Ünlü psikiyatrist: Transseksüellik “duygusal mutsuzluktur… Tamamen psikolojiktir

Amerikan Psikiyatri Birliği'nin seçkin üyesi Dr. Joseph Berger, transseksüelliğin psikolojik bir sorun ve duygusal mutsuzluk olduğunu ve kozmetik cerrahinin uygun tedavi olmadığını ifade etti.
Ünlü psikiyatrist: Transseksüellik “duygusal mutsuzluktur… Tamamen psikolojiktir

 

Erişim Tarihi: 28.03.2023

Michael W. Chapman, CNS News

 

Amerikan Psikiyatri Birliği'nin Seçkin Yaşam Üyesi ve Kanada Kraliyet Doktorlar ve Cerrahlar Koleji Üyesi olan Dr. Joseph Berger, "bilimsel bir bakış açısıyla" "transseksüel" olmanın (kişinin cinsiyetine belli yollarla müdahalede bulunup bir diğer cinsiyete bürünme hali) psikolojik bir sorun ve "duygusal mutsuzluk" olduğunu ve "kozmetik cerrahinin" uygun tedavi olmadığını belirtmektedir. Aynı zamanda Amerikan Psikiyatri Birliği Ontario Bölge Şubesi'nin eski başkanı olan Dr. Berger, 2013 yılında Kanada Avam Kamarası Adalet ve İnsan Hakları Daimi Komitesi'nde cinsiyet değiştirmeyle ilgili bir yasa tasarısı görüşülürken görüşlerini sunmuştur. Dr. Berger komiteye şunları söylemiştir: 

"Bilimsel bir perspektiften bakıldığında, 'transseksüel'in gerçekte ne anlama geldiğini açıklığa kavuşturmama izin verin. Şu anda bilimsel perspektiften konuşuyorum, tıbbi ya da tıbbi olmayan herhangi bir grup tarafından önerilebilecek herhangi bir siyasi lobi pozisyonundan değil. 'Transseksüeller' doğdukları ya da kromozomal yapılarının gösterdiği cinsiyetin tam tersi bir cinsiyette olduklarını ya da olmak istediklerini iddia eden kişilerdir. Bazen bu kişilerden bazıları 'erkek bedenine hapsolmuş bir kadın' ya da alternatif olarak 'kadın bedenine hapsolmuş bir erkek' olduklarını iddia etmişlerdir."

Bilimsel olarak böyle bir şey yoktur. Sanrıların, psikozun ya da duygusal mutsuzluğun tıbbi tedavisi ameliyat değildir. Öte yandan, bu insanlardan tam olarak neye inandıklarını açıklamaları istenirse, yani yukarıdaki önermelerden hangisinin kendileri için geçerli olduğuna gerçekten inanıp inanmadıkları sorulursa ve 'hayır' derlerse, o zaman böyle bir önermenin doğru olmadığını, ancak bunu 'hissettiklerini' bilirler, o zaman bilimsel olarak bahsettiğimiz şey sadece mutsuzluktur ve bu mutsuzluğa bir istek eşlik etmektedir; bu istek de bazı insanları diğer cinsiyette baskın olan hormonları almaya ve hatta karşı cinsten biriymiş gibi 'görünmelerini' sağlamak için tasarlanmış estetik ameliyatlar yaptırmaya yönlendirmektedir. 

Duygusal mutsuzluğun doğru tedavisi ameliyat değildir. Kozmetik cerrahi bir insanın kromozomlarını değiştirmeyecektir. Estetik ameliyat bir erkeği adet görebilen, yumurtlayabilen ve çocuk sahibi olabilen bir kadın haline getirmeyecektir. Estetik ameliyat bir kadını, bir kadından alınan yumurta veya ovumla birleşerek bu yumurtayı döllemek suretiyle bir insan çocuğu meydana getirebilen spermi üretebilen bir erkeğe dönüştürmeyecektir. Bunlar bilimsel gerçekler.

Bana öyle geliyor ki, cinsiyet disforisi yaşayan ya da karşı cinsin kıyafetlerini giymek isteyen insanlara herhangi bir özel hak ya da değerlendirme tanımak için tıbbi ya da bilimsel bir neden yok.

Amerikan Psikiyatri Birliği üyesi Dr. Joseph Berger, transseksüelliğin psikolojik bir sorun olduğunu savunuyor.

Dr. Berger sözlerini şöyle tamamlamıştır: 

"[Transseksüeller için] özel hakları savunanlar tarafından sunulan özeti okudum ve içinde bilimsel değeri olan hiçbir şey bulamadım. 'İç dünya” gibi nesnel ve bilimsel temeli olmayan kelimeler ve ifadeler kullanılıyor. Bir gencin veya yetişkinin cinselliği hakkında yaşadığı sözde 'kafa karışıklığı' tamamen psikolojiktir."

Dr. Berger'in muayenehanesi Toronto, Ontario'da bulunmaktadır. Belirtilen tıbbi referanslara ek olarak, Dr. Berger Amerikan Psikiyatri ve Nöroloji Kurulu tarafından da lisanslı bir doktordur; Amerikan Psikiyatri Birliği Meclisi'nde Ontario'nun eski temsilcisidir (2002-2010): ve çok sayıda tıbbi ve akademik makalenin yazarıdır.