Cinsiyet hoşnutsuzluğu yaşayan çocuklarda hormon uygulamalarının olumsuz etkilerine dair çalışma

Çalışma, cinsiyet disforisi yaşayan çocuklar için uygulanan hormon tedavisinin kemik oluşumu ve kemik mineral yoğunluğuna olumsuz etki ettiğini ve tedavinin faydasına yönelik kanıtların yetersiz olduğunu ortaya koymaktadır.
Cinsiyet hoşnutsuzluğu yaşayan çocuklarda hormon uygulamalarının olumsuz etkilerine dair çalışma


Makalenin Orijinal başlığı: A systematic review of hormone treatment for children with gender dysphoria and recommendations for research

Başlığın Türkçe Çevirisi: Cinsiyet disforisi olan çocuklar için hormon tedavisinin sistematik bir incelemesi ve araştırma önerileri

Özet

Bu metin, cinsiyet disforisi (cinsiyet hoşnutsuzluğu) olan çocuklarda hormon tedavisinin psikososyal ve fiziksel sağlık üzerindeki etkilerini incelemektedir. Toplam 24 gözlemsel çalışma incelenmiş ve bu çalışmalarda genellikle GnRH analogları (GnRHa) ve/veya karşı cinsiyet hormon tedavisi (CSHT) kullanımının etkileri değerlendirilmiştir. Bulgular, hormon tedavisinin uzun vadeli etkilerinin bilinmediğini, ancak GnRHa tedavisinin kemik olgunlaşmasını ve kemik mineral yoğunluğundaki kazançları geciktirdiğini göstermektedir. Araştırma, bu alandaki bilgi boşluklarını ve araştırma yöntemlerindeki limitleri vurgulamaktadır. Ayrıca, cinsiyet disforisi olan çocuklarda hormon tedavisinin faydalarına yönelik kanıtların oldukça yetersiz olduğunu belirtmektedir. Son olarak, detransition (translıktan vazgeçip esas cinsiyete dönme) oranlarını ve hormon tedavisi süresince tedaviyi bırakanların sayısını belirlemek için daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğu vurgulanmıştır.

Kaynak
J. F. Ludvigsson, J. Adolfsson, M. Höistad, P. A. Rydelius, B. Kriström, and M. Landén, ‘A systematic review of hormone treatment for children with gender dysphoria and recommendations for research’, Acta Paediatr. Int. J. Paediatr., vol. 112, no. 11, pp. 2279–2292, 2023, doi: 10.1111/apa.16791.