Cinsiyet ideolojisinin Siren şarkıları: Trans aktivizminin çekiciliği ve tehlikeleri

Homeros'un Odesa'sındaki Sirenler şarkılarıyla denizcileri cezbederek tehlikeli kayalıklara çeker. Cinsiyet ideolojisi de aynı Siren şarkısını söyleyerek modern gençleri transgenderizmin tehlikeli dünyasına cezbeder.
Cinsiyet ideolojisinin Siren şarkıları: Trans aktivizminin çekiciliği ve tehlikeleri


Erişim Tarihi: 31.03.2023
Kaynak: pitt.substack.com

 

Yunan mitolojisinde, Homeros'un Odesa'sında yer alan Sirenler, denizcileri tehlikeli kayalıklarda kaza yapmaları için cezbeden yaratıklardır. Homeros'un metninde yazdığı gibi: "Şimdi geminizi durdurun ve sesimizi dinleyin. Bu yoldan geçen herkes ağzımızdan dökülen ballı şarkıları duyuyor. Müzik onlara neşe veriyor ve daha büyük bir bilgiyle yollarına devam ediyorlar."

Tüm insanlar yaşam ve yaşamın anlamı hakkında cevap arar. Benliğiniz ve amacınız hakkında bilgi edinmek tüm insanların aradığı ve arzuladığı şeydir. Bu nedenle Sirenlerin denizcileri çekmek için kullandıkları şey budur ve bu yanıtlar herhangi bir fiziksel çekiciliğin olabileceğinden daha caziptir. Cinsiyet ideolojisi de aynı Siren şarkısını söyler ve modern gençler de tıpkı efsanedeki denizciler gibi bu şarkıya kapılır ve benzer bir sonuçla karşılaşırlar.

Cinsiyet ideolojisi böyle bir bilgiyi "cinsiyet keşfi" yoluyla sunduğunu iddia eder; kişi biyolojik olgularını aşan doğuştan gelen bir cinsiyet duygusuna sahip olduğu düşüncesine kapılır. Transgenderizm bunu özgürleşme olarak çerçevelemektedir. Buna göre, cinsiyetsiz (cinsiyet ikiliğini reddeden, nonbinary) olmak, "kişiliğinize her şeyden önce saygı duyan ve gören temel bir benlik duygusuna sahip olmak" ve "kendinizi tanımak ve sizin için doğru olanı yapmak" ile ilgilidir. Bu tür fikirler bazıları için büyüleyici olabilir, ancak özellikle de hayatta kaybolmuş hisseden ve tüm sorunlarını açıklamayı ve çözmeyi vaat eden bir inanç sistemine bağlanmaya hevesli olanlar için eşsizdir.

Bununla birlikte, cinsiyetsiz etiketi biraz kaygan bir yokuş ya da belki de kişiyi daha kötüsüne hazırlayan bir eşiktir. Kendilerini cinsiyetsiz olarak tanımlayan insanlar, bu etiketin hayatlarını gerçekten iyileştirmediğini gördüklerinde genellikle bu etiketten memnun olmazlar ve zaten gerçekliğe dayalı olmayan bir inanç sistemine aşılanmış olarak, cinsiyet değişimine sarılırlar.

Aktivistler bunu biliyor ve buna oynuyorlar. Örneğin, İngiliz trans aktivist örgütü Mermaids, uzun zamandır transların temeli olarak kabul edilen "cinsiyet disforisinin" (cinsiyet hoşnutsuzluğu) yaşamla genel bir mücadele olarak ortaya çıkabileceğini belirtiyor ve bunu önceden hemen hemen herkes için geçerli olabilecek çok geniş bir varoluş durumu olarak çerçeveliyor. Bu düşünce, "pek çok insan ancak erkek olarak görülmekten aktif bir şekilde incindiğinizi hissederseniz trans olabileceğinize inanır, ancak bu özel duygu genellikle cinsiyet değişimine başlayana ve nihayet gerçekte kim olduğunuzu bilene kadar ortaya çıkmaz" diyen Cinsiyet Disforisi İncili gibi birçok popüler kaynakta yer bulmaktadır. Başka bir deyişle, asıl cinsiyetten duyulan rahatsızlık ancak cinsiyetsiz bir hali benimsedikten sonra ortaya çıkacak denmektedir. Temel olarak, karşı cins gibi görünmek trans olduğunuzu nasıl belirlediğinizdir. Cinsiyet Disforisi İncili'nin (ne yazık ki birçok genci etkisi altına alabilecek bir tür cinsiyet el kitabı) belirttiği gibi, "cinsiyet öforisi", yani kadınlık olarak algılanan şeyi erkek olarak ya da erkeklik olarak algılanan şeyi kadın olarak sergilemekten kaynaklanan keyif, "doğru yönde ilerlediğinizin bir işareti" olarak görülmelidir. Bununla birlikte, bahsetmeyi ihmal ettikleri şey, karşı cinsiyet gibi hareket etmenin plasebo etkisidir*, ki bu da kaçınılmazdır, çünkü cinsiyet değiştirmek zaten yanlış bir şekilde düşük pişmanlık oranına sahip mucizevi bir tedavi olarak tasvir edilmiştir (bunun hiçbir kanıtı yoktur). Cinsiyet değiştirmenin mucizevi bir tedavi olarak gösterilmesi, kişinin mutlu bir şekilde cinsiyet değiştirmesi için kendi cinsiyetinden ömür boyu rahatsızlık duymasına gerek olmadığı fikriyle birleştiğinde, bu durum cinsiyet değiştirmenin doğru ve tek yol olduğu yönünde (yanlış) bir anlayışa yol açabilir. Ve sonra, döngüsel bir mantıkla, bu inanç trans aktivistlerin translığın kanıtı olarak gösterdikleri bir şey haline gelir. Cinsiyet Disforisi İncil'inin vaaz ettiği gibi, "cis erkekler [cinsiyetiyle memnun erkekler] sürekli olarak kız olmanın nasıl bir şey olacağını merak etmezler". Eğer bir sefer öyle düşündüyseniz, o halde öylesinizdir denmektedir.

Trans aktivistler cinsiyet değiştirmenin doğru ve tek yol olduğu yönünde yanlış bir anlayış aşılamaya çalışır.

Translar için güvenli alanlar

Cinsiyet değiştirme veya cinsiyetini sorgulama sürecinde olan kişi, genellikle Reddit forumları veya Discord sohbet odaları gibi "translar için güvenli alanlarda" konuşmak için diğer transları arar. Bu sözde "güvenli alanlarda", insanların karşı cinsiyetleri ve cinsiyet değiştirmenin etkinliği asla sorgulanmaz (çünkü sorgulamak birini intihara sürüklemek olur derler). Reşit olmayanların bu "güvenli" alanlara girmesinde sınırlama yoktur ve trans aktivistler, reşit olmayan birçok çocuk için bu alanların karşı cinsiyetlerinin kabul edildiği tek alan olduğunu söyleyerek kendilerini haklı göstermeye çalışırlar (ve bu kabulün intiharı önlemek için gerekli olduğunu iddia ederler). Gerçekteyse, bu “güvenli” alanlar çoğu zaman, kullanıcıları sözde "transfobiye" maruz bırakmamak için, yine intihara neden olma korkusuyla, cinsiyet ideolojisi dogmasını eleştiren tüm anlatıları kınamaktadır. Erkeklerin kendilerini kadın olarak görme fikrinden cinsel olarak tahrik oldukları bir cinsel sapkınlık türü olan otojinefili (kendini kadın olarak hayal ederek cinsel tatmine ulaşmak) tartışmaları "transfobik" olarak kabul edilmekte ve bu nedenle de kanıtlanmış bir fenomen olmasına rağmen bu forumlarda eleştirilmesi yasaklanmaktadır. Bu forumların tek taraflı doğası, genel olarak onları, özellikle mutsuz insanlar için yanıltıcı, çekici ve kendi kendini gerçekleştiren (ilk söylendiğinde aslı astarı olmayan bir mevzunun, insanların çoğu zaman farkında olmaksızın bu beklentiyi gerçek kılacak şekilde hareket etmesiyle meydana gelmesi) bir cinsiyet değiştirme olumlama yankı odası haline getirmektedir.

Bu alanlar aynı zamanda erkek ve kadının ne olduğuna dair son derece kalıplaşmış fikirleri de teşvik etmektedir; bu da daha önce cinsiyet karmaşası yaşamamış bir kişinin bile bu forumları bulduğunda kendisinden şüphe etmeye başlamasına neden olabilir. Örneğin, bu alanlardaki insanlar bir kadın olarak göğüslere sahip olmaktan hoşlanmamanın ve erkek arkadaş gruplarından hoşlanmanın veya bir erkek olarak klişeleşmiş büyük ve güçlü bir erkek olmak istememenin ve hatta her kadın gördüğünde cinsel ilgi duymamanın trans olduğunuzun ve cinsiyet değiştirmeniz gerektiğinin kanıtı olduğunu söyleyecektir. Bunun için en kötü forumlar Reddit'in trans forumları gibi forumlardır. Trans aktivistler bu forumların mizah amaçlı olduğu için ciddiye alınmaması gerektiğini söylese de, birçok kişi cinsiyet değiştirmeyi seçmelerinin nedeni olarak bu forumlarda okudukları bilgi ve konuşmaları göstermektedir.

Trans forumlarının kirli sırlarından biri de, reşit olmayanların katılımına izin veren bu “güvenli” alanları yöneten kişilerin genellikle otojinefiller ve cinsel avcılar olmasıdır. Bu, diğer nedenlerin yanı sıra, otojinefilinin bu forumlarda gündem dışı bırakılmasının ve bahsedilirse mazur görülmesinin nedenidir. Bunun kayda değer bir örneği Reddit'in r/lgbt forumunun (reşit olmayanlar için güvenli bir alan olduğunu iddia eden bir forum) yöneticisi, bir Furry (insan kişilikleri ve özellikleri olan tüylü karakterlere ilginin yanı sıra çoğu zaman cinsel çekim de duyan kişiler), bebek bezi fetişisti ve pedofil olduğundan şüphelenilen A. Challenor'dur. Challenor'un moderatör olduğu bu "güvenli alanlarda" özellikle de trans topluluklarında otojinefilik, cinselleştirilmiş ve fetişistik içerikler öne çıkmaktadır. Reddit'in sitelerinde pornografiye izin verdiğini ve hesap oluştururken kullanıcılara yaşlarını sormadığını da belirtmek gerekir, Reddit'te küçükler için uygun olmayan cinsel materyal yalnızca bulanıklaştırılır ancak gönderide "rahatsız edici olabilecek içeriği görmeyi kabul ediyorum" yazan bir düğmeye tıklanarak içerik kolayca görünür hale getirilebilir. Ayrıca, bu materyal her zaman bulanık hale bile getirilmemektedir.

Porno yıldızlarının, uygunsuz sosyal medya hesaplarının reklamını yapmak için Reddit'in sözde çocuk dostu r/lgbt forumundaki canlı yayın işlevini kullandıkları da bilinmektedir. "Translar için güvenli" olarak lanse edilen Discord sohbet odaları da yetişkinler tarafından reşit olmayanlarla e-seks yapmak ve ebeveynlerinin arkasından iş çevirmek suretiyle reşit olmayanlara reçete edilmeyen karşı cinsiyet hormonlarının rastgele insanlar tarafından merdiven altı üretilen türlerini vermek için kullanılmıştır. Bu, cinsiyet konusunda kafası karışmış gençleri hedef alan ana akım medya destekli trans aktivistler tarafından pişmanlık duymaksızın teşvik edilmektedir.

Trans
Daha önce cinsiyet karmaşası yaşamamış kişiler bile trans forumlarını bulduklarında kendilerinden şüphe etmeye başlayabilir.

Ebeveynler için Tavsiyeler

Çocuklarının daha önce hiçbir disfori belirtisi göstermeden aniden karşı cinsiyetli veya cinsiyetsiz bir etiken benimsemesinden endişe duyan ebeveynlerin, sosyal bulaşın sıklıkla söz konusu olduğunu ve tükettikleri cinsiyetle ilgili materyallerin bunu teşvik ettiğini ve hatta kafası karışmış gençleri cezbetmek için bir Siren şarkısı gibi pazarladığını bilmeleri gerekir.

Çocukların ve gençlerin internette ve toplumda cinsiyet ideolojisiyle karşılaştıkları her yerde, bu ideoloji sorgusuz sualsiz teşvik edilmektedir. Tamamen kuralsız ve kontrolsüz olan bu tam saha pres taktiğiyle, translık iddiasındaki gençlerin sayısında patlama yaşanması ne yazık ki hiç de sürpriz değildir. Okuldaki eşcinsel kulübü, sınıf, arkadaş grubu, fandom topluluğu ya da sosyal medya çevresi fark etmeksizin, çocuklarınız cinsiyet ideolojisini savunan insanlara maruz kalıyor ve trans insanların sırf trans oldukları için coşkulu bir şekilde övülmelerine tanık oluyorlar. Sirenlerin cazibesine kapılırlarsa, kendilerini hızla trans olmalarına yol açan translara özgü "güvenli alanlarda" buluyorlar.

Bununla mücadele etmenin en iyi yolu, çocuklarınızla düzenli olarak cinsiyet ideolojisi hakkında eleştirel bir bakış açısıyla konuşmaktır. Onlara neden trans olduklarını düşündüklerini sorun; "translık" hakkında eleştirel düşünmelerini sağlayın. Onlara Matt Walsh'un ünlü sorusu olan "Kadın nedir?" sorusunu verin ve bir kelimeti tanımlamak için dairesel bir tanımın* kabul edilemez olacağını belirtin. Kalıplaşmış yargıların sabit olmadığına işaret edin (Yunan erkeklerinin etek giymesinin erkeksi kabul edildiğini biliyor muydunuz? Pembenin bir zamanlar "erkek rengi", mavinin ise "kız rengi" olduğunu biliyor muydunuz?) Size önemli "tarihi trans kişilerin" hikayelerini getirdiklerinde, bu hikayeleri onlarla eleştirel bir şekilde tartışın (Amerikan iç savaşında erkek kimliği benimsemesiyle meşhur olan kadın Albert Cashier'in içten içe kadın düşmanı olabileceğine ne dersin?)

[*Dairesel tanım bir kavramın kendisi de belirsiz olan başka bir kavramla açıklanmasıdır. Bir fıkradan örnek verecek olursak; çocuğun biri kaybolmuş ve polise gitmiş. Polis ona evinin nerede olduğunu sormuş. Çocuk: “Parkın karşısında” demiş. Polis: “Peki park nerede?” diye sormuş. Çocuk cevap vermiş: “Evimizin karşısında”]

En önemlisi, onlara madalyonun diğer yüzünü, insanların cinsiyet değiştirdiklerinde cinsiyet değiştirmekten ötürü pişman olduklarını ve inanmaya yönlendirildikleri kadar "güvenli ve etkili" olmadığını gösterin. Cinsiyet ideolojisinin ardındaki bilimsel kusurlara ve trans aktivistlerin akıl yürütmelerinde kullandıkları sürü psikolojisi tuzağı [kitlelerin hareket ettiği gibi davranmayı normalleştirmek; örneğin herkes kopya çekiyor diye sınavda kopya çekmek veya annelerimizin sıkça ifade ettikleri gibi arkadaşın camdan atladı diye camdan atlamak] ve yanlış ikilem [bir durumu yanlış bir şekilde sadece iki seçenek varmış gibi sunarak yönlendirme yapmak. Örneğin cinsiyet ideolojisinin ya cinsiyet değişimi ya intihar şeklinde bir izlenim oluşturması, cinsiyet disforisi tablosundaki normal gelişim dönemi sıkıntıları, travma etkisi, nöro atipiklik etkisi, gruba aidiyet arzusu gibi faktörleri gözardı ederek yönlendirme amacı taşır] gibi safsatalara dikkat çekin. Bilgi güçtür ve çocuklarınız objektif, doğru bir sonuca ulaşmak için bilgilerini ve eleştirel düşünme becerilerini kullandıklarında, transseksüel sosyal bulaştan daha iyi korunacaklardır.