Trans ve nonbinary kişilerde teşhis edilmemiş otizm özellikleri hakkında bir çalışma

Çalışma, cinsiyet konusunda kafa karışıklığı yaşayan ve yardım arayan insanlarda otizm özelliklerine yüksek oranda rastlandığını ve bunlardan bir kısmının teşhis almadan yaşadığını göstermektedir.
Trans ve nonbinary kişilerde teşhis edilmemiş otizm özellikleri hakkında bir çalışma


Makalenin Orijinal Başlığı: Autistic traits in individuals self-defining as transgender or nonbinary

Başlığın Çevirisi: Kendini transgender veya nonbinary olarak tanımlayan bireylerde otistik özellikler

Özet

Trans ve nonbinary (iki cinsiyeti reddeden, iki cinsiyetten birinde hissetmediğini iddia eden) kişilerde otizm spektrum oranını inceleyen bu çalışmada, otizm spektrum ölçümleri kullanılarak trans, nonbinary ve cisgender (trans olmayan) gruplar arasında karşılaştırmalar yapılmıştır.

Çalışmaya katılan transseksüel ve nonbinary grupların, otizm spektrum bozukluğu (ASD) ve otizm özellikleriyle ilişkilendirilmiş ölçümlerde (Autism Spectrum Quotient, AQ), cisgender karşılaştırma grubuna kıyasla önemli ölçüde yüksek skorlar elde ettiği görülmüştür. Bu çalışma, cinsiyet konusunda kafa karışıklığı yaşayan ve yardım arayan insanlarda otizm özelliklerine yüksek oranda rastlandığını ancak bir kısmının teşhis alırken bir kısmının ise teşhis almadan yaşadığını göstermektedir. Araştırmada öne çıkan bir diğer ayrıntı ise otizm tanısı konulan veya otizm özellikleri taşıyan vakalarda, kadın katılımcıların oranının erkek olanlara göre daha yüksek çıkmasıdır. 

Araştırmacılar, düşük empati düzeyi, düşük zihin kuramı yeteneği ve söylenen ifadeleri kelime anlamlarıyla algılama gibi otistik özelliklerin etkili destek sağlamanın önünde bir engel olabileceğini vurgulamaktadır. Bu nedenle trans ve nonbinary kişileri tedavi eden klinisyenlere, özellikle esas cinsiyeti kadın olan hastalarda tanı konulmamış bir otizm olup olmadığını değerlendirmeleri yönünde tavsiyede bulunulmuştur. Elde edilen bulgular, otizm spektrum özelliklerinin, trans ve nonbinary kişilere verilen klinik hizmetlerde dikkate alınması gereken önemli bir faktör olduğuna işaret etmektedir.

Kaynak: Stagg, S. D., & Vincent, J. (2019). Autistic traits in individuals self-defining as transgender or nonbinary. European psychiatry : the journal of the Association of European Psychiatrists, 61, 17–22. https://doi.org/10.1016/j.eurpsy.2019.06.003 

Anahtar Kelimeler: Otizm, otistik özellikler, nonbinary, transgender.