Kanserden kurtulan eşcinsellerde görülen kronik sağlık sorunları 'çok endişe verici' boyutta

Lezbiyen, gey ve biseksüel olup kanserden kurtulan ergenler ve genç yetişkinlerin kronik sağlık sorunları geliştirme olasılıklarının heteroseksüel yaşıtlarına göre iki kat daha fazla olduğu tespit edildi.
Kanserden kurtulan eşcinsellerde görülen kronik sağlık sorunları 'çok endişe verici' boyutta

 

Erişim Tarihi: 05.12.2023

Kayank: healio.com

 

Temel çıkarımlar:

  • Kanserden kurtulan lezbiyen, gey ve biseksüel ergenler ve genç yetişkinler daha sık kronik hastalık bildirmiştir.
  • Kanserden kurtulan LGBT üyelerinin federal yoksulluk seviyesinde gelire sahip olma olasılığı daha yüksektir.

Cancer (Kanser) dergisinde yayınlanan bir çalışmaya göre, ergenlik ve gençlikte kanserden kurtulan lezbiyen, gey ve biseksüellerin kronik sağlık sorunları geliştirme olasılığı heteroseksüel yaşıtlarına göre iki kat daha fazladır.

Analizden elde edilen sonuçlar, kanserden kurtulan LGBT üyelerinin, kanserden kurtulan heteroseksüellere ve kanser teşhisi konmamış lezbiyen, gey ve biseksüel ergenlere ve genç yetişkinlere kıyasla evli olma olasılıklarının daha düşük ve yoksul olma olasılıklarının daha yüksek olduğunu göstermektedir.

Arka plan ve metodoloji

Her yıl 15 ila 39 yaşındaki ergen ve genç yetişkinler için yaklaşık 90.000 yeni kanser teşhisi konulmaktadır. Çalışmanın araştırmacıları tarafından sağlanan verilere göre, erken teşhis ve tedavi sayesinde bu grup için ortalama 5 yıllık hayatta kalma oranı %85'in üzerine çıkmıştır. Bununla birlikte, araştırmacılar, kanseri atlatan ergen ve genç yetişkinlerin kronik bir durum geliştirme riskinin önemli ölçüde arttığını belirtmiştir. 

Roth ve meslektaşları, heteroseksüel olup kanserden kurtulan ergen ve genç yetişkinleri hiç kanser teşhisi almamış gey, lezbiyen ve biseksüel ergen ve genç yetişkinlerle karşılaştırarak, kanserden kurtulan lezbiyen, gey ve biseksüel ergen ve genç yetişkinler arasında sosyoekonomik faktörlerin kronik sağlık koşulları üzerindeki etkisini araştırmak için kesitsel bir çalışma yürütmüştür. Analizde, 2013-2020 yılları arasında 646.879 katılımcıdan toplanan ve cinsel yönelim sorusunu da içeren bir hane halkı görüşmesi olan Ulusal Sağlık Görüşmesi Anketi verileri kullanılmıştır.

Çalışma grubunda kanserden kurtulan 170 lezbiyen, gey ve biseksüel, kanser geçmişi olmayan 1.700 lezbiyen, gey ve biseksüel ve kanserden kurtulan 1.700 heteroseksüel olmak üzere 3.570 kişi yer almıştır. Ankette katılımcılara daha önce bir sağlık uzmanı tarafından kardiyovasküler hastalık, hipertansiyon, artrit, akciğer hastalığı, felç ve tip 2 diyabet dahil olmak üzere herhangi bir kronik rahatsızlık teşhisi konulup konulmadığı sorulmuştur.

Eşcinsel
Kanserden kurtulan eşcinsel ergenler ve genç yetişkinlerin kronik sağlık sorunları geliştirme olasılıklarının heteroseksüel yaşıtlarına göre iki kat daha fazla olduğu tespit edildi.

Sonuçlar

Kanserden kurtulan lezbiyen, gey ve biseksüel ergen ve genç yetişkinler, kanser geçmişi olmayanlara kıyasla önemli ölçüde daha yüksek oranda en az bir kronik rahatsızlığa (%71'e karşı %51; OR = 2.45; %95 GA, 1.57-3.65) ve iki veya daha fazla rahatsızlığa (%21'e karşı %7.7; P < .001) sahip olduklarını bildirmiştir. Benzer şekilde, kanserden kurtulan lezbiyen, gey ve biseksüeller,  kanserden kurtulan heteroseksüel ergen ve genç yetişkinlere kıyasla en az bir (%71'e karşı %59; OR = 2.16; %95 GA, 1.25-2.89) veya iki ya da daha fazla (%21'e karşı %15.1; P = .023) kronik sağlık sorunu oranının anlamlı derecede yüksek olduğunu bildirmiştir.

Kardiyovasküler hastalıklar, artrit ve akciğer hastalıkları lezbiyen, gey ve biseksüel ergen ve genç yetişkinler arasında diğer iki çalışma grubuna kıyasla daha sık görülmüştür. Bu arada, kanser teşhisi konmamış lezbiyen, gey ve biseksüel ergen ve genç yetişkinler arasında inme daha sık görülmüştür.

Araştırmacılar ayrıca, kanserden kurtulan lezbiyen, gey ve biseksüel ergen ve genç yetişkin evli olma ihtimalinin kanserden kurtulan heteroseksüellere göre daha düşük (P = .001) ve hiç evlenmemiş olma ihtimalinin daha yüksek (P < .001) olduğunu tespit etmiştir.

Lezbiyen, gey ve biseksüel ergen ve genç yetişkin hastalar, heteroseksüel hastalara (P = .021) ve kanser tanısı olmayan LGBT üyelerine (P = .012) kıyasla federal yoksulluk düzeyinin %100'ü ile %200'ü arasında gelire sahiptir.

Çalışmanın başlıca sınırlamaları arasında, araştırmacıların uyarıda bulunduğu gibi, Ulusal Sağlık Görüşme Anketi'nden elde edilen öz bildirimli verilerin, teşhis edilmemiş veya yanlış bildirilen kronik durumlara neden olabileceği yer almaktadır.

 

Kaynak

Berkman AM, Choi E, Cheung CK, Salsman JM, Peterson SK, Andersen CR, Lu Q, Livingston JA, Hildebrandt MAT, Parsons SK, Roth ME. Risk of chronic health conditions in lesbian, gay, and bisexual survivors of adolescent and young adult cancers. Cancer. 2023 Dec 4. doi: 10.1002/cncr.35015. Epub ahead of print. PMID: 38044705.