Hormon İlaçlarının Gençlerin Kemik Sağlığı Üzerindeki Etkileri

Yapılan çalışma, uzun süreli kullanımda ergenlik engelleyicilerin kemik mineral yoğunluğu üzerinde olumsuz etkisi olduğunu ortaya koymuştur.
Hormon İlaçlarının Gençlerin Kemik Sağlığı Üzerindeki Etkileri

 

Makalenin Orjinal Başlığı: Impact of gender-affirming treatment on bone health in transgender and gender diverse youth

Başlığın Çevirisi: Transseksüel ve cinsiyet çeşitliliği olan gençlerin cinsiyet değiştirme sürecinin kemik sağlığı üzerindeki etkisi

Özet

Bu çalışmanın amacı, cinsiyet disforisi (cinsiyetten duyulan hoşnutsuzluk) yaşayan gençlerin cinsiyet değiştirme sürecinde ergenlik engelleyici ilaçlara uzun süre maruz kalmalarının kemik gelişimi üzerindeki etkilerini incelemektir.

Çalışmanın sonuçlarına göre gençlerde uzun süreli ergenlik engelleyici ilaç kullanımı, kemik mineral yoğunluğu üzerinde, özellikle de bel bölgesinde olumsuz etkilere sahiptir.

Bu olumsuz etkilerin, esas cinsiyete uyumlu hormon tedavisi (örneğin, estradiol veya testosteron) uygulandıktan sonra ise sadece kısmen düzeldiği görülmektedir.

Araştırma, esas cinsiyeti erkek olan trans kızların, esas cinsiyeti kadın olan trans erkeklere göre kemik sağlığı açısından daha hassas olduğunu ortaya koymaktadır.

Sonuç olarak, bu çalışma, cinsiyet disforisi yaşayan gençlerin hormonal tedavilerinin kemik sağlığı üzerindeki etkilerini incelemekte olup, uzun süreli kullanımda ergenlik engelleyicilerin kemik mineral yoğunluğu üzerinde olumsuz etkisi olduğunu ve esas cinsiyetle uyumlu hormon tedavisinin bu olumsuz etkide ancak sınırlı bir düzelme sağlayabildiğini ortaya koymaktadır. 

Kaynak: Ciancia, S., Dubois, V., & Cools, M. (2022). Impact of gender-affirming treatment on bone health in transgender and gender diverse youth. Endocrine connections, 11(11), e220280. https://doi.org/10.1530/EC-22-0280

Anahtar Kelimeler: kemik sağlığı, hormon ilaçları, cinsiyet disforisi, trans genç.