuda bir karar vermedi, ancak gelecekte bu tür davaları ele almaya açık olduğunu belirtti.

4. Adım: Ebeveynler, çocuklarının cinsiyet değiştirmesine direnmeye devam ederlerse velayeti tamamen kaybetme riskiyle karşı karşıya kalıyorlar. Örneğin, Indiana'daki Katolik ebeveynler Mary ve Jeremy Cox'un oğulları için kız ismi ve zamirleri kullanmayı reddetmeleri sonucunda, devlet çocuğu koruyucu aileye aldı. Indiana, herhangi bir istismar veya ihmal bulunmasa da, çocuğun "olduğu gibi kabul edildiği bir evde olması gerektiğine" inanıyordu. Bu tür vakaların tekil olmadığı göz önüne alındığında, birçok eyalet benzer yasaları değerlendiriyor ve sevgi dolu koruyucu aileleri, gelecekteki varsayımsal cinsiyet değişimlerini desteklemeyecekleri için reddediyor.

Doktor Muayenehanesindeki Üretim Hattı

Son olarak, çocuklar ve ebeveynler cinsiyet değiştirmeye yönlendirildikçe, üretim hattı tıbbi müdahaleye ulaşıyor. Biden'ın yeni kuralı, doktorların ve hastanelerin dini inançlara bakılmaksızın cinsiyet değiştirme ilaçlarına ve ameliyatlarına erişimi garanti etmesini gerektiriyor. Ancak, bu zorunluluğun başarılı olma ihtimali düşük çünkü daha önce benzer girişimler mahkemeler tarafından reddedildi.

Bilim, Taşıma Bandını Reddediyor

Yasal açıdan hala belirsizlikler olsa da, üretim hattının zararlı olduğuna dair bilimsel kanıtlar artıyor. "Transseksüel sağlık hizmetleri alanında bugüne kadar yapılmış en geniş inceleme" niteliğindeki yeni Cass raporu, Amerika'da yaygın olan uygulamaları kınadı ve birçok yaygın inancı çürüttü. Örneğin rapor, ergenlik engelleyicilerin sadece cinsel gelişimi "duraklattığı" ve "düşünmek için zaman" kazandırdığı efsanesini yıktı ve çocukların gelişimini kalıcı olarak engelleyerek geri dönüşü olmayan zararlara neden olduğunu doğruladı. 

Umut

Mücadele devam ediyor! Trans üretim hattı din özgürlüğü, ifade özgürlüğü, ebeveyn hakları ve tıbbi bilimle çelişen kırılgan bir sistem. Bu alanda önemli zaferler kazanıldı ve cesurca mücadele edenlerle kazanılmaya devam edecek.