HIV kaynaklı ölümlerin homoseksüel erkeklerde heteroseksüel erkeklere göre daha yüksek olduğunu kanıtlayan çalışma

Amerika'da gerçekleştirilen bir çalışma, eşcinsel ilişki yaşayan erkeklerin ölüm oranlarındaki belirgin farklılıkları ortaya koyuyor. 17-59 yaş arasındaki erkekleri kapsayan araştırma, özellikle HIV ile ilişkili ölüm oranlarına odaklanarak önemli bulgular sunuyor.
HIV kaynaklı ölümlerin homoseksüel erkeklerde heteroseksüel erkeklere göre daha yüksek olduğunu kanıtlayan çalışma

 

Makalenin Orijinal Başlığı: Sexual Orientation and Mortality Among US Men Aged 17 to 59 Years: Results From the National Health and Nutrition Examination Survey III

Başlığın Çevirisi: 17-59 Yaş Arası ABD'li Erkeklerde Cinsel Yönelim ve Ölüm Oranı: Ulusal Sağlık ve Beslenme İnceleme Araştırması III Sonuçları

Özet

Bu çalışma, ABD'de eşcinsel ilişki yaşayan erkekler arasında ölüm oranları üzerine önemli bulgular ortaya koymuştur. Çalışma, 1988 ile 1994 yılları arasında 17 ila 59 yaşlarındaki 5574 erkeği kapsayan bir retrospektif kohortu incelemiştir.

Çalışma, katılımcıları üç gruba ayırarak yapılmıştır: (1) erkek cinsel partneri olan erkekler (n=85), (2) sadece kadın cinsel partneri olan erkekler (n=5292) ve (3) hiç cinsel partneri olmayan erkekler (n=197). Gruplar, genel ölüm, HIV ile ilişkili ölüm, intihar ile ilişkili ölüm ve HIV ile ilgili olmayan ölüm açısından karşılaştırılmıştır.

Sonuçlar, homoseksüel ilişkisi olan erkeklerin genel ölüm oranlarının heteroseksüel erkeklere kıyasla daha yüksek olduğunu göstermiştir. Homoseksüel ilişkisi olan erkeklerin ölümlerinin yaklaşık %13'ü HIV ile ilgili nedenlere dayanırken, sadece kadın partnerleri olan erkeklerin %0.1'i bu nedenle kaybedilmiştir. Çalışma, ABD'de HIV salgınının hala eşcinsel erkekler arasında erken ölüm oranlarının ana etkeni olduğunu vurgulamaktadır.

Çalışmada homoseksüel erkeklerin heteroseksüel erkeklere kıyasla intihar nedeniyle ölüm oranlarında bir fark bulamamış gibi görünse de, başka çalışmalar eşcinsel erkeklerde intihar oranının daha yüksek olduğunu doğrulamıştır.

Kaynaklar: Cochran SD, Mays VM. Sexual orientation and mortality among US men aged 17 to 59 years: results from the National Health and Nutrition Examination Survey III. Am J Public Health. 2011 Jun;101(6):1133-8. doi: 10.2105/AJPH.2010.300013. Epub 2011 Apr 14. PMID: 21493941; PMCID: PMC3093261.