Cinsiyet hoşnutsuzluğu yaşayan ergenlerde ergenlik engelleyici ve intihar ilişkisi

Cinsiyet disforisinden muzdarip ergenlerde ergenlik engelleyici kullanımı ve intihar ilişkisini konu alan çalışma, ilaç kullanımının ruh salığında olumlu sonuçlara ilişkili olduğunu iddia eden araştırmanın güvenilir olmayan bulgularını tartışıyor.
Cinsiyet hoşnutsuzluğu yaşayan ergenlerde ergenlik engelleyici ve intihar ilişkisi

 

Metnin Orijinal Başlığı: Puberty Blockers and Suicidality in Adolescents Suffering from Gender Dysphoria

Başlığın Türkçe Çevirisi: Cinsiyet Disforisinden Muzdarip Ergenlerde Ergenlik Engelleyiciler ve İntihar Eğilimi

Özet

Bu metin, ergenlik döneminde cinsiyet disforisi (cinsiyet hoşnutsuzluğu) yaşayan gençlerdeki intihar düşüncesi ve ergenlik engelleyici ilaçlar arasındaki ilişkiyi ele alan bir çalışmanın bulgularını tartışıyor. Turban ve ark. (2020) tarafından yapılan bir çalışmaya atıfta bulunularak, ergenlik engelleyicileri kullanan gençlerin intihar düşüncesi yaşama olasılığının, engelleyicileri isteyen ancak alamayanlara göre daha düşük olduğu iddiasını eleştiriliyor.

Bahsi geçen çalışmanın bulguları düşük kaliteli bir ankete dayandığı ve ciddi psikolojik sorunları olan gençlerin ilaç tedavisi için daha az uygun olacağı gerçeğinin dikkate alınmadığı vurgulanıyor. Ayrıca, anketteki soruların bazı katılımcılar için karışıklığa neden olduğu ve ergenlik engelleyiciler hakkındaki yanıtların güvenilir olmayabileceği belirtiliyor.

Sonuç olarak, ergenlik engelleyicilerinin ergenlik dönemindeki gençler üzerindeki psikolojik etkilerini anlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğu vurgulanıyor.

Kaynak
M. Biggs, ‘Puberty Blockers and Suicidality in Adolescents Suffering from Gender Dysphoria’, Arch. Sex. Behav., vol. 49, no. 7, pp. 2227–2229, 2020, doi: 10.1007/s10508-020-01743-6.