Çocuklarda Cinsiyet Disforisinin Doğru Teşhis ve Tedavisi

Makale, cinsiyet değiştirme protokollerinin bilimsel bir temele dayanmadığı ve çocuklarda kısırlığa neden olabileceğini göstermektedir.
Çocuklarda Cinsiyet Disforisinin Doğru Teşhis ve Tedavisi

 

Makalenin Orjinal Başlığı: Gender Dysphoria in Children and Suppression of Debate

Başlığın Çevirisi: Çocuklarda Cinsiyet Disforisi ve Tartışmanın Bastırılması

Özet

Bu makale, psikolojik bir durum olan "çocukluk çağı cinsiyet disforisi (cinsiyetten duyulan hoşnutsuzluk)" hakkında bir tartışmayı ele almaktadır. Özellikle ergenlik öncesinde yaşandığında, bu durum büyük bir kısmı tarafından ergenliğin sonlarına kadar çözülen bir durumdur. Ancak bu makale, çocuklarda cinsiyet disforisi sorunlarına yaklaşım konusunda bir tartışmanın olduğunu ve bu konuda yeni bir tedavi standardının gelişmekte olduğunu öne sürmektedir.

Makale, özellikle Hollanda'da geliştirilen bir paradigma temel alınarak, çocuklarda cinsiyet sorunlarına yaklaşımın nasıl değiştiğini ve çocuklara uygulanan cinsiyet değiştirme protokollerini ele almaktadır. Bu protokoller, gonadotropin salgılayan hormon (GnRH) agonistleri ile pubertal baskılama ve ardından karşı cins hormonlarının kullanılmasını içerir. Bu kombinasyon, yaşları küçük olan çocuklarda kısırlığa neden olur. Makale, bu protokolün bilimsel bir temele dayanmadığını, birçok olumsuz etkisi olabileceğini ve "önce zarar verme" ilkesini ihlal ettiğini iddia etmektedir.

Ayrıca, makalede cinsiyet kimliği konusundaki bilimsel temellerin eksik olduğu ve çocuklarda cinsiyet sorunlarını tedavi etmek için kullanılan hormon tedavilerinin risklerinin yeterince araştırılmadığına dair eleştiriler bulunmaktadır. Özellikle, bu tedavilerin çocukları kısırlaştırabileceği ve uzun vadeli sağlık risklerine yol açabileceği belirtilmektedir. Bu nedenle, makale çocuklara cinsiyet disforisi sorunlarıyla başa çıkmak için hormon tedavilerinin uygulanmasının etik olarak tartışmalı olduğunu savunmaktadır.

Kaynak: M. A. Cretella, ‘Gender dysphoria in children and suppression of debate’, J. Am. Physicians Surg., vol. 21, no. 2, pp. 50–55, 2016, [Online].