Cinsiyetsizleştirme ameliyatları, transseksüellik anlatısının mantıksızlığına delil teşkil ediyor

Cinsiyeti yok etmeyi amaçlayan 'cinsiyetsizleştirme' cerrahisi, 'yanlış bedende doğma' iddialarına dayalı transseksüel anlatısının gerçek dışı ve mantıksız olduğunu kanıtlıyor.
Cinsiyetsizleştirme ameliyatları, transseksüellik anlatısının mantıksızlığına delil teşkil ediyor


Kaynak: pitt.substack.com
Erişim Tarihi: 04.04.2023

Non-binary (cinsiyetsizlik, her iki cinsiyeti de reddetme) ve tüm bunların mutlak mantıksızlığı ve deliliği için sayesinde sonunda ebeveynlerin başından beri içten içe bildiği şey ortaya çıktı: Bu transseksüellik olayı doğuştan gelen, değişmez bir duygu değil; uydurma, örgütvari bir yarı-din.

Cinsiyet değiştirme cerrahisinin yanı sıra, bir de nonbinary'ler için cinsiyet yok etme cerrahisi diye bir şey ortaya çıktı. Bu cerrahi, her iki cinsiyeti de reddeden bu kişilerin cinsiyetsizliğini "desteklemek" için var ve bu kişilere "normal" veya "mikro" dozlarda cinsiyet hormonları verilmesi, göğüslerinin kesilmesi, meme uçlarının alınması, "düzleştirilmiş" bir genital bölgenin oluşturulması, kısaca cinsiyetli bedenin "cinsiyetsizleştirilmesi" gibi işlemleri içeriyor. O halde, cinsiyetsizleştirme cerrahisi diye bir şey varsa, artık "erkek bedeninde bir kadın beynim var" veya tam tersi bir anlatı hiçbir anlam ifade etmiyor. Tabii trans şu anlamlara geliyorsa:

·         "Cinsiyet bedenden ayrı hissedilen bir tanımdır ve fiziksel bedeninizle eşleşebilir ya da eşleşmeyebilir."
·         "Eşleşmiyorsa, bu büyük sıkıntıya neden olan tahammül edilemez bir durumdur."
·         "Eğer ilaçlar, yeni isimler ve ameliyatlar yoluyla kendinizi karşı cinse dönüştürmezseniz ve/veya 'doğru' ergenliğe girmek için endokrin bozukluğuna neden olmazsanız, kendinizi öldürmek isteyeceksiniz."
·         "Cinsiyet hissiniz sizin 'gerçek benliğinizdir' ve dünyadaki herkes ahlaki olarak sizi kabul etmek ve istediğiniz bedene sahip olmanıza yardımcı olmakla yükümlüdür, aksi takdirde bu transfobiklerin ellerine sizin kanınız bulaşacaktır."

Cinsiyetsizleştirme
Cinsiyetsizleştirme cerrahisi, erkek ve kadın genital organlarını ortadan kaldıran ve sadece üretral ve anal açıklıkları olan düz bir pelvis görünümü sağlayan bir genital rekonstrüksiyondur.

O zaman bu durumda non-binary, yani cinsiyetsizlik ne oluyor? Non-binary’lerin cinsiyet hissinin eşleşebileceği cinsiyetsiz bir insan bedeni diye bir şey yoktur; bunu takip eden tüm anlatı açıkça gülünçtür, çünkü insanlarda 3. cinsiyet (veya "cinsiyetsiz") diye bir şey yoktur. Dolayısıyla, kendileri için “doğru” bir beden alternatifi olmayan cinsiyetsizlerin yanlış bedende doğdukları söylenemez ve bundan ötürü transların vücudunu bir iç benlik fikrine uyacak şekilde değiştirmek için bir dizi ilaç ve kozmetik prosedürden ziyade tıbbi bir gereklilik olduğu fikri hiçbir mantığa sığmaz.

Biraz sağduyu ile, transgenderizm ve onun getirdiği nonbinary anlatısının birbirinden hiçbir farkı olmadığı, her ikisinin de mantık ve bilimden son derece uzak olduğu açıkça ortaya çıkıyor. Trans-ırkçılığın ve trans-türcülüğün ve ampute olmak için büyük bir arzu duyulan beden algısı bütünlüğü bozukluğunun bir ve aynı olduğu da açıkça ortaya çıkıyor. Benlik bozuklukları, aceleci tıbbileştirmenin savunmasız gençler bir yana herkes için açıkça uygunsuz olduğu psikolojik sorunlardır.

Nonbinary cerrahisinin mantıksızlığı, tüm bu trans balonunun patlamasını sağladı. Sağduyu ve eleştirel düşünme becerisini kullananlar, LGBT ideolojisinin türettiği tüm bu anlatıların saçmalığını görecek. "Trans çocuklar" bile, eninde sonunda, nonbinary tıbbının ne kadar aptalca olduğunu görecekler. Umalım ki yetişkinler bunu daha da erken görürler.