Ergenlerde Cinsiyet Disforisinin Gelişim Süreci ve Disforiye Neden Olan Faktörler

Çocukluk döneminden sonra azalan ve devam eden cinsiyet disforisine dair bir takip çalışması.
Ergenlerde Cinsiyet Disforisinin Gelişim Süreci ve Disforiye Neden Olan Faktörler

 

Makalenin Orjinal Başlığı: Desisting and persisting gender dysphoria after childhood: a qualitative follow-up study

Başlığın Çevirisi: Çocukluk döneminden sonra azalan ve devam eden cinsiyet disforisi: niteliksel bir takip çalışması

Özet: 

Bu çalışma, çocuklukta yaşanan cinsiyet disforisinin (cinsiyetten duyulan hoşnutsuzluğun) ergenlerde kalıcı ve geçici olmasının gelişimsel sürecini ve cinsiyet disforisi yaşayan çocukların psikoseksüel sonuçlarını ele almaktadır. Çalışmaya çocukluk çağında “Cinsiyet Kimliği Bozukluğu” teşhisi konulan 25 ergen (yaş aralığı 14-18) katılmıştır. 

Çalışmaya katılan, cinsiyet hoşnutsuzluğu devam eden ve hafifleyen ergenler 10 ila 13 yaş arasındaki dönemi çok önemli bulduklarını belirmiştir. Katılımcılar bu dönemde cinsiyet hoşnutsuzluğunun devam edip etmediğinin giderek daha fazla farkına vardıklarını bildirmiştir.

Çalışmaya katılan ergenlerin görüşlerinden yola çıkarak, çocukluk dönemindeki cinsel kimlik sorunlarının devam etmesi veya sona ermesinin, üç faktörle ilişkilendirildiği ortaya çıkmıştır:

1-Sosyal çevredeki değişimler

2-Ergenlik sırasında beklenen ve gerçekleşen vücut değişiklikleri

3-Duygusal ve cinsel çekim deneyimleri

Sonuç olarak bu üç faktörün ergenlerin ilgi alanları, davranışları ve cinsel meyillerini yönlendirebileceği ve cinsiyetlerine dair sorunlarını geçici veya kalıcı yönde etkileyebileceği gözlemlenmiştir. 

Çalışmada cinsiyet hoşnutsuzluğu yaşayan ergenlerin çeşitliliği ve gelişimlerinin karmaşıklığı vurgulanmaktadır. Çalışma sonucunda çoğu ergenin 10 ila 13 yaş arasındaki döneme atfettiği öneme dayanarak, klinisyenlerin cinsiyet disforisine sahip çocukların hayatlarında bu yaş aralığında neler olduğuna odaklanmaları önerilmiştir. Cinsiyet disforisine dair herhangi bir tıbbi adım atılmadan önce ergenlerin duygularının özel olarak ele alınması tavsiye edilmiştir.

Kaynak:

Steensma, T. D., Biemond, R., de Boer, F., & Cohen-Kettenis, P. T. (2011). Desisting and persisting gender dysphoria after childhood: A qualitative follow-up study. Clinical Child Psychology and Psychiatry, 16(4), 499–516. doi:10.1177/1359104510378303

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1359104510378303

Anahtar Kelimeler: cinsiyet disforisi, ergenlik, cross-dress, karşı giyinme