Cinsiyet Değiştirmekten Vazgeçmenin Nedenleri: 100 Detrans İle Yapılan Bir Çalışma

Translıktan vazgeçmenin en yaygın nedeninin, esas cinsiyete daha fazla uyum sağlamak olduğu görülmüştür.
Cinsiyet Değiştirmekten Vazgeçmenin Nedenleri: 100 Detrans İle Yapılan Bir Çalışma

 

Makalenin Orijinal Başlığı: Individuals Treated for Gender Dysphoria with Medical and/or Surgical Transition Who Subsequently Detransitioned: A Survey of 100 Detransitioners

Başlığın Çevirisi: Tıbbi ve/veya Cerrahi İşlemlerle Cinsiyet Disforisi Tedavisi Gören Detrans Bireyler: 100 Detrans ile Yapılan Bir Anket Çalışması

Özet

Bu çalışmanın amacı, cinsiyet disforisi (cinsiyetten duyulan hoşnutsuzluk) yaşayan ve çözüm olarak tıbbi ve/veya cerrahi olarak cinsiyet değiştirmeyi seçen ancak daha sonra bu değişimden vazgeçerek ilaçları kesen, değişimin etkilerini tersine çevirmek için ameliyat olan veya her ikisini birden yapan bireylerin popülasyonunu tanımlamaktır. Cinsiyet değiştirmekten vazgeçen ve esas cinsiyetine dönen bireylere detrans, sürecin genel adına ise detransition (bireyin esas cinsiyetine dönmesi) denilmektedir. 

Toplam 100 katılımcı ile yürütülen çalışmada, cinsiyet değiştirmekten vazgeçme nedenlerinin çeşitlilik gösterdiği ortaya çıkmıştır. Bu nedenler ayrımcılık yaşamak (23.0%): esas cinsiyete daha fazla uyum sağlamak (60.0%); cinsiyet değiştirmenin olası tıbbi komplikasyonlarına dair endişeler duymak (49.0%): cinsiyet disforisinin travma, istismar veya ruh sağlığı sorunlarından kaynaklandığını düşünmeye başlamak (38.0%) olarak gösterilmektedir.

Çalışmada homofobi veya kendilerini lezbiyen, gey veya biseksüel olarak kabul etmekte zorluk yaşama ve bu nedenle cinsiyet değiştirme oranı ise %23.0 olarak ifade edilmiştir. 

Katılımcıların çoğunluğu (%55.0), cinsiyet değişimine başlamadan önce bir doktor veya ruh sağlığı profesyoneli tarafından yeterli bir değerlendirmede bulunulmadığını ifade etmiştir. Katılımcıların yalnızca %24.0'ü klinisyenlerine cinsiyet değişiminden vazgeçtiklerini bildirmiştir. Kalan %76’lık kısım ise herhangi bir bilgilendirmede bulunmamıştır.

Bu çalışma detransition’a, yani cinsiyet değiştirip pişman olarak esas cinsiyetine dönmeye yol açan tek bir neden veya deneyim olmadığını ortaya koymaktadır. Çalışma sonucunda detrans popülasyonu daha iyi anlamak, yaygınlığını belirlemek, tıbbi ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılamak ve cinsiyet değişimi öncesi değerlendirme ve danışmanlık sürecini iyi yönetmek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğu belirtilmiştir.

Kaynak: Littman, L. Individuals Treated for Gender Dysphoria with Medical and/or Surgical Transition Who Subsequently Detransitioned: A Survey of 100 Detransitioners. Arch Sex Behav 50, 3353–3369 (2021). https://doi.org/10.1007/s10508-021-02163-w

Anahtar Kelimeler: detrans, detransition, cinsiyet değiştirme, cinsiyet değiştirmekten vazgeçme, cinsiyet disforisi, travma, istismar.