Reşit Olmayanlarda Cinsiyet Değiştirme ve Cinsiyet Disforisi

Finlandiya'da 47 genç ergenin cinsiyet değiştirme ve cinsiyet disforisi bağlamında incelenmesini içeren çalışmanın bulguları.
Reşit Olmayanlarda Cinsiyet Değiştirme ve Cinsiyet Disforisi

 

Makalenin Orijinal Başlığı: Two years of gender identity service for minors: overrepresentation of natal girls with severe problems in adolescent development

Başlığın Çevirisi: Reşit olmayanlar için iki yıllık cinsiyet kimliği hizmeti: ergen gelişiminde ciddi sorunları olan kızların aşırı temsili

Özet

Bu çalışma, 2011-2013 yılları arasında Finlandiya'daki cinsiyet değiştirme değerlendirmesi için yönlendirilen 47 genç ergeni incelemektedir. Çalışmanın ana konuları ve bulguları aşağıda özetlenmiştir:

Cinsiyet Değiştirme Başvurularının Artışı: Araştırma, Finlandiya'da ergenler arasında cinsiyet değiştirme başvurularının yetişkinlerle karşılaştırıldığında beklenenden daha fazla olduğunu göstermektedir. Bu, cinsiyet karmaşasının gençler arasında daha yaygın veya daha genç yaş gruplarında artan bir trend olduğunu düşündürmektedir. Ayrıca, çalışma kapsamında, cinsiyet değiştirme başvurusu yapan ergenler arasında kızların, erkeklere göre belirgin bir şekilde daha fazla olduğu gözlenmiştir.

Cinsiyet Disforisi (Hoşnutsuzluğu) ile İlgili Bulgu: Çalışma, bazı gençlerin cinsiyet ile ilgili sorunlarının daha karmaşık olduğunu ve ciddi psikopatoloji ve daha genel kimlik karmaşası ile ilişkili olduğunu öne sürmektedir.

Zorbalık ve Psikopatoloji: Çalışma, cinsiyet değiştirme başvurusu yapan gençlerin çoğunun zorbalığa maruz kaldığını ancak cinsiyet ile ilgili olmayan nedenlerle zorbalığa uğradığını göstermektedir. Ayrıca, gençler arasında cinsiyet disforisinin yanı sıra diğer psikiyatrik sorunların da sıkça görüldüğünü belirtmektedir.

Otizm Spektrum Bozukluğu İlişkisi: Çalışma, otizm spektrum bozukluğu tanısı almış gençler arasında cinsiyet disforisinin daha sık görüldüğünü göstermekte ve tedavi rehberlerinin bu faktörü dikkate alması gerektiğini öne sürmektedir.

Kısacası bu yazı, cinsiyet değiştirme başvurusu yapan gençler arasında çeşitli yol ve durumların olduğunu vurgulamakta ve cinsiyet ile ilgili sorunların çok karmaşık ve farklı olabileceğini belirtmektedir. Bu nedenle, tedavi rehberlerinin bu çeşitliliği göz önünde bulundurarak güncellenmesi gerektiği sonucuna varmaktadır.

Kaynak: Kaltiala-Heino, R., Sumia, M., Työläjärvi, M. et al. Two years of gender identity service for minors: overrepresentation of natal girls with severe problems in adolescent development. Child Adolesc Psychiatry Ment Health 9, 9 (2015). https://doi.org/10.1186/s13034-015-0042-y