Cinsiyet değiştirme ameliyatlarının intihar riskini artırabileceğini gösteren bir araştırma

Kaliforniya'da yapılan bir araştırma, cinsiyet değiştirme ameliyatlarının, özellikle vajinoplasti gibi feminizasyon ameliyatları geçiren bireylerde intihar riskini artırabileceğini gösteriyor.
Cinsiyet değiştirme ameliyatlarının intihar riskini artırabileceğini gösteren bir araştırma


Makalenin Orijinal Başlığı: MP04-20 RATES OF PSYCHIATRIC EMERGENCIES BEFORE AND AFTER GENDER AFFIRMING SURGERY

Başlığın Türkçe Çevirisi: MP04-20 CİNSİYET DEĞİŞTİRME AMELİYATI ÖNCESİ VE SONRASI PSİKİYATRİK ACİL DURUM ORANLARI

Özet

Bu makale, cinsiyet disforisi (cinsiyet hoşnutsuzluğu) yaşayan kişilerde psikiyatrik acil durumların cinsiyet değiştirme ameliyatı öncesi ve sonrasındaki oranlarını detaylı olarak inceleyen bir araştırmaya dayanmaktadır. 

Araştırma, Kaliforniya'da 2012-2018 yılları arasında feminizasyon (vajinoplasti) ve maskülizasyon (metoidioplasti/falloplasti) genital cinsiyet değiştirme ameliyatı geçiren kişilerin acil servis ve yatılı psikiyatrik karşılaşma oranlarını değerlendirmiştir. 

Sonuçlar, genel olarak psikiyatrik acil durumların cinsiyet değiştirme ameliyatından önce ve sonra yüksek olduğunu göstermektedir. Vajinoplasti grubunda intihar girişimlerinin daha yaygın olduğu belirlenmiştir; bu grupta intihar girişimi oranı %4,4 iken, falloplasti grubunda bu oran %1,7 olarak saptanmıştır. 

Öte yandan, ameliyat sonrası psikiyatrik acil durumların oranı, ameliyat öncesi bir olayın kaydedilmiş olması durumunda vajinoplasti grubunda %33,9 ve falloplasti grubunda %26,5 olarak bulunmuştur. 

Genel olarak, vajinoplasti sonrası intihar girişimi oranının genel nüfusla karşılaştırıldığında iki katına çıktığı gözlemlenmiştir. Bu bulgular, cinsiyet değiştirme ameliyatı geçiren ve özellikle geçmiş psikiyatrik acil durumları olan hastaların daha yüksek intihar riski altında olduğunu vurgulamaktadır.

Kaynak

K. Dallas, P. Kuhlman, K. Eilber, V. Scott, J. Anger, and P. Reyblat, ‘Mp04-20 Rates of Psychiatric Emergencies Before and After Gender Affirming Surgery’, J. Urol., vol. 206, no. Supplement 3, pp. 74–75, 2021, doi: 10.1097/ju.0000000000001971.20.