Ergenlik Engelleyicilerin Çocukların Kemik Yapısına Etkisi

Cinsiyet disforisi olan çocuklarda ergenlik engelleyici kullanımının kemik yapısı üzerindeki etkisini araştıran bir çalışma.
Ergenlik Engelleyicilerin Çocukların Kemik Yapısına Etkisi

 

Yazının Orijinal Başlığı: Revisiting the effect of GnRH analogue treatment on bone mineral density in young adolescents with gender dysphoria

Başlığın Çevirisi: Cinsiyet disforisi olan genç ergenlerde GnRH analog tedavisinin kemik mineral yoğunluğu üzerindeki etkisinin yeniden gözden geçirilmesi

Özet 

Bu metin, gonadotropin salgılatıcı hormon analoğu (GnRHa) kullanılarak cinsiyet disforisi tanısı konulan ergenlerin kemik mineral yoğunluğu üzerindeki etkilerini ele alan bir çalışmaya yanıttır. Yanıt, Joseph, Ting ve Butler'ın cinsiyet disforisine sahip tanılı ergenlere ergenliği baskılamak için GnRHa uygulamanın etkisini açıklayan son makalelerine karşılık olarak yazılmıştır.

Makalede, GnRHa tedavisi alan ergenlerin kemik mineral yoğunluğunun cinsiyetleri ve yaşlarına göre normatif değerlere göre belirlendiği ve 2 yıl boyunca tedavi sonrası bu değerlerin ne kadar düştüğünün incelendiği belirtilmektedir. Bu yanıt, Joseph ve arkadaşlarının makalesinde yer alan verileri yeniden analiz ederek, tedavi sonrası kemik yoğunluğunun düşük olduğunu göstermektedir. Özellikle, 2 yıl boyunca GnRHa tedavisi alan hastaların yaklaşık üçte birinin cinsiyet ve yaşlarına göre popülasyonun en düşük %2.3'ünde bulunan anormal düşük kemik yoğunluğuna sahip olduğunu göstermektedir. 

Yanıt, Joseph ve arkadaşlarının sonuçlarını sorgulamakta ve GnRHa tedavisinin kemik yoğunluğuna olan olumsuz etkilerini vurgulamaktadır. Bununla birlikte, bu tedaviyi kullanan kliniklerin tedavi sonuçlarını kaydetmeleri ve yayınlamaları gerektiği konusunda da dikkat çekmektedir.

Sonuç olarak, bu yanıt, GnRHa tedavisi ile cinsiyet disforisi yaşayan ergenlerin kemik yoğunluğu üzerindeki etkilerini yeniden gözden geçiriyor ve tedavinin potansiyel risklerine dikkat çekiyor.

Kaynak: Biggs, Michael. "Revisiting the effect of GnRH analogue treatment on bone mineral density in young adolescents with gender dysphoria" Journal of Pediatric Endocrinology and Metabolism, vol. 34, no. 7, 2021, pp. 937-939. https://doi.org/10.1515/jpem-2021-0180