Trans Ergenlerin Trans Olmayan Ergenlere Göre İntihar Oranı

Transseksüel ergenlerin, trans olmayan ergenlere kıyasla daha yüksek intihar düşüncesi ve intihar girişim oranları sergilediği görülmüştür.
Trans Ergenlerin Trans Olmayan Ergenlere Göre İntihar Oranı

 

Makalenin Orijinal Başlığı: Suicidality Disparities Between Transgender and Cisgender Adolescents

Başlığın Çevirisi: Transseksüel ve Cis Ergenlerde İntihar Eğilim Farklılıkları

Özet

Bu çalışmada, transseksüel ergenler ve transseksüel olmayan ergenler arasında tüm intihar eğilimi spektrumu boyunca intihar eğilimi eşitsizlikleri ve trans ergen alt grupları içindeki intihar eğilimi riski incelenmiştir. Çalışmada geçen “cis” kavramı transseksüel olmayan bireyleri ifade etmek için kullanılmıştır.

Çalışmada iki grup arasındaki yaşam boyu intihar eğilimi (pasif ölüm isteği, intihar düşüncesi, intihar planı, intihar girişimi ve tıbbi bakım gerektiren girişim) ve intihar amaçlı olmayan kendini yaralama eylemleri değerlendirilmiştir.

Ortaya çıkan kanıtlar, transseksüel ergenlerin cis ergenlere kıyasla tüm sonuçlarda daha yüksek intihar düşüncesi ve intihar girişim oranları sergilediğini göstermektedir.

Sonuçlar, trans ergen alt gruplarındaki transseksüel erkeklerin, transseksüel kadınların ve esas cinsiyeti kadın olan nonbinary (iki cinsiyeti reddeden) ergenlerin intihar düşüncesi ve intihar girişimi açısından da yüksek risk altında olduğunu göstermektedir.

Kaynak: Thoma, B. C., Salk, R. H., Choukas-Bradley, S., Goldstein, T. R., Levine, M. D., & Marshal, M. P. (2019). Suicidality Disparities Between Transgender and Cisgender Adolescents. Pediatrics, 144(5), e20191183. https://doi.org/10.1542/peds.2019-1183

Anahtar Kelimeler: İntihar eğilimi, intihar girişimi, trans ergen, cis ergen.