Transgender ergenlere uygulanan cinsiyet değiştirme prosedürlerinin kemik sağlığı üzerine etkisi

Transgender ergenlerin cinsiyet değiştirme tedavilerinde uygulanan ergenlik engelleyici ilaçlar ve karşı cinsiyet hormonlarının kemik sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olduğu tespit edildi.
Transgender ergenlere uygulanan cinsiyet değiştirme prosedürlerinin kemik sağlığı üzerine etkisi


Makalenin Orijinal Başlığı: Effect of pubertal suppression and cross-sex hormone therapy on bone turnover markers and bone mineral apparent density (BMAD) in transgender adolescents

Başlığın Türkçe Çevirisi: Transgender ergenlerde pubertal baskılama ve karşı cinsiyet hormon tedavisinin kemik döngüsü belirteçleri ve görünür kemik mineral yoğunluğu (BMAD) üzerine etkisi

Özet

Bu çalışma, cinsiyet disforisi (cinsiyet hoşnutsuzluğu) sorunu yaşayan ergenlerdeki kemik dönüşüm işaretçileri ve kemik mineral yoğunluğu üzerinde pubertal baskılamanın ve karşı cinsiyet hormon tedavisinin etkilerini incelemektedir. Çalışma, toplamda 56 transgender genç üzerinde yapılmıştır. Bunların içinden 34'ü kadından erkeğe cinsiyet değiştirmiş, 22'si erkekten kadına cinsiyet değiştirmiştir. Araştırma, gonadotropin salgılatıcı hormon analogları (GnRHa) ile ergenlikleri baskılanan ve sonrasında karşı cinsiyet hormon tedavisi (CSHT) verilen transgender ergenlerde kemik dönüşüm işaretçileri (BTM'ler) ve kemik mineral görünür yoğunluğu (BMAD) üzerindeki etkiyi araştırmayı amaçlamıştır.

Çalışmanın bulguları, pubertal baskılamanın kemik dönüşümünü azalttığını ve CSHT'nin kemik kütlesini artırdığını ancak 24 ayın sonunda bile bu kütlenin tam olarak normale dönmediğini göstermektedir. Sonuç olarak, bu çalışma hormonların kemik sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini ortaya koymakta ve CSHT'nin trans gençlerde kemik kütlesini artırabileceğini ancak tam normale döndüremeyebileceğini göstermektedir.

Kaynak

M. C. Vlot, D. T. Klink, M. den Heijer, M. A. Blankenstein, J. Rotteveel, and A. C. Heijboer, ‘Effect of pubertal suppression and cross-sex hormone therapy on bone turnover markers and bone mineral apparent density (BMAD) in transgender adolescents’, Bone, vol. 95, pp. 11–19, 2017, doi: 10.1016/j.bone.2016.11.008.