Cinsiyet Hoşnutsuzluğunun Cinsiyet Değişimi ile Tedavisi

Cinsiyet disforisi tedavisi için kullanılan yöntemler bilinmeyen riskler taşımakta ve çocuklar için kullanıldığında tehlikeli sonuçlar doğurabilmektedir.
Cinsiyet Hoşnutsuzluğunun Cinsiyet Değişimi ile Tedavisi

 

Yazının Orijinal Başlığı:
Growing Pains: Problems with puberty suppression in treating gender dysphoria

Başlığın Çevirisi:
Büyüme Sancıları: Cinsiyet disforisinin tedavisinde ergenliğin bastırılması ile ilgili sorunlar

Özet

Bu yazı, cinsiyet disforisi (cinsiyetten duyulan hoşnutsuzluk) ve tedavi yöntemleri üzerine odaklanmaktadır. Yazı, cinsiyet değiştirmek isteyenlere yönelik tedavi modelleri, çocuklarda cinsiyet disforisi, cinsiyet değişimini teşvik eden yaklaşımlar ve artan cinsiyet değiştirme taleplerini ele almaktadır. Ayrıca, bu tedavilerin etkileri ve güvenliğine dair verilerin sınırlı ve tartışmalı olduğunu vurgulamaktadır.

Yazıda ayrıca, ergenlik dönemi, hormonal değişimler ve bunların cinsiyet disforisiyle ilişkisi hakkında bilgi verilmektedir. Hormonların beyin üzerindeki etkileri, organizasyonel ve aktivasyonel etkiler açıklanmaktadır. Bu bilgiler, ergenlik baskılama sürecini anlamak için önemli bir arka plan sağlamaktadır.

Yazıda, Hollanda'da protokolünün cinsiyet disforisi yaşayan çocuklarda ergenliği baskılamak amacıyla kullanılması ve bu protokole ait bazı argümanlar eleştirilmektedir. Yazıda ele alınan ana konular aşağıda sıralanmıştır:

  • Cinsiyet Disforisi ve Ergenliği Baskılama: Cinsiyet disforisinin cinsiyet değiştirme ile çözülebilecek bir sorun olarak görülmesine karşı çıkılmaktadır. Ayrıca, ergenlerin cinsiyet değiştirme isteklerinin ilerleyen dönemlerde değişebileceği ve ergenliği baskılamanın uygun bir tedavi olmayabileceği savunulmaktadır.
  • Geri Döndürülebilirlik İddiaları: Ergenliği baskılamanın tamamen geri döndürülebilir olduğu iddiaları eleştirilmektedir. Bu iddianın bilimsel temele dayanmadığı ve uzun vadeli etkilerin belirsiz olduğu vurgulanmaktadır.
  • Bilinmeyen Riskler: Cinsiyet disforisi tedavisi için kullanılan yöntemlerin bilinmeyen riskler taşıdığı ve çocukların bu tedavilere maruz bırakılmasının onları tehlikeye atmak anlamına geldiği öne sürülmektedir. Bu nedenle, deneysel tedavilerden kaçınılması gerektiği savunulmaktadır.
  • Bilimsel Araştırma ve Standartlar: Cinsiyet disforisi tedavisi için bilimsel araştırmaların ve klinik standartların göz ardı edildiği ve daha fazla araştırma yapılması gerektiği vurgulanmaktadır.

Kaynak: Hruz, P. W., Mayer, L. S., & McHugh, P. R. (2017). Growing Pains: Problems with Puberty Suppression in Treating Gender Dysphoria. The New Atlantis, 52, 3–36. http://www.jstor.org/stable/44252647