Dr. Hilary Cass, ABD'li doktorların genç cinsiyet tıbbı konusunda 'çağdışı' kaldığını söyledi

İngiltere'de gençlerin cinsiyet değiştirme prosedürlerine kısıtlamalar getirilmesine yol açan dönüm noktası niteliğinde bir rapor yayınlayan Dr. Hilary Cass, ABD'li sağlık gruplarının cinsiyet tıbbında güncelliğini yitirdiğine dikkat çekti.
Dr. Hilary Cass, ABD'li doktorların genç cinsiyet tıbbı konusunda 'çağdışı' kaldığını söyledi


Kaynak: nytimes.com
Erişim tarihi: 13.05.2024
Yayınlanma tarihi: 13.05.2024

İngiltere'nin en iyi çocuk doktorlarından biri olarak geçirdiği 30 yılın ardından Dr. Hilary Cass, geçmiş dört yıl boyunca gençlere yönelik cinsiyet değiştirme uygulamaları ve uluslararası bakım kılavuzları üzerine yapılan bilimsel çalışmaların sistematik incelemelerini gerçekleştirdi. Genç hastalar ve aileleri, trans yetişkinler, cinsiyet değiştirmekten pişman olup esas cinsiyetine geri dönen kişiler (detranslar), savunucu gruplar ve klinisyenlerle bir araya geldi.

Nisan ayında yayınlanan nihai raporu, ergenlik çağındaki gençlerde ergenliği engelleyici ilaçların ve diğer hormonal ilaçların kullanımını destekleyen kanıtların "oldukça zayıf" olduğu sonucuna varmıştı. Cass'ın tavsiyesi üzerine İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) artık klinik deneyler dışında ergenlik engelleyici ilaçları reçete etmeyecek. 

Dr. Cass'ın bulguları, bilimsel incelemelerden sonra sınırlı şekilde tedavileri uygulayan birçok Avrupa ülkesi ile uyumlu. Ancak, yaklaşık iki düzine eyaletin bu tedaviyi tamamen yasakladığı Amerika'da, sağlık grupları cinsiyet değiştirme tedavilerini kanıta dayalı ve gerekli olarak onayladı.

Amerikan Pediatri Akademisi, Dr. Cass'ın spesifik bulguları hakkında yorum yapmayı reddetti ve eyalet yasaklarını kınadı. Kuruluşun başkanı Dr. Ben Hoffman, "Politikacılar kendilerini muayene odasına soktular, bu hem hekimler hem de aileler için tehlikeli" dedi.

Endokrin Derneği’nin New York Times'a yaptığı açıklamada, Dr. Cass'ın raporunun kendi kılavuzlarıyla çelişecek "yeni bir araştırma içermediğini" söyledi. Federal sağlık bakanlığı yorum taleplerine yanıt vermedi.

Dr. Cass, raporu ve ABD'den gelen tepkiler hakkında The Times'a konuştu. Bu konuşma anlaşılır olması için düzenlenmiş ve kısaltılmıştır.

Rapordan çıkardığınız en önemli sonuçlar nelerdir?

Benim için en önemli endişe kaynağı, bu alandaki kanıt temelinin ne kadar zayıf olduğudur. Bazı insanlar "Bu genç grup için daha yüksek bir çıta belirledik mi?" diye soruyor. Kesinlikle hayır. Asıl sorun, pediatrik uygulamaların diğer birçok alanına kıyasla kanıtların çok zayıf olmasıdır.

Benim için ikinci büyük çıkarım, bu gençleri sadece cinsiyet merceğinden görmeyi bırakıp onları bütün insanlar olarak görmemiz ve bazen ruh sağlıklarıyla, bazen de teşhis edilmemiş nöroçeşitlilik ile ilgili çok daha geniş bir yelpazede yaşadıkları zorlukları ele almamız gerektiğidir. Bu, gerçekten de onların gelişmesine yardımcı olmakla ilgilidir, tek başına "Cinsiyeti nasıl ele alacağız?" demekle değil.

Bu alandaki kanıt kalitesinin "oldukça zayıf" olduğunu tespit ettiniz. Bunun ne anlama geldiğini açıklayabilir misiniz?

Çalışmaların değerlendirilmesi şu gibi şeylere bakar: (Hastalar) yeterince uzun süre takip ediyorlar mı? Takip süresi boyunca çok fazla hasta kaybediyorlar mı? İyi karşılaştırma grupları var mı? Tüm bu değerlendirmeler gerçekten objektiftir. Çalışmaların zayıf olmasının nedeni, bu alanlardan bir veya daha fazlasında başarısız olmalarıdır.

Hilary Cass
Dönüm noktası niteliğinde bir rapor yayınlayan Dr. Hilary Cass, ABD'li sağlık gruplarının cinsiyet tıbbında güncelliğini yitirdiğine dikkat çekti.

İncelemenize yöneltilen en yaygın eleştiri, randomize kontrollü çalışmaların (bu alanda iki tedaviyi veya bir tedavi ile bir plaseboyu karşılaştıran çalışmaların) olmaması nedeniyle bir şekilde hileli olduğu ve başından beri düşük kaliteli kanıtlar bulacağınızı biliyor olmanız.

İnsanlar, çalışma tasarımı için altın standart olan randomize kontrollü bir çalışma olmayan her şeyi attığımızdan endişe ediyorlardı. Aslında atmadık.

Randomize kontrollü çalışmalar yoktu, ancak yine de tanımlanan çalışmaların yaklaşık yüzde 58'ini, yüksek veya orta kalitede olanları dahil ettik. Randomize Kontrollü Çalışma olmayan bu tür çalışmalar bize gerçekten iyi bilgiler verebilir, ancak bunların iyi yürütülmüş olması gerekir. Zayıf yönü, birçoğunun çok kötü yürütülmüş olmasıydı.

Dediğiniz gibi, bunun hileli olduğu algısı hakkında söylemek istediğim bir şey var. Bu incelemenin amacının transın ne anlama geldiğini tanımlamak, insanların deneyimlerini yadsımak veya sağlık hizmetlerini geri çekmek olmadığı konusunda gerçekten nettik.

Bir başka eleştiri de, bu alanın diğerlerinden daha yüksek bir standarda tabi tutulduğu ya da bir şekilde istisnai hale getirildiği yönünde. Tıbbın başka alanlarında, özellikle de pediatri alanında, doktorların yüksek kaliteli kanıtlar olmadan uygulama yaptıkları görülüyor.

Bu ülkede sistematik incelemeler yapan kilit kuruluşlardan biri olan York Üniversitesi, bu alandaki kanıtların diğer alanlara göre -pediatride bile- çarpıcı bir şekilde daha düşük olduğunu tespit etti.

Hayatı değiştiren tedaviler uyguladığımız ve bu genç insanlara yetişkinliklerinde neler olduğu konusunda yeterli anlayışa sahip olmadığımız başka bir durum düşünemiyorum. 

Raporunuza Britanya'da nasıl bir tepki geldi?

Her iki ana partimiz de raporu destekledi ki bu harika bir şeydi.

Birleşik Krallık'taki destek ve savunuculuk gruplarıyla uzun süredir devam eden bir ilişkimiz var. Bu, söylediğimiz her şeye mutlaka katıldıkları anlamına gelmiyor. Daha az mutlu oldukları çok şey var. Ancak, onlarla açık bir diyalog kurduk ve baştan sona sorularını yanıtlamaya çalıştık.

Bulgularınızla ilgili olarak Amerika Birleşik Devletleri'ndeki büyük tıp gruplarına ulaştım. Amerikan Pediatri Akademisi (A.A.P.), yürütülmekte olan kendi araştırma incelemesini gerekçe göstererek raporunuz hakkında yorum yapmayı reddetti. Geçen yıl yeniden teyit ettiği kılavuzunun "kanıtlara ve bilime dayandığını" söyledi. Endokrin Derneği, "ihtiyaç duyulan ve çoğu zaman hayat kurtarıcı olan" cinsiyet onaylayıcı bakımı desteklemekte kararlıyız" dedi. Sanırım pek çok insan için bu durum biraz baş döndürücü. Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'de aynı gerçeklere, aynı bilimsel literatüre bakan ve çok farklı sonuçlara varan tıp gruplarımız var. Bu tepkilerden ne anlıyorsunuz?

Kraliyet Pediatri ve Çocuk Sağlığı Koleji'nin başkanıyken A.A.P. ile harika çalışmalar yaptık. Ancak, çok sayıda sistematik inceleme ile güncelliğini yitirdiği kanıtlanmış bir görüşe bağlı kalmaları konusunda onlarla aynı fikirde değilim.

Eğer insanlar "Klinik konsensüs var ve biz emin değiliz" deselerdi bu çok büyük bir sorun olmazdı. Ancak, bazı kuruluşların yaptığı şey, kanıtların iyi olduğunu söyleyerek problemi ikiye katlamak. Bence bu noktada halkı yanlış yönlendiriyorsunuz. Kanıtların gücü konusunda dürüst olmanız ve bunu iyileştirmek için ne yapacağınızı söylemeniz gerekir.

Oldukça sol eğilimli bir kuruluş olarak gördüğüm A.A.P.'nin şu anda trans sağlık hizmetlerini tehlikeye atabilecek herhangi bir hamle yapmaktan korktuğundan şüpheleniyorum. Acaba kendilerini bu kadar siyasi baskı altında hissetmeselerdi bu alanda daha nüanslı davranabilirler miydi?

Cass raporu
Cass raporu, ergenlik çağındaki gençlerde ergenliği engelleyici ilaçların ve diğer hormonal ilaçların kullanımını destekleyen kanıtların "oldukça zayıf" olduğu sonucuna varmıştı.

Raporunuz yayınlandığından beri A.A.P.'den haber aldınız mı?

Bizimle doğrudan iletişime geçmediler - hayır.

Örneğin, Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığı gibi diğer ABD sağlık kuruluşlarından haber aldınız mı?

Hayır.

Herhangi bir ABD milletvekilinden haber aldınız mı?

Hayır. Hiç almadım.

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki çocuk doktorları, buradaki siyasi durum nedeniyle inanılmaz derecede zor bir durumdalar. Bu durum doktorların kamuoyu önünde rahatça söyleyebilecekleri şeyleri etkiliyor. Sizin raporunuz da artık silah olarak kullanılmasından korktukları kanıtların bir parçası. Amerikalı çocuk doktorlarına nasıl ilerlemeleri gerektiği konusunda ne söylersiniz?

Yapmak için eğitildiğiniz şeyi yapın. Bu da, bu gençlerden herhangi birine diğer ergenlere yaklaştığınız gibi yaklaşmanız, uygun bir öykü almanız, uygun bir değerlendirme yapmanız ve sıkıntılarına neyin yol açtığına dair merakınızı korumanız anlamına gelir. Bu otizm teşhisi olabilir, depresyon tedavisi olabilir, yeme bozukluğu tedavisi olabilir.

Beni gerçekten endişelendiren şey, insanların şöyle düşünmesi: Bu trans biri ve tıbbi yol onlar için doğru olan şey. Tıbbi bir yola giriyorlar ve sonra çözüleceğini düşündükleri sorunlar ortadan kalkmıyor. Bunun nedeni de diğer tüm sorunların gölgede kalmasıdır.

Yani, evet, birini tıbbi bir yola sokabilirsiniz, ancak bunun sonunda yatak odasından çıkamıyorsa, ilişkileri yoksa, okulda veya nihayetinde işte değilse, onun için doğru şeyi yapmış olmazsınız. Bu nedenle, onlara bütün bir kişi olarak davranmak, bütünsel bir yaklaşım benimsemek, tüm bunları yönetmek ve bunların hepsinin cinsiyet sıkıntısının bir sonucu olarak ortaya çıktığını varsaymamakla ilgilidir.

Sanırım bazı insanlar, bu sistem mevcut değilken, bu çocukların daha bütüncül bir bakıma ve ruh sağlığı desteğine ihtiyacı olduğu sonucuna varılmasından dolayı hayal kırıklığına uğruyor. Siz buna ne diyorsunuz?

Sahip olduğumuz ruh sağlığı desteği miktarı bakımından bu çocukları ve diğer çocukları başarısızlığa uğratıyoruz. Bu çok büyük bir sorun - sadece cinsiyet karmaşası yaşayan gençler için değil. Ve bence bu kısmen, sistemin hizmet sağlama yeteneğini tamamen aşan bir talep artışına yetemediği gerçeğinin bir yansıması.

Amerika Birleşik Devletleri'nde millileştirilmiş bir sağlık sistemimiz yok. Yayılmış ve parçalanmış bir sistemimiz var. Bazı insanlar, Amerikan sağlık sisteminin gerçekleri nedeniyle, ilerlemenin tek yolunun siyasi yasaklar olduğu sonucuna vardılar. Bu argümanı nasıl değerlendiriyorsunuz?

Tıp asla siyasi güdümlü olmamalıdır. Kanıtlar, etik, hastalarla ortak karar verme ve hastaların sesini dinleme ile yönlendirilmelidir. 

Dolayısıyla, Birleşik Krallık'taki sistemin aynı şekilde işlememesine sevindiğim dışında ne diyebilirim ki?

*

Bu röportajdan sonra Dr. Cass'in yorumları sorulduğunda, A.A.P.'nin başkanı Dr. Hoffman, grubun Cass'in raporunu dikkatle incelediğini ve "sistematik bir incelemeden geçirerek kanıt tabanına eklediğini" söyledi. Hoffman ayrıca "Amerikan Pediatri Akademisi'nin aileleri yanlış yönlendirdiği yönündeki iddialar yanlıştır" dedi.