Cinsiyet Değiştirmede Ergenlere Sunulan Bilgilendirilmiş Onam Formlarının Değerlendirilmesi

Cinsiyet değiştirme müdahaleleri, bunların özellikle çocuklar, ergenler ve genç yetişkinler üzerindeki etkileri ve bilgilendirilmiş rıza süreçleri hakkında önemli bilgiler.
Cinsiyet Değiştirmede Ergenlere Sunulan Bilgilendirilmiş Onam Formlarının Değerlendirilmesi

 

Makalenin Orjinal Başlığı: Reconsidering Informed Consent for Trans-Identified Children, Adolescents, and Young Adults

Başlığın Çevirisi: Trans-Kimlikli Çocuklar, Ergenler ve Genç Yetişkinler için Bilgilendirilmiş Onamın Yeniden Değerlendirilmesi

Özet

Bilgilendirilmiş Onam: Müdahale uygulanacak kişinin müdahale hakkında kapsamlı bir şekilde bilgilendirildikten sonra müdahaleye rıza göstermesi gerektiğini belirtir. Bu, müdahalenin nasıl yapılacağı, kimlerin denek olduğu, vadedilen faydalar, olası riskler ve alternatif tedavi yöntemlerinin açıklanmasını içerir.

Bu makalede, cinsiyet değiştirme müdahaleleri, bunların özellikle çocuklar, ergenler ve genç yetişkinler üzerindeki etkileri ve bilgilendirilmiş rıza süreçleri hakkında önemli bilgiler bulunmaktadır. İşte metinde öne çıkan başlıca noktaların özeti:

  • Trans Gençler ve Bilgilendirilmiş Rıza: Trans gençlerin hormon ve ameliyat gibi müdahaleleri istedikleri belirtilir, ancak bu isteğin sonuçları dikkatle değerlendirilmediği ve risklerin düşünülmediği belirtilir.
  • Kalitesiz Değerlendirmeler: Cinsiyet disforisi yaşayan gençlerin kalitesiz değerlendirmelere tabi tutulduğu ve müdahalelerin hızla uygulandığı vurgulanır.
  • Hatalı Varsayımlar: Bazı cinsiyet klinisyenlerinin yanlış varsayımlara dayanarak hızlıca cinsiyet değişikliği önerdikleri belirtilir.
  • Eksik ve Yanlış Bilgiler: Bilgilendirilmiş rıza sürecinin eksik ve yanlış bilgilerle yürütüldüğü ve çoğu zaman hastaların çıkarlarına değil, klinisyenlerin ve işverenlerinin çıkarlarına hizmet ettiği öne sürülür.
  • Hollanda Protokolü: Hollanda'daki cinsiyet değiştirme protokolünün riskleri ve sonuçları hakkında belirsizlikler olduğu ve bu protokolün cinsiyet disforik gençler için uygun olmayabileceği ifade edilir.
  • Translık Geçici Olabilir: Translık hissinin geçici olabileceği ve müdahalelerin bu geçici hissi geri dönülemez ve kalıcı hale getirebileceği uyarısı yapılır.
  • Düşük Kaliteli Kanıtlar: Pediatrik cinsiyet değişikliğinin etkinliği hakkındaki kanıtların düşük kalitede olduğu ve risklerin daha kalıcı olduğu vurgulanır.
  • İntihar Ele Alınış Şekli: İntihar riskinin sorumsuzca ele alındığı ve cinsiyet değiştirme müdahalesinin intiharı engelleme amacıyla kullanılmasının uygun olmadığı belirtilir.
  • Bilgilendirilmiş Rıza için Tavsiyeler: Klinisyenlere yavaş ve kapsamlı bir bilgilendirilmiş rıza süreci benimsemeleri, faydaların, risklerin ve alternatiflerin açıkça anlatılması ve hastaların olgunluk yaşına kadar müdahaleleri erteleme seçeneklerini anlamaları konusunda tavsiyeler verilir.

Makale, cinsiyet değiştirme müdahalelerinin karmaşıklığını ve bu alandaki etik tartışmaları vurgulayan önemli bilgiler içermektedir.

Kaynak: Stephen B. Levine, E. Abbruzzese & Julia W. Mason (2022) Reconsidering Informed Consent for Trans-Identified Children, Adolescents, and Young Adults, Journal of Sex & Marital Therapy, 48:7, 706-727, DOI: 10.1080/0092623X.2022.2046221