Travmatik deneyimler ve bağlanma örüntüleri: Cinsiyet disforisi yaşayan trans yetişkinlerde karşılaştırmalı bir analiz

Cinsiyet disforisi teşhisi konmuş trans yetişkinlerle yürütülen bu çalışmada, katılımcıların yarısından fazlasının hayatlarında en az dört travmatik olay yaşadıkları ve yüksek oranda bağlanma düzensizliği taşıdıkları gözlemlenmiştir.
Travmatik deneyimler ve bağlanma örüntüleri: Cinsiyet disforisi yaşayan trans yetişkinlerde karşılaştırmalı bir analiz

 

Makale Orijinal Başlığı: Attachment Patterns and Complex Trauma in a Sample of Adults Diagnosed with Gender Dysphoria

Başlık Çevirisi: Cinsiyet Disforisi Tanısı Konmuş Yetişkin Örnekleminde Bağlanma Örüntüleri ve Karmaşık Travma

Özet

Bu çalışmada, cinsiyet disforik (cinsiyet hoşnutsuzluğu yaşayan) yetişkinlerden oluşan bir örneklem üzerinden bağlanma örüntüleri ve karmaşık travma incelemesi yapılmıştır. Çalışma, cinsiyet disforisi teşhisi alan toplam 95 yetişkin trans (74 trans kadın, 21 trans erkek) ile yürütülmüştür.

Elde edilen bulgular, cinsiyet disforisi yaşayan trans katılımcıların %56'sının en az dört veya daha fazla travmatik olay yaşadığını, yaklaşık %46'sının ise dağınık bağlanma belirtileri gösterdiğini ortaya koymuştur. Ayrıca, cinsiyet disforik translarda kontrol grubuna kıyasla yüksek düzeyde bağlanma düzensizliği ve çoklu mağduriyet tespit edilmiştir.

Esas cinsiyete göre sınıflandırılan alt grupların karşılaştırmaları ise, esas cinsiyeti erkek olan trans kadınların, kontrol grubundaki erkeklere kıyasla daha ilgili ancak fiziksel ve psikolojik açıdan istismarcı babalara sahip olduklarını ve annelerinden daha sık ayrıldıklarını ortaya koymaktadır. 

Esas cinsiyeti kadın olan trans erkeklerin ise kontrol grubundaki kadınlara kıyasla daha ilgili annelere sahip olduklarını, babalarından daha sık ayrıldıklarını ve babaları tarafından ihmal edildiklerini göstermiştir. 

Kaynak: Giovanardi, G., Vitelli, R., Maggiora Vergano, C., Fortunato, A., Chianura, L., Lingiardi, V., & Speranza, A. M. (2018). Attachment Patterns and Complex Trauma in a Sample of Adults Diagnosed with Gender Dysphoria. Frontiers in psychology, 9, 60. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.00060 

Anahtar kelimeler: cinsiyet disforisi, transseksüel, bağlanma, karmaşık travma, ebeveyn ilişkileri