Transgender ve Cisgender Ergenler Arasında Çocukluk Çağı İstismarı

Çalışmanın sonuçlarına göre trans ergenler, trans olmayan ergenlere göre daha yüksek oranda psikolojik, fiziksel ve cinsel istismar yaşamaktadır.
Transgender ve Cisgender Ergenler Arasında Çocukluk Çağı İstismarı

 

Makalenin Orjinal Başlığı: Disparities in Childhood Abuse Between Transgender and Cisgender Adolescents

Başlığın Çevirisi: Transseksüel ve Cis Ergenler Arasında Çocukluk Çağı İstismarı Açısından Farklılıklar

Özet

Araştırma, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki gençlerin ulusal bir örnekleminde transseksüel ergenler (TGA) ile cis ergenler (CGA) arasında kendiliğinden bildirilen çocukluk çağı istismarını ve trans ergenlerin alt gruplarındaki istismar riskini incelemektedir. Çalışmada geçen “cis” kavramı, transseksüel olmayan bireyleri ifade etmek için kullanılmıştır.

Çalışma kapsamında, yaşları 14 ile 18 yaş arasında değişen ergen bireylerin dahil olduğu çevrimiçi bir kesitsel anket yapılmıştır. Toplam 1836 katılımcı ile gerçekleştirilen çalışmanın sonuçlarına göre trans ergenler, cis ergenlere göre daha yüksek oranda psikolojik, fiziksel ve cinsel istismar yaşamaktadır.

Çalışmaya katılan trans ergenlerin %73'ü çocukluk çağında psikolojik istismar, %39'u fiziksel istismar ve %19'u ise cinsel istismara uğradıklarını bildirmiştir.

Transseksüel ergenlerin alt grup analizlerinde de trans erkekler ve esas cinsiyeti kadın olan nonbinary (iki cinsiyeti reddeden) ergenlerin, cis ergenlere göre psikolojik istismara uğrama olasılığının daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. Bunlar arasında psikolojik istismar riskinin en yüksek olduğu grup ise esas cinsiyeti kadın olan transseksüel ergenler olarak belirlenmiştir.

Bu sonuçlar, trans ergenlerin cis ergenlere kıyasla çocukluk çağı istismarına daha yüksek oranda maruz kaldığını göstermektedir. 

Bu çalışma aynı zamanda transseksüel ergenlerin cis ergenlere göre daha yüksek düzeyde ruh sağlığı sorunları sergilediğini ve bu sorunların arkasındaki psikososyal sürecin ise yeterince incelenmediği görüşünü ortaya koymaktadır.

Kaynak: Thoma, B. C., Rezeppa, T. L., Choukas-Bradley, S., Salk, R. H., & Marshal, M. P. (2021). Disparities in Childhood Abuse Between Transgender and Cisgender Adolescents. Pediatrics, 148(2), e2020016907. https://doi.org/10.1542/peds.2020-016907

Anahtar Kelimeler: çocukluk çağı cinsel istismarı, fiziksel istismar, psikolojik istismar, trans ergen, cis ergen