Eşcinsel ilişki yaşayan erkeklerde intihar sonucu ölüm oranında artış

Danimarka'da yapılan bir araştırma, hemcins partnere sahip erkekler arasında intihar kaynaklı ilgili ölüm riskinde belirgin bir artış olduğunu ortaya koyuyor.
Eşcinsel ilişki yaşayan erkeklerde intihar sonucu ölüm oranında artış

 

Makalenin Orijinal Başlığı: The association between relationship markers of sexual orientation and suicide: Denmark, 1990–2001

Başlığın Türkçe Çevirisi: Cinsel yönelimin ilişki belirteçleri ile intihar arasındaki ilişki: Danimarka, 1990-2001

Özet

Danimarka'da 1990-2001 yılları arasında gerçekleştirilen bir araştırma, hemcins partnere sahip erkekler arasında intiharla ilişkilendirilen ölüm riskinde önemli bir artış olduğunu ortaya koymaktadır. Bu çalışma, özellikle eşcinsel ve biseksüel erkeklerin yaşamları boyunca intihar riskinin diğer gruplara kıyasla belirgin şekilde daha yüksek olduğunu belgelemektedir.

Danimarka Ulusal Sağlık Kurulu tarafından sağlanan 1990-2001 yıllarına ait ölüm belgeleri ve Danimarka nüfus sayımlarından elde edilen veriler üzerinden yürütülen araştırma, “cinsel yönelimle” intihar sonucu ölüm arasındaki ilişkiyi anlama amacını taşımaktadır. Bu önemli çalışma, eşcinsel ve biseksüel olanlar arasında intihar girişimleri ile intihar ölüm oranları arasındaki bağlantıyı analiz ederek bu alandaki bilgi boşluğunu doldurmayı hedeflemektedir.

Çalışmanın dikkat çekici sonuçlarına göre, hemcins partnerlerle ilişki yaşayan erkeklerin intihar sonucu ölüm riski, heteroseksüel evlilik geçmişine sahip erkeklerden neredeyse sekiz kat daha yüksektir.

Kaynak: Mathy, R.M., Cochran, S.D., Olsen, J. et al. The association between relationship markers of sexual orientation and suicide: Denmark, 1990–2001. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 46, 111–117 (2011). https://doi.org/10.1007/s00127-009-0177-3