Yeni misyonerler: Stonewall

İlk olarak eşcinsellerin 'haklarını savunmak' amacıyla Londra'da kurulan Stonewall, ilgi alanını transgenderizme yönelterek küresel çapta faaliyet göstermeye devam etmektedir.
Yeni misyonerler: Stonewall


Kaynak: 4w.pub
Erişim tarihi: 04.05.2023

İlk olarak 1989 yılında eşcinsellerin haklarını savunmak ve geliştirmek amacıyla Londra'da kurulan Stonewall, 2015 yılında öncelikli olarak transgender (biyolojik cinsiyetine belli yollarla müdahalede bulunup bir diğer biyolojik cinsiyete bürünen kişi) sorunlarına odaklanmak üzere ilgi alanını değiştirmiştir. Stonewall artık, Hintli kuruluşlarla özel ortaklıklar da dahil olmak üzere, küresel çapta uyumlu bir erişim ağına sahiptir.

Stonewall bu örgütlerle birlikte 2020 yılında ilk Hindistan İşyeri Eşitlik Endeksi broşürünü hazırlamıştır. Bu belge, Hindistan'daki işyerlerinde "LGBT+ ideolojisini yerleştirmenin zorluklarını aşmayı" amaçlamaktadır. Stonewall bunu yaparken doktrindeki asimetriye işaret etmekte ve kendi değerlerini Hindistan'daki işverenlere aktararak bu farklılıkları gidermeye çalışmaktadır. Stonewall ahlaki inançlarına o kadar güvenmektedir ki şöyle der: "Dünyanın toplumlarımızdan bir şeyler duymasını ve öğrenmesini sağlıyoruz..." Bir ideolojinin küresel çapta yayılmasını sağlayan ahlaki itici güç kavramı, en azından misyonerlerin yüzyıllardır faaliyet gösterdiği Hindistan'da son derece tanıdıktır.

Misyonerler: Zengin bir gelenek

Yeni misyonerler olarak Stonewall, Hindistan'da şaşırtıcı derecede eski olan bir yabancı dini yayma geleneğini sürdürmektedir. Aziz Thomas, MS 52 yılında 7 kilise kurarak Kerala'ya ayak bastığında İncil'i yerli Hintlilere yayan ilk Hıristiyan Misyoner olarak kabul edilebilir.

Tarihçiler, bu misyoneri Hindistan kıyılarına çeken şeyin belki de sadece İncil'i yayma görevi değil, aynı zamanda Kerala'nın çeşitli ve zengin ticaret merkezi olduğunu tahmin etmektedir. Aynı şekilde, Stonewall'un Hindistan'a doğru genişlemesi, inançtan kaynaklanan saf fedakârlıktan daha fazlası olarak görülebilir. Zira Hindistan, isteğe bağlı kozmetik ameliyatlar için gelişmekte olan bir pazardır. Hükümet de "trans sağlık hizmetlerini" finanse etmek için girişimler başlatmıştır. Transgender Persons [Protection of Rights] Act of 2019 (2019 Transgenderların [Haklarının Korunması] Yasası) Hintli işverenlerin "olgunlaşmasını" amaçlamaktadır. Stonewall'un yakın zamanda yeni bir alana girerek "Hindistan İşyeri Eşitlik Endeksi" oluşturması dikkat çekicidir. Ayrıca, Hindistan Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu'nu (FICCI) "İş Ortağı" olarak duyurmuşlardır. Görünüşe bakılırsa Stonewall web sitesinde Endekse katılımın ücretsiz olduğunu belirtmektedir, ancak misyon ve para birbirinden ayrılamaz. Legal Feminist'ten Naomi Cunningham'ın da belirttiği gibi, endekse başvururken:

  • Bir sürü Stonewall eğitimi için para ödersiniz.
  • Bu eğitimi ne kadar iyi özümsediğiniz ve uyguladığınız konusunda size sırayla patronluk taslama ve ukalaca dırdır etme ayrıcalığını kazandıran bir programa üyelik için ödeme yaparsınız.

Cunningham'ın kullandığı "patronluk taslama" kelimesi son derece yerindedir. Gerçekten de, örneğin web sitelerinde ve "Altın, Gümüş ve Bronz" ödül programlarında kullanılan dil, nazik veya yardımsever görünmekle birlikte, bir üstünlük duygusunu ele vermektedir. Bu durum Rudyard Kipling tarafından popülerleştirilen beyazların daha az gelişmiş olarak algılanan kahverengi insanların işlerini yönetmek için üstlendikleri bir görev duygusunu ifade eden "Beyaz Adamın Yükü" deyimini akla getirmektedir.