Kendilerini karşı cinsiyet olarak tanımlamak çocukları nasıl etkiler?

Kendini karşı cinsiyet olarak tanımlamak zararsız ve eğlenceli görülebilir ve birtakım kişiler tarafından kapsayıcı olarak kabul edilebilir. Ancak özellikle çocuklara istedikleri cinsiyeti olabileceklerini söylemek tehlikelidir.
Kendilerini karşı cinsiyet olarak tanımlamak çocukları nasıl etkiler?


Kaynak: pamthetruthfultherapist.substack.com
Erişim tarihi: 02.05.2024

Aşağıdaki yazı, Pamela Garfield-Jaeger tarafından kaleme alınan "A Practical Response to Gender Distress, Tips and Tools for Families (Cinsiyet Sıkıntısına Pratik Bir Yanıt, Aileler için İpuçları ve Araçlar)" isimli yeni kitaptan bir alıntıdır.

Yeni cinsiyet zamirleri kullanmak veya kendini karşı cinsiyet olarak tanımlamak zararsız ve eğlenceli görülebilir ve bunlar öğretmenler ve tıp uzmanları gibi birtakım kişiler tarafından kapsayıcı olarak kabul edilebilir. (Bazı dillerde “o” zamiri cinsiyet belli eder. Trans veya cinsiyetsiz olduğunu iddia eden kişiler kendilerinden söz edilirken karşı cinsiyete ait veya cinsiyetsiz zamirlerin kullanılmasını talep eder.) Ancak küçük çocuklara istedikleri zamiri kullanabileceklerini ve istedikleri cinsiyeti olabileceklerini söylemek tehlikelidir. Deneyimli bir ruh sağlığı uzmanı olarak, yeni şahıs zamirlerinin kullanılmasının gelişim çağındaki çocuklar için neden zararlı olduğunu açıklamama izin verin.

1-Bu uygulama, tehlikeli ve geri dönüşü olmayan tıbbi cinsiyet değişimine yol açabilecek bir ideolojinin içine çekilmenin ilk adımıdır. Bir çocuk erken yaşlardan itibaren farklı bir cinsiyet gibi yaşamayı seçtiği ve farklı bir zamir veya isimle çağrıldığı için övülürse, çocuk büyüdükçe ve ideolojinin derinliklerine indikçe bu gidişatı tersine çevirmek daha da zor olacaktır. Riskler daha da artacaktır.

2-Alternatif zamirler çocuklara kim olduklarını kabul etmelerini değil, olmadıkları bir şey olarak dikkat çekmeye çalışmalarını söylemektedir. Bu mesaj, geleneksel feministlerin yıllardır küçük kızlara vermeye çalıştığı, kendilerini kız olarak sevmeleri ve kucaklamaları mesajının tam tersidir. Bu, tüm gençlere, benlik duygularını oluşturdukları hassas bir dönemde verilen zararlı bir mesajdır.

3-Bu uygulama, gerçek cinsiyet disforisiyle (cinsiyet hoşnutsuzluğuyla) mücadele eden ve uygun bakım hizmetine ihtiyaç duyan çocuklar için zararlıdır. Eğer çok sayıda çocuk eğlence, baskı oluşturma veya güç için alternatif zamirler kullanıyorsa, kimin uygun desteğe ihtiyacı olduğunu nasıl bilebiliriz? Cinsiyet disforisine sahip çocukların çoğunun geçmişinde cinsel veya başka tür travmalar vardır ve bunların ele alınması gerekir.

4-Yeni bir zamirin getirilmesi, çocukları ailelerinden ayırmanın ilk adımıdır. Aynı fikirde olmayan ya da sadece soruları olan aileler genellikle bu ideoloji yüzünden parçalanır. Başlangıçta farklı cinsiyet zamirlerini kabul eden aileler bile daha sonra çocuklarının kendi ailelerini düşman olarak görmeleri için telkin edildiğini fark eder.

Yeni bir zamir ve yeni bir isim kullanmak, çocukları en önemli destek sistemleri olan ailelerinden ayırır ve bunun yerine onları aynı şekilde önemsemeyen yetişkinlerle (öğretmenler ve terapistler gibi) bir araya getirir.

5-Zamirleri değiştirmek çocukların gerçek sosyal bağlantılar kurmasını engeller. Çocuklar sadece uyum sağlamak veya dikkat çekmek için olmadıkları bir şeymiş gibi davranıyorlarsa, sağlıklı ilişkiler kuramazlar.

Cinsiyet zamirleri
Özellikle çocuklara istedikleri cinsiyeti olabileceklerini söylemek tehlikelidir.

6-Kontrol edilmeyen bir kendini tanımlama hareketi, herkesin özel ve savunmasız alanlara girebileceği mesajını verir. En iyi ihtimalle, insanların keyfi olarak cinsiyet seçmelerine izin vermek veya cinsiyetin akışkan olduğu kavramını güçlendirmek, özel alanlarını başka türlü paylaşmayacakları insanlarla paylaşmak zorunda kaldıklarında birçok kızı rahatsız eder. En kötüsü de, bu durumdan faydalanabilecek istismarcı adamlar ve genç erkek çocuklar için bir pencere açmasıdır. Ne yazık ki bu tür olaylar gerçekten de yaşanmıştır. Virginia eyaleti Loudoun ilinde 2021 yılında yaşanan ve kamuoyuna yansıyan bir olayda, kız olduğunu iddia eden bir erkek lise öğrencisinin okul tuvaletinde iki kız çocuğuna tecavüz ettiği bir vaka yaşanmıştır. Okul ise olayı örtbas etmeye çalışmıştır.

7-Yeni zamirler seçmek inanılmaz bir güç duygusu sağlar. Bu yeni kurallara göre, çocuk yalnızca seçimleri konusunda sorgulanmamakla kalmaz, aynı zamanda bu gücü seçtiği herkes üzerinde kullanabilir. Bu, özellikle travma geçmişi olan ve zaten kendini çok güçsüz hisseden bir çocuk için caziptir. Ne yazık ki bu tür bir güç, rehberliğe ve düzene ihtiyaç duyan ve bocalayan bir genç için uygun değildir.

8-Cinsiyet akışkanlığı kavramı çocukları gerçeklikten koparır ki bu da her eleştirel teorinin hedefidir. Eğer bir çocuk bariz bir şekilde "yanlış" bir cinsiyet olmayı seçebiliyorsa, burada hangi gerçekliği kabul etmek zorundadır? "Neo pronouns (Yeni zamirler)" (ya da uydurma sözcükler) gençler arasında giderek daha popüler hale gelmekte ve hayal ile gerçek arasındaki çizgiyi bulanıklaştırmaktadır. New York Times haber sitesi, 12 Ağustos 2023 tarihli "A Guide to Neopronouns, From ae to ze (Yeni Zamir Kılavuzu, ae'den ze'ye kadar)" başlıklı bir yazısında yen1i zamirleri doğrulamıştır. "Frog/frog-self  (kurbağa/kurbağa kendin)", "peach/peach-self (şeftali/şeftali kendin)", "ghost/ghost-self (hayalet/hayalet kendin)" gibi diğer hayali zamirler ve diğer tuhaf “kimlikler” bazı çevrelerde ciddi olarak kabul edilmektedir.

9-Zamirleri değiştirmek narsisizmi teşvik eder. Bu, çocuğa dünyanın kendi etrafında döndüğü, kendi bakış açısının diğer herkesin bakış açısından daha önemli olduğu ve çocuğun kendi şartlarını dikte edebileceği mesajını verir.

10-Zamirler sosyal kaygı oluşturur. Çocuklar yeni bir zamir seçme konusunda kendilerini baskı altında hisseder ve bu da onları düşüncesizce bir seçim yapmaya zorlar. Buna ek olarak, akranlarının sık sık kimlik değiştirmesi de bir endişe kaynağıdır. Zamirlerin denetlenmesi gençler arasında muazzam bir sosyal baskıya ve bölünmeye neden olmaktadır.

Birçok insan genellikle "Bu sadece bir zamir" diye düşünür. Ancak gerçekliğin her an değiştirildiği, öğretmenlerin ve arkadaşların konuşma talep ettiği, kız çocuklarının kendilerini güvende hissetmediği, değer verdikleri insanların ayrıştığı ve ömür boyu tıbbileşmeye giden bir yola yönlendirildikleri bir dünyada büyüyen çocuklar için bunun ne kadar kaotik ve kafa karıştırıcı olduğunu bir düşünün.

George Orwell'in dediği gibi: "Düşüncenin yozlaşmasına giden en hızlı yol, dilin yozlaşmasıdır."