Cinsiyet memnuniyetsizliğinin ergenlik ve genç yetişkinlik dönemindeki gelişimi üzerine bir araştırma

Yeni bir araştırma, ergenlik ve genç yetişkinlik döneminde gelişen cinsiyet memnuniyetsizliğinin cinsiyet değiştirici müdahaleler söz konusu olmadığında yaş ilerledikçe azaldığını tespit etti.
Cinsiyet memnuniyetsizliğinin ergenlik ve genç yetişkinlik dönemindeki gelişimi üzerine bir araştırma


Makalenin Orijinal Başlığı: Development of Gender Non-Contentedness During Adolescence and Early Adulthood

Başlığın Çevirisi: Ergenlik ve Genç Yetişkinlik Döneminde Cinsiyet Memnuniyetsizliğinin Gelişimi

Özet

Bu araştırmada, erken ergenlik döneminden genç yetişkinlik dönemlerinde 'gender non-contentedness’ (cinsiyet memnuniyetsizliği) durumunun gelişimi, yani kişinin esas cinsiyetinden mutlu ve huzurlu olmama durumu ve bunun benlik kavramı, davranışsal ve duygusal sorunlar ve yetişkin cinsel yönelimi ile ilişkisi incelenmiştir.

Araştırmada toplam 2.772 ergenin (%53'ü erkek) verileri analiz edilmiştir. Katılımcılara, "karşı cinsiyet olmak isterdim" ifadesi üzerinden cinsiyetleriyle ilgili rahatsızlık durumları sorulmuştur. Sırasıyla, “0-Doğru Değil, 1-Biraz veya Bazen Doğru ve 2-Çok Doğru veya Sıklıkla Doğru” gibi çoktan seçmeli seçenekler sunulmuştur. Bu ölçüm erken ergenlikten genç yetişkinliğe kadar, 11-26 yaş aralığında, altı dalga boyunca değerlendirilmiştir.

Erken ergenlik döneminde katılımcıların %11'inde cinsiyet memnuniyetsizliği durumu bildirilmiştir. Bu oran yaşla birlikte azalarak son takipte (yaklaşık 26 yaşında) %4'e düşmüştür. Araştırmada cinsiyet memnuniyetsizliği durumunun üç gelişimsel yörüngesinin olduğu belirtilmiştir: cinsiyet memnuniyetsizliği durumu olmayan (%78), azalan cinsiyet memnuniyetsizliği (%19) ve artan cinsiyet memnuniyetsizliği (%2). Artan cinsiyet memnuniyetsizliği yaşayan hastalar daha sık olarak kadındır ve hem artan hem de azalan yörüngede daha düşük bir benlik değeri, daha fazla davranışsal ve duygusal sorun ve heteroseksüel olmayan cinsel yönelim arasında bir ilişki bulunduğu gözlemlenmiştir. 

Ergenler üzerine yapılan bu uzun soluklu çalışmada 'gender non-contentedness’ (cinsiyet memnuniyetsizliği) durumunun, erken ergenlik döneminde nispeten yaygın olsa da yaş ilerledikçe genellikle azalmakta olduğu ve gelişim boyunca daha düşük bir benlik algısı ve mental sağlık sorunları ile ilişkili olduğu sonucuna varılmıştır.

Kaynak: Rawee, P., Rosmalen, J.G.M., Kalverdijk, L. et al. Development of Gender Non-Contentedness During Adolescence and Early Adulthood. Arch Sex Behav (2024). https://doi.org/10.1007/s10508-024-02817-5

Anahtar kelimeler: ergen, erken ergenlik, gender non-contentedness, cinsiyet memnuniyetsizliği