Cinsiyet Değiştirme Ameliyatlarının Ruhsal Bunalımlara Etkisi

Veri analizi sonucunda, cinsiyet değiştirme ameliyatların ruh sağlığı üzerinde bir avantaj sağlamadığı tespit edilmiştir.
Cinsiyet Değiştirme Ameliyatlarının Ruhsal Bunalımlara Etkisi

 

Yazının Orjinal Başlığı: Correction of a Key Study: No Evidence of “Gender-Affirming” Surgeries Improving Mental Health

Başlığın Çevirisi:  Kilit Bir Çalışmanın Düzeltilmesi: "Cinsiyeti Onaylayan (Cinsiyet Değiştirme)" Ameliyatların Ruh Sağlığını İyileştirdiğine Dair Kanıt Yok

Özet

Bu metin, 2019 yılında Amerikan Psikiyatri Dergisi (American Journal of Psychiatry - AJP) tarafından yayınlanan ve cinsiyet karmaşası yaşayan kişilere cinsiyet değiştirme cerrahi operasyonların zihinsel sağlık üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu iddia eden bir araştırmanın düzeltilmiş sonuçlarına odaklanıyor. İlk olarak, bu çalışma Karolinska Enstitüsü'nden ve Yale Halk Sağlığı Okulu'ndan gelen araştırmacılar tarafından yapılmış ve cinsiyet karmaşası yaşayan kişilerin cinsiyet değiştirme cerrahi operasyonlarının zihinsel sağlık sonuçlarını iyileştirdiğini gösterdiği iddia edilmişti. Ancak bu sonuç, daha sonra yapılan bir veri analizi sonucunda düzeltilmiş ve cerrahi operasyonların zihinsel sağlık üzerinde bir avantaj sağlamadığı sonucuna varılmıştır.

Metin ayrıca, bu düzeltmenin önceki araştırma sonuçlarını etkileyen bazı metodolojik sorunlara dikkat çeken diğer araştırmacıların katkılarıyla gerçekleştiğini ve düzeltilmiş sonuçların cinsiyet karmaşası yaşayanlara sağlık hizmeti sunan klinikler ve doktorlar için önemli olduğunu vurgulamaktadır.

Kaynak: https://segm.org/ajp_correction_2020