Trans Yetişkinlerde Göğüs Bağlamanın Sağlığa Etkileri

Transseksüellerde göğüs bağlama uygulamalarının çeşitleri, yaygınlığı ve kullanıcılar açısından fiziksel ve zihinsel sağlık sonuçlarını değerlendiren çalışma.
Trans Yetişkinlerde Göğüs Bağlamanın Sağlığa Etkileri

 

Makalenin Orijinal Başlığı: Health impact of chest binding among transgender adults: a community-engaged, cross-sectional study

Başlığın Çevirisi: Transgender yetişkinlerde göğüs bağlamanın sağlık üzerindeki etkisi: toplum katılımlı, kesitsel bir çalışma

Özet

Bu çalışma, transseksüeller arasında göğüs bağlama uygulamalarının çeşitlerini, yaygınlığını ve kullanıcılar açısından fiziksel ve zihinsel sağlık sonuçlarını değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Araştırmacılar, bu amaçla 32 maddelik bir kesitsel anket geliştirmiştir. Katılımcıların çoğu ABD (%68,1) veya Kanada'da (%13,5) yaşamakta olup toplamda 38 ülke temsil edilmiştir. 

Katılımcıların yaş aralığı 18 ila 66 arasında değişmekte olup %51,5'i günlük olarak göğüs bağlama uyguladığını bildirmektedir.

Elde edilen bilgilere göre katılımcıların %97,2'si göğüs bağlamaya atfettikleri en az bir olumsuz sonuç bildirmiştir. En sık bildirilen şikayetler sırt ağrısı (%53,8), aşırı ısınma (%53,5), göğüs ağrısı (%48,8), nefes darlığı (%46,6), kaşıntı (%44,9), kötü duruş (%40,3) ve omuz ağrısı (%38,9) olmuştur. 

İncelenen kategoriler arasında cilt/yumuşak doku sorunu ve ağrı semptomları ise en yaygın olanlarıdır; katılımcıların %76,3'ü cilt/doku sorunu ve %74’ü ağrı ile ilgili bir sonuç bildirmiştir.

Çalışmanın sonuçlarına göre göğüs bağlamanın sağlık üzerindeki etkileri kişiye özgü farklılıklar gösterse de, neredeyse tüm katılımcılar en az bir olumsuz sağlık sorunu yaşamıştır. Bu bulgu, göğüs bağlamanın birçok transseksüelin sağlığını etkileyebileceğini düşündürmektedir.

Kaynak: Peitzmeier, S., Gardner, I., Weinand, J., Corbet, A., & Acevedo, K. (2017). Health impact of chest binding among transgender adults: a community-engaged, cross-sectional study. Culture, health & sexuality, 19(1), 64–75. https://doi.org/10.1080/13691058.2016.1191675

Anahtar Kelimeler: Göğüs bağlama, transseksüel, yan etkiler.