Cinsiyet değiştirme ameliyatı geçirenlerin intihar girişim oranı hakkında karşılaştırmalı bir çalışma

Cinsiyet değiştirme ameliyatı sonrası intihar ve kendine zarar verme riski üzerine çalışan araştırmacılar, cinsiyet değiştirme ameliyatlarının yüksek intihar girişimi riskiyle önemli ölçüde ilişkili olduğunu kanıtlamıştır.
Cinsiyet değiştirme ameliyatı geçirenlerin intihar girişim oranı hakkında karşılaştırmalı bir çalışma


Makalenin Orijinal Başlığı: Risk of Suicide and Self-Harm Following Gender-Affirmation Surgery
Başlığın Çevirisi: Cinsiyet Değiştirme Ameliyatı Sonrası İntihar ve Kendine Zarar Verme Riski

Özet

Bu çalışma, cinsiyet değiştirme uygulamalarıyla ilişkili olarak trans nüfus arasında intihar ve kendine zarar verme riskini karşılaştırmalı olarak değerlendirmektedir. Geriye dönük yapılan çalışmada, 56 Amerikan sağlık kuruluşu ve 90 milyondan fazla hastayı içeren TriNetX (TriNetX, LLC, Cambridge, MA) veri tabanından alınan hasta verileri kullanılmıştır.

Çalışma dört kohorttan oluşmaktadır: A kohortu, 18-60 yaş arası cinsiyet değiştirme ameliyatı geçirmiş ve acil servise başvuran yetişkinler; B kohortu, acil servise başvuran ancak cinsiyet değiştirme ameliyatı geçirmemiş yetişkinlerden oluşan kontrol grubu ve C kohortu, acil servise başvuran, tüpleri bağlanmış veya vazektomi (erkeklerde kısırlaştırma ameliyatı) geçirmiş olan ancak cinsiyet değiştirme ameliyatı geçirmemiş yetişkinlerden oluşan kontrol grubudur. 4 Şubat 2003 ile 4 Şubat 2023 tarihleri arasındaki veriler, endeks olayından sonraki beş yıl içinde intihar girişimleri, ölüm, kendine zarar verme ve travma sonrası stres bozukluğunu (TSSB) incelemek için analiz edilmiştir. C kohortundan elde edilen sonuçları doğrulamak için kohort D olarak adlandırılan farenjitli bir kontrol grubu üzerinde ikincil bir analiz yapılmıştır. 

Elde edilen bulgular, cinsiyet değiştirme ameliyatı geçirenlerde intihar girişimi riskinin geçirmeyenlere göre 12,12 kat daha yüksek olduğunu ortaya çıkarmıştır. Tüp bağlama/vazektomi geçiren ancak cinsiyet değiştirme ameliyatı geçirmeyen kontrol grubu ile yapılan karşılaştırmada, cinsiyet değiştirme ameliyatı geçirenlerde intihar riskinin eğilim skoru eşleştirmesinden önce 5,03 kat daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. Eğilim skoru eşleştirmesi, araştırmacıların farklı grupları karşılaştırırken, aralarındaki belirli faktörleri dengelemek üzere kullandıkları istatistiksel bir yöntemdir. Bu yöntem, gruplar arasında başlangıçta var olan farklılıkları azaltmaya veya ortadan kaldırmaya yardımcı olur, böylelikle sonuçlar daha doğru bir şekilde karşılaştırılabilir hale gelir. Söz konusu araştırmada, eğilim skoru eşleştirmesi yapıldıktan sonra (yani, gruplar arasındaki başlangıçtaki farklılıklar dengelendiğinde), cinsiyet değiştirenler arasında intihar riski oranının 4.71 kat daha yüksek olduğu görülmüştür. Araştırmacılar, cinsiyet değiştirme ameliyatlarının yüksek intihar girişimi riskiyle önemli ölçüde ilişkili olduğunu kanıtlamıştır.

Kaynak: Straub, J. J., Paul, K. K., Bothwell, L. G., Deshazo, S. J., Golovko, G., Miller, M. S., & Jehle, D. V. (2024). Risk of Suicide and Self-Harm Following Gender-Affirmation Surgery. Cureus, 16(4), e57472. https://doi.org/10.7759/cureus.57472

Anahtar kelimeler: cinsiyet değiştirme ameliyatı, travma sonrası stres bozukluğu, kendine zarar verme, intihar, transseksüel.