Biyolog perspektifinden transseksüel ve interseks farkı

'İnterseks ve transseksüel birbirinden tamamen farklıdır. Şafak ve alacakaranlığın varlığı gece ve gündüz hakkında nasıl şüphe uyandırmıyorsa, interseksin varlığı da kadın ve erkek hakkında şüphe uyandırmamalıdır.'
Biyolog perspektifinden transseksüel ve interseks farkı

 

Erişim tarihi: 12.06.2023

Kaynak: binary.org.au

 

Transseksüellik (biyolojik cinsiyetine belli yollarla müdahalede bulunup bir diğer biyolojik cinsiyete bürünme hali) savunucusu aktivistler, politikacılara, medyaya, polise ve hatta mahkemelere, bir kişinin cinsiyetini değiştirebileceği yalanını onaylamaları için zorbalık yapmakta başarılı olmuş gibi görünüyorlar.

Kamuya mal olmuş kişilerden kadın terimini tanımlamaları istendiğinde, çok azı buna cesaret edebiliyor. Avustralya Sağlık bürokratları, Yeni Zelanda Başbakanı, bu ülkedeki tüm Kadın Bakanları, medya şahsiyetleri ve daha fazlası bu çok basit soru karşısında afallayıp kalıyor. Hiç kimse kadının aslında yetişkin bir insan dişisi olduğunu itiraf edemiyor. ABD'de Yüksek Mahkeme yargıç adaylarından Ketanji Brown Jackson'a bu soru sorulduğunda "Ben biyolog değilim" cevabını verdi.

Erkekler ve kadınlar arasında gözlemlenebilir ve bilim tarafından desteklenen farklılıklar olduğunu anlamak için biyolog olmaya gerek yok. Çocuklar bile bu farkı anlayabilir. Neyse ki, trans lobisinin zorbalığına boyun eğmeyi reddeden bazı biyologlar var. Sözünü esirgemeyen biyologlardan biri Colin Wright. Kendisi Twitter'da son derece aktif ve Manhattan Enstitüsü'nde araştırmacı. Wright, Wall Street Journal için bir makale yazarak sosyal yapılar, interseks (doğuştan çift cinsel organa sahip olmak) ve biyolojik gerçeklik arasındaki kafa karışıklığını gidermeye çalışmıştır.

Transseksüel
Transseksüel lobisinin zorbalığına boyun eğmeyerek cinsiyet ikiliğini savunan biyolog Colin Wright.

"Ben bir biyoloğum ve yardım etmek için buradayım.

Biyologlar olarak cinsiyetin ikili olduğunu iddia ettiğimizde, basit bir şeyi kastediyoruz: Sadece iki cinsiyet vardır. Bu durum tüm bitki ve hayvan alemleri için geçerlidir. Bir organizmanın cinsiyeti, üretme işlevine sahip olduğu gamet (sperm veya ova) türüne göre tanımlanır. Erkeklerin sperm ya da küçük gamet; dişilerin ise ova ya da büyük gamet üretme işlevi vardır. Üçüncü bir gamet türü olmadığı için sadece iki cinsiyet vardır. Yani cinsiyet ikilidir.

Cinsel organları belirsiz veya karışık görünen interseks kişiler cinsiyet ikiliğini baltalamazlar. Ancak birçok toplumsal cinsiyet ideoloğu, yanlış bir şekilde, interseks vakalarının varlığının "erkek" ve "kadın" kategorilerini keyfi ve anlamsız hale getirdiğini iddia etmektedir.

Gerçekte, şafak ve alacakaranlığın varlığı gece ve gündüz hakkında nasıl şüphe uyandırmıyorsa, böyle istisnai vakaların varlığı da tüm insanlığın cinsiyeti hakkında soru işaretleri yaratmaz. İnsanların büyük çoğunluğunun cinsiyetleri bellidir. Ve toplumumuzda, belirsiz cinsel organlarla doğan insanların sayısında ani ve dramatik bir artış yaşanmıyor. Açık bir şekilde tek cinsiyete sahip olan ve kendilerini karşı cins olarak ya da erkek veya kadın dışında bir şey olarak "tanımladıklarını" iddia eden insanlarda bir artış yaşanıyor.

Cinsiyet ideolojisi, cinsiyeti o kadar anlaşılmaz derecede karmaşık ve çok değişkenli olarak tasvir etmeye çalışılıyor ki, insanları sadece erkek ya da kadın olarak sınıflandırmaya yönelik geleneksel uygulamamız son derece çağ dışı gösterilerek devrimci bir "cinsiyet kimliği" kavramı için terk edilmeye itiliyor. Bu durum, erkeklerin kendilerini kadın olduklarını iddia ettikleri sürece kadın sporlarından, kadın hapishanelerinden veya daha önce sözde modası geçmiş "biyolojik cinsiyet" kavramlarımıza göre ayrılmış diğer alanlardan men edilmemelerine neden olur.

Transseksüel
Transseksüellerden farklı olarak interseksler görünürde cinsiyet belirsizliğine yol açan nadir gelişimsel koşullara sahiptir.

Ancak "interseks" ve "transseksüel" tamamen farklı anlamlara gelmektedir. İnterseksler, görünürde cinsiyet belirsizliğine yol açan nadir gelişimsel koşullara sahiptir. Transseksüeller ise cinsel açıdan belirsiz değildir, yalnızca fıtri cinsiyetlerinden farklı bir cinsiyette olduklarını iddia ederler. İkisini birbirine karıştırmak zoraki ve zararlıdır. Biri biyolojik bir gerçeklik, diğeri ise ideolojik bir pozisyondur.

Kadın olduğunu iddia eden erkekler kadın değil, erkektir. Bir erkeğin kadın olabileceğini kanıtlayacak hiçbir tanı testi yoktur. Bir tane bile. Cinsiyet değiştirmek imkansızdır çünkü cinsiyet vücudumuzdaki her bir hücrede yazılıdır.

Erkek ve kadın terimleri bilimseldir ve çok özel anlamları vardır. Anlamak için dile güveniriz. Erkek ve kadın dili, kamu politikası oluştururken, özellikle de kadın ve çocukların korunmasını derinden etkilediğinde, anlayışımız için kritik önem taşır:

Kadın olduğunu iddia eden erkekleri ya da "trans kadınları" kadın sporlarından, kadın hapishanelerinden ve sadece kadınlara özel diğer alanlardan dışlamak için politika oluşturmak zor değildir. Trans kadınlar net bir şekilde erkektir, doğduklarında cinsiyetlerinin doktor tarafından yanlış kaydedilmiş olma ihtimali sıfırdır. Kadınlara özel alanları korumak için tasarlanan her "transseksüel politikası", katılımcıların doğumda kadın olarak kaydedilmiş olması gerektiğini belirtmelidir."

İnterseks durumları, aynı şemsiye altında toplanmaması gereken tamamen başka bir konudur. Wright'ın cinsiyete ilişkin politikaları etkileyen spor ve diğer konularla ilgili olarak söylediği gibi, bunların kökeni uydurulmuş "kimliklere" değil, bedenlerin özelliklerine dayanmalıdır. Kimlik tek başına adalet ve güvenlik konularıyla alakasızdır.