Arkadaş Grupları ve İnternet Kullanımının Gençlerde Cinsiyet Disforisine Etkisi

İnternet kullanımının ve akran gruplarının ergenler ve genç yetişkinlerde görülen cinsiyet disforisi üzerindeki etkisini konu alan bir makale.
Arkadaş Grupları ve İnternet Kullanımının Gençlerde Cinsiyet Disforisine Etkisi

 

Makalenin Orijinal Başlığı: Parent reports of adolescents and young adults perceived to show signs of a rapid onset of gender dysphoria

Başlığın Çevirisi: Hızlı başlayan cinsiyet disforisi belirtileri gösterdiği düşünülen ergen ve genç yetişkinlerin ebeveyn raporları

Özet

Bu çalışma, ergenler ve genç yetişkinlerde cinsiyet disforisi (cinsiyetten duyulan hoşnutsuzluk) ve bu disforinin aniden veya hızlı bir şekilde ortaya çıkışıyla ilgili olarak ebeveynlerin gözlem ve deneyimlerini incelemektedir. Çalışmada arkadaş grupları ve internet kullanımının ergen ve genç yetişkinlerde ortaya çıkan disfori üzerindeki etkisi araştırılmıştır.

Bu çalışmada bazı ebeveynler, çocuklarının ergenlik döneminde veya ergenliğin sonrasında aniden veya hızlı bir şekilde cinsiyet disforisi yaşadığını ve bu sorunun arkadaş grupları ve internet kullanımıyla ilişkilendirildiğini bildirmektedir. Çalışma, bu fenomeni incelemek ve bu demografik grupta cinsiyet disforisinin başlangıcına ve/veya ifadesine katkıda bulunabilecek faktörler hakkında veri toplamayı amaçlamaktadır.

Çalışma için, 256 ebeveyn tarafından yanıtlanan anketler incelenmiştir. Katılımcılar çoğunlukla doğuştan kadın olan gençlerin ebeveynleridir (%82.8). 

Ebeveynlere göre, gençlerin %41'i transseksüel olduklarını duyurmadan önce heteroseksüel olmayan bir cinsel meyil ifade etmiştir. 

Gençlerin %62.5'i, cinsiyet disforisi başlamadan önce en az bir ruh sağlığı sorunu veya nörogelişimsel bozukluk tanısı almıştır. Çalışmaya katılan ebeveynler, gençlerin cinsel meyillerini açıkladıktan sonra zihinsel sağlıklarında (%47.2) ve ebeveyn-çocuk ilişkilerinde (%57.3) önemli derecede düşüş olduğunu ve gençlerde bir dizi değişiklikler meydana geldiğini bildirmiştir.

Çalışmada, ebeveynlerin ergen ve genç yetişkinlerde gözlemlediği bir dizi davranış şöyle sıralanmaktadır: Transseksüel olmayan kişilere güvensizlik ifadesi (%22,7): transseksüel olmayan arkadaşlarla vakit geçirmeyi bırakmak (%25,0): kendilerini ailelerinden izole etmeye çalışmak (%49,4), cinsiyet disforisi hakkında yalnızca transseksüel kaynaklardan gelen bilgilere güvenmek (%46,6). 

Ebeveynlerin çoğu (%86,7), cinsiyet disforisinin ani veya hızlı başlangıcıyla birlikte çocuklarının sosyal medya/internet kullanımında belirgin bir artış olduğunu, çocuklarının bir veya birden fazla arkadaşının trans kimliğe büründüğü bir arkadaş grubuna dahil olduğunu veya her ikisinin de yaşandığını bildirmiştir.

Kaynak: Littman L. (2018). Parent reports of adolescents and young adults perceived to show signs of a rapid onset of gender dysphoria. PloS one, 13(8), e0202330. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0202330

Anahtar Kelimeler: Cinsiyet disforisi, arkadaş grubu, ergenlik, sosyal medya, izolasyon.