Avrupalı psikiyatristler deneysel ve zararlı transseksüel tıbbına karşı uyarıyor

Avrupa'nın önde gelen psikiyatri kuruluşlarından biri, doktorları cinsiyet disforisi yaşayan çocuk ve ergenlere deneysel transseksüel 'tedavileri' sunmamaları konusunda uyardı.
Avrupalı psikiyatristler deneysel ve zararlı transseksüel tıbbına karşı uyarıyor


Kaynak: lifesitenews.com
Erişim tarihi: 06.05.2024

Avrupa'nın önde gelen psikiyatri kuruluşlarından biri, doktorları cinsiyet disforisi (cinsiyet hoşnutsuzluğu) yaşayan çocuk ve ergenlere deneysel transseksüel "tedavileri" sunmamaları konusunda uyardı. Avrupa Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Derneği (ESCAP), sağlık hizmeti sağlayıcılarını "psiko-sosyal etkileri kanıtlanmamış deneysel ve gereksiz yere invaziv tedavileri teşvik etmemeye ve dolayısıyla 'primum-nil-nocere' (önce zarar verme) ilkesine bağlı kalmaya" çağıran bir politika bildirisi yayınladı.

ESCAP bilim adamları, çocuklarda cinsiyet disforisi teşhisinin zaman içindeki zayıf güvenilirliği ve istikrarsızlığını vurgulayarak ergenlik engelleyici kullanımı veya cinsiyet değişimini önleme kararlarının çocuğun psikososyal gelişimi üzerindeki olası etkilerine dikkat çekti. Raporda ayrıca araştırma bulgularının sadece kalite kriterleri doğrultusunda yayınlandığı ve bulgulara dayanmadığı vurgulandı. Kanıta Dayalı Cinsiyet Tıbbı Derneği (SEGM), eski adıyla Twitter olan X'te yaptığı bir paylaşımda bu ifadeyi, cinsiyet değişimi hakkında sözde olumlu rapor veren birçok yeni çalışmanın "metodolojik olarak derinden kusurlu" olduğu anlamına geldiği şeklinde yorumladı.

ESCAP raporu, ergenlik engelleyiciler ve mutilasyon (sakatlama) ameliyatları gibi müdahalelerin risk-yarar oranını doğru bir şekilde belirleyecek kaliteli araştırmaların eksikliğinin altını çizdi.

Cinsiyet disforisi
İskoçya’daki cinsiyet klinikleri ve İngiliz Ulusal Sağlık Servisi, cinsiyet disforik çocuklara ergenlik engelleyicilerin reçete edilmesini durdurdu.

Söz konusu politika raporu, okuyucularına cinsiyet disforisi yaşayan çocuklar için gözetilmesi gereken temel etik ilkeleri hatırlattı:

·         Bilerek zarar vermeme ilkesi: potansiyel olarak geri döndürülemez etkileri olan deneysel müdahaleleri veya uzun vadeli sonuçları bilinmeyen müdahaleleri araştırma ortamı dışında kullanmayın; yeterli kanıt olmadan yeni uygulamaları zamanından önce benimsemeyin; hastanın yararına olmayan eski uygulamaları sürdürmeyin.

·         Yararlılık ilkesi: yarar/zarar oranı olumlu olan tıbbi müdahaleleri benimsemek; tıbbi müdahalelerde bulunmamanın yarar/zarar oranını göz önünde bulundurmak; eşlik eden psikiyatrik bozuklukların yeterli tanı ve tedavisini sağlamak; cinsiyet disforisini yalnızca çocuk ve ergenlerin kendi değerlendirmelerine dayandırmak yerine kapsamlı tanısal değerlendirmesini sağlamak.

·         Özerklik ilkesi: reşit olmayan kişileri yaşlarına ve gelişimlerine uygun bir şekilde, rıza gösterme kapasitelerini değerlendirerek bakımlarıyla ilgili karar alma süreçlerine dahil etmek; muhtemelen ömür boyu sürecek ve geri dönüşü olmayan kararlar için yeterli bir bilgilendirilmiş rıza süreci benimsemek, çocuk ve ergenlerin uygulamaların potansiyel risklerini, faydalarını ve geri dönüşü olmayan doğasını tam olarak anlamalarını sağlamak; ebeveynlerinin ve vasilerinin herhangi bir büyük müdahaleye rıza gösterme veya çocuklarının deneysel tedavilerle ilgili araştırmalara katılma haklarını dikkate almak; ebeveynlerin ve vasilerin, çocuklarının mevcut bakımı hakkında tam olarak bilgilendirilme haklarını dikkate almak; biyolojik cinsiyetlerine geri dönmeye karar veren detranslara yeterli destek ve kaynak sunmak ve bu kararlarına saygı duymak.

·         Adalet ilkesi: cinsiyet disforisi, cinsiyet değiştirme ya da biyolojik cinsiyete dönüş için güvenilir ve güncel bilgi, değerlendirme ve tedaviye erişimin sağlanması; herkes için eşit ihtiyati tedbirlerin benimsenmesi; ve özellikle hassas bir gelişim evresinde bulunan çocukların ve gençlerin haklarının korunması.

ESCAP politika raporu, Avrupa'daki tıp kurumlarının cinsiyet değiştirme sürecine karşı giderek artan tepkisinin son örneğini temsil etmektedir. Birleşik Krallık'ta Cass incelemesinin yayınlanması, birçok sağlık hizmeti sağlayıcısının reşit olmayan çocuklara zararlı ergenlik engelleyiciler veya karşı cinsiyet hormonları reçete etme uygulamalarını değiştirmelerine neden oldu. Birleşik Krallık Ulusal Sağlık Servisi (NHS) tarafından cinsiyet disforisine sahip çocuklara sunulan transseksüel "hizmetleri" gözden geçirmek üzere görevlendirilen çocuk doktoru Dr. Hilary Cass, cinsiyet tıbbının sallantılı temeller üzerine inşa edildiğini belirtti ve bu sert müdahalelere son derece dikkatli yaklaşılması gerekirken çocuklar için cinsiyet hizmeti alanında bunun tam tersinin yaşandığını tespit etti.

İskoçya’daki cinsiyet klinikleri ve İngiliz Ulusal Sağlık Servisi (NHS) o zamandan beri ergenlik engelleyicilerin reçete edilmesini durdurdu. Danimarka ve İsveç gibi diğer Avrupa ülkeleri de yakın geçmişte cinsiyet disforisi ile mücadele eden çocuklara yönelik cinsiyet değiştirme uygulamalarından uzaklaştı.