Otizm, OKB veya bipolar bozukluğu olanların trans olma olasılıkları beş kat daha fazla

Trans yetişkinlerde nörogelişimsel durumların yaygınlığı üzerine yapılan çalışmalar, obsesif kompulsif bozukluk, otizm veya bipolar bozukluğa sahip olan yetişkinlerin trans olma olasılıklarının genel nüfusa kıyasla beş kat daha fazla olduğunu doğruladı.
Otizm, OKB veya bipolar bozukluğu olanların trans olma olasılıkları beş kat daha fazla


Kaynak: breakpoint.org
Erişim tarihi: 02.02.2024

Son on yılda, bir kişinin 'yanlış' bedende doğabileceği fikri, başta gençler ve aileleri olmak üzere birçok kişiye ciddi zararlar verdi. İnternet, okul veya danışman ofisinden edinilen bu düşüncenin birçok savunmasız insanı nasıl etkilediğini şimdi daha iyi anlıyoruz. Dr. Steve Grcevich'in yakın tarihli bir Breakpoint Forum sunumunda anlattığı gibi, giderek büyüyen bir araştırma grubu, "engelliler topluluğunun cinsiyet devriminden orantısız bir şekilde etkilendiğini" gösteriyor.

Örneğin, toplumsal cinsiyet ideolojisinin ve "cinsiyet değişiminin" en etkili destekçilerinden biri olan Human Rights Campaign'in raporuna göre, kendini trans* olarak tanımlayan yetişkinler, neredeyse her engellilik kategorisinde genel beklentinin üzerinde oranlarda görülmektedir. Raporda belirtildiğine göre, kendini trans olarak adlandıran yetişkinlerin, LGBTQ olmayanlara göre engelli olma olasılıkları iki katından fazla. Transların, LGB (lezbiyen, gey, biseksüel) veya Q (queer) olduğunu iddia eden yetişkinlere göre engelli olma olasılıkları ise neredeyse %20 daha fazla.

Trans yetişkinlerde nörogelişimsel durumların yaygınlığı üzerine yapılan bir başka çalışma, obsesif kompulsif bozukluk, otizm veya bipolar bozukluğa sahip olan yetişkinlerin kendini trans olarak tanımlama olasılıklarının genel nüfusa kıyasla beş kat daha fazla olduğunu doğruladı. Çalışmaya göre dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğuna sahip olanların kendini trans olarak tanımlama olasılığı altı ila yedi kat daha fazla. Depresyon veya öğrenme bozukluğu olanlar için bu olasılık üç kat daha fazla. Şaşırtıcı bir şekilde, şizofreni hastalarının kendilerini trans olarak tanımlama olasılığı ise 28 kat daha fazla.

Trans olduğunu söyleyen gençlerde de benzer şekilde yüksek oranda bilişsel rahatsızlıklar görülüyor. Bir araştırmaya göre, trans olduğunu söyleyen gençlerin neredeyse %70'i klinik olarak anlamlı düzeyde anksiyeteye yaşıyor.[1] Araştırmada, trans katılımcılardan 55'inden fazlasının klinik olarak anlamlı depresyon yaşadığı veya kendine zarar verdiği ve %46'sının travma sonrası stres bozukluğu teşhis kriterlerini karşıladığı gösteriliyor.

trans
Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğuna sahip olanların trans olma olasılığı altı ila yedi kat daha fazla.

Benzer bir eğilim, 2010'dan 2018'e kadar ABD askeri sağlık hizmetlerinden yararlananların bakmakla yükümlü olduğu kişiler arasında da görülmüştür. Trans gençlerin, trans olmayan kardeşlerine kıyasla, cinsiyet disforisine (cinsiyet hoşnutsuzluğuna) ek olarak diğer ruh sağlığı tanılarına sahip olma olasılığı beş kattan fazla, ruh sağlığı hizmetlerine başvurma olasılığı iki kat daha fazla ve ilaç reçete edilme olasılığı iki kattan fazladır. İlginç bir şekilde, aynı gençlerin karşı cins hormon ilaçları alarak “cinsiyet değiştirme” sürecine başladıktan sonra diğer ruh sağlığı sorunları için daha fazla ilaç reçete edilme olasılığı %67 daha fazladır.

Ne yazık ki, toplumsal cinsiyet devriminin engelli grupları üzerindeki orantısız etkisi Amerika Birleşik Devletleri'ne özgü değildir. Birleşik Krallık'ın ulusal düzeyde finanse edilen tek "cinsiyet kliniğine" sevk edilen çocukların %35'i "orta ila şiddetli otistik özellikler" sergilemiştir. Ancak ABD'nin aksine, Birleşik Krallık’ta bu şok edici istatistik bağımsız bir soruşturmaya yol açmış ve kliniğin başarısız olduğunun tespit edilmesi üzerine bakım standartları değiştirilmiştir.

ABD'de böyle bir şey yaşanmadı, en azından henüz değil. Amerika’daki birçok ebeveyn, bilişsel veya diğer engellere sahip çocukları için profesyonel yardım aramaktan kaçınıyor. Yırtıcı toplumsal cinsiyet ideolojisi savunucularının varoluşsal tehdidi onları uzak tutuyor.

*"Trans" kelimesi, "transgender" kelimesinin kısaltmasıdır. Transgender kavramı, karşı cinsiyetin kıyafet ve görünümünü benimseme (cross-dressing), tıbbi müdahale olmadan doğuştan gelen cinsiyetten farklı bir cinsiyeti benimseme (transvestizm) ve en üst düzeyde hormon tedavileri veya cinsiyet değiştirme ameliyatları gibi tıbbi müdahalelerle karşı cinsiyete bürünme (transseksüellik) olmak üzere üç temel aşamayı içerir. Ayrıca iki cinsiyeti reddeden “non-binary” kişileri de içerir.

 

[1] Parodi KB, Holt MK, Green JG, Katz-Wise SL, Shah TN, Kraus AD, Xuan Z. Associations between school-related factors and mental health among transgender and gender diverse youth. J Sch Psychol. 2022 Feb;90:135-149. doi: 10.1016/j.jsp.2021.11.004. Epub 2021 Dec 16. PMID: 34969484.