Ergenlik Engelleyicilerin Kız Çocuklarının IQ Performansına Etkisi

Kız çocukları üzerinde yapılan araştırmada, ergenlik engelleyicilerin çocukların IQ düzeyinde 8 puanlık düşüşe neden olduğu tespit edilmiştir.
Ergenlik Engelleyicilerin Kız Çocuklarının IQ Performansına Etkisi

 

Makalenin Orjinal Başlığı: Commentary: Cognitive, Emotional, and Psychosocial Functioning of Girls Treated with Pharmacological Puberty Blockage for Idiopathic Central Precocious Puberty

Başlığın Çevirisi: Yorum yazısı: İdiyopatik Santral Erken Puberte İçin Farmakolojik Puberte Blokajı ile Tedavi Edilen Kız Çocuklarının Bilişsel, Duygusal ve Psikososyal İşlevleri

Özet

Bu yorum yazısı, Wojniusz ve diğerleri tarafından 2016 yılında yapılan bir çalışmanın eleştirisini içermektedir. Bu çalışma, Gonadotropin salgılatıcı hormon agonistlerinin (GnRHa) nedeni bilinmeyen erken ergenlik yaşayan kız çocukları üzerindeki olası bilişsel etkilerini incelemiştir. Çalışmada, GnRHa kullanan 15 kız çocuğunun IQ düzeyinde, kullanmayan kontrol grubuna kıyasla 8 puanlık düşüş tespit edilmiştir.

Yorum yazısında, çalışmanın özetinde yer alan ve GnRHa tedavisi gören kız çocukları ile kontrol grubundaki kız çocuklarının "bilişsel performans açısından çok benzer puanlar gösterdiğini" söyleyen ifadelerin, IQ puanları arasındaki farkın istatistiksel anlamlılığını önemsizleştirdiği belirtilmektedir.

Çalışmada, GnRHa tedavisi gören kız çocukları “Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği-III” ile test edilmiş ve bu kız çocuklarının ortalama IQ puanının, kontrol grubundaki kız çocuklarına göre daha düşük olduğu bulunmuştur. IQ puanları arasındaki yüzdelik farkın "çok benzer" olarak yorumlanması tartışmalara yol açmıştır.

Yorum yazarı ayrıca, istatistiksel anlamlılığın yüksek bir eşik olduğunu belirtmekte ve makalede yapılan yorumların aksine, sonuçların IQ'yu olumsuz etkileyebilecek bir düşüş gösterdiğini ifade etmektedir. Ayrıca, GnRHa tedavisinin çocukların bilişsel performansı üzerindeki etkisi hakkındaki endişeleri artırdığını belirtmektedir.

Son olarak, bu yorum yazısında, GnRHa'ların erken ergenlik yaşayanlara nasıl bir fayda sağlayabileceği hakkında belirsizlik olduğu ve psikososyal sorunlar yaşayan kız çocuklarına destek sağlamanın, ilaçlar vermekten daha uygun bir yanıt olabileceği vurgulanmaktadır. Bu nedenle, GnRHa'ların çocuklardaki bilişsel performans üzerindeki etkilerini daha fazla araştırmak önemlidir. Bu araştırmaların sonuçları, çocukların tedavi seçeneklerini değerlendirmede önemli bir uyarıcı olabilir.

Kaynak:  Hayes P (2017) Commentary: Cognitive, Emotional, and Psychosocial Functioning of Girls Treated with Pharmacological Puberty Blockage for Idiopathic Central Precocious Puberty. Front. Psychol. 8:44. doi: 10.3389/fpsyg.2017.00044

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2017.00044/full