Trans ideolojisindeki çelişkilerin tamamlanmamış bir listesi

Transgender ideolojisi, cinsiyet disforisi yaşayan çocukların cinsiyet değiştirmesini haklı çıkarmak için bir dizi çelişkili aksiyom öne sürmektedir. İşte bu çelişkilerden bazıları.
Trans ideolojisindeki çelişkilerin tamamlanmamış bir listesi


Erişim Tarihi: 07.04.2023
Kaynak: pitt.substack.com

Transgender ideolojisi, cinsiyet disforisi (cinsiyet hoşnutsuzluğu) yaşayan çocukların cinsiyet değiştirmesini haklı çıkarmak için bir dizi saçma ve çelişkili aksiyom (ispata gerek olmadan doğru kabul edilen önermeler) öne sürmektedir. İşte bu çelişki ve saçmalıklardan bazıları:

1. "Trans kadınlar kadındır, ancak trans çocuk bir çocuk değil, mükemmel anlayışa ve önseziye sahip bir bilgedir." Trans ideolojiye göre, ehliyet almalarına izin verilmeyen yaştaki çocuklar, cinsiyet değiştirmeye rıza gösterebilecek kadar olgundur.  

2. "Cinsiyet sosyal bir yapıdır, ancak çocuğun cinsiyeti herhangi bir sosyal etkiden bağımsız olarak ortaya çıkar." Trans ideolojiye göre, cinsiyet biyolojiden bağımsız olan sosyal bir yapıdır ancak sosyal faktörlerden de etkilenmez. 

3. "Cinsiyet değişkendir, ancak çocuğun cinsiyeti değişmezdir." Trans ideolojiye göre cinsiyet değişebilen bir olgudur. Ancak eğer bir erkek çocuğu kız olduğuna karar verip trans olduğunu söylerse, tekrar erkek olamaz. 

4. "Cinsiyet ikili değildir, ancak çocuk ya cis (trans olmayan) ya da transtır." Trans ideolojiye göre cinsiyet kadın ve erkek ikiliğine dayanmaz, "trans" ve "trans olmayan" ikiliğine dayanır. 

5. "Bedenin cinsiyet ile ilgisi yoktur, ancak çocuğun bedeni kimyasal ve cerrahi olarak çocuğun cinsiyetine uyacak şekilde değiştirilmelidir." Trans ideolojiye göre cinsiyet biyolojiden, yani bedenden bağımsızdır. Ancak erkek olduğunu düşünen bir kız çocuğu, erkek olmak için göğüslerini aldırmalıdır. 

6. "Cinsiyet uyumsuzluğu kutlanmalıdır, ancak çocuğun bedeni çocuğun cinsiyet ifadesine uygun olmalıdır." Trans ideolojiye göre cinsiyetiyle uyumlu olmadığını düşünen kişiler tebrik edilmelidir, ancak hissettikleri cinsiyetle uyumlu olmaları için bedenleri hormon ve ameliyatlarla değiştirilmelidir. 

7. "Bir çocuk bir yetişkinle cinsel ilişkiye girmeye rıza gösteremez, ancak sağlıklı cinsel organlarının bir yetişkin tarafından tahrip edilmesine rıza gösterebilir." Trans ideolojiye göre reşit olmayan çocuklar yetişkinlerle cinsel ilişki yaşamaya rıza gösteremez, ancak hormon ve ameliyatlarla sağlıklı bedenlerinin tahrip edilmesine rıza gösterebilir.

8. "Trans olduğunu ilan eden çocuklar yüksek intihar riski altındadır, ancak intiharı önlemek için çocuğun trans olduğunu ilan etmek gerekir." Trans ideoloji çarpıtılmış istatistikleri gerçekmiş gibi göstererek trans gençlerin ailelerine duygusal şantaj uygulamaktadır. Konuyla ilgili detaylı istatistik analizine buradan ulaşabilirsiniz.