Translarda yüksek OKB, otizm ve bipolar bozukluk sıklığı

Transseksüalite ve otizm ilişkisine dair bir araştırmaya göre, translarda otizm ve diğer nörogelişimsel tanılar genel nüfusa göre daha yüksek oranda görülüyor.
Translarda yüksek OKB, otizm ve bipolar bozukluk sıklığı


Makalenin Orjinal Başlığı: Elevated rates of autism, other neurodevelopmental and psychiatric diagnoses, and autistic traits in transgender and gender-diverse individuals

Başlığın Türkçe Çevirisi: Transgender ve cinsiyet çeşitliliği olan bireylerde otizm, diğer nörogelişimsel ve psikiyatrik tanılar ve otistik özelliklerin yüksek oranları

Özet

Yapılan araştırmada, transların (transgender) trans olmayanlarla (cisgender) karşılaştırıldığında otizm tanısı ve otizmle ilişkili özelliklere sahip olup olmadığı incelenmiştir. Bu soruyu yanıtlamak için beş farklı büyük veri seti kullanılmıştır ve toplamda 641,860 bireyin verileri değerlendirilmiştir. Araştırma sonuçları, transların trans olmayanlara kıyasla ortalama olarak yaklaşık beş kat daha yüksek oranda otizm ve diğer nörogelişimsel ve psikiyatrik tanılara sahip olduğunu göstermektedir. Ayrıca, otizmli bireyler ve otizmli olmayanlar arasında, transların ortalama olarak daha yüksek öz-bildirimli otistik özelliklere, sistemleştirme yeteneklerine ve duyusal duyarlılığa sahip olduğu, ortalama olarak ise daha düşük empati özelliklerine sahip olduğu tespit edilmiştir.

Bunun yanı sıra, transların otizm dışında Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (ADHD), bipolar bozukluk, depresyon, obsesif kompulsif bozukluk (OKB), öğrenme bozuklukları ve şizofreni gibi nörogelişimsel ve psikiyatrik durumlarda da yüksek oranlara sahip olduğu belirlenmiştir.

Kaynak

Warrier, V., Greenberg, D.M., Weir, E. et al. Elevated rates of autism, other neurodevelopmental and psychiatric diagnoses, and autistic traits in transgender and gender-diverse individuals. Nat Commun 11, 3959 (2020). https://doi.org/10.1038/s41467-020-17794-1