Cinsiyet Hoşnutsuzluğu Yaşayan Çocukların Olumsuz Çocukluk Deneyimleri

57 çocuk ve ergen üzerinde gerçekleştirilen araştırma, cinsiyet disforisi olan çocukların aile içi çatışma, kötü muamele ve düşük sosyoekonomik durum gibi zorlu deneyimlerden geçtiğini göstermektedir.
Cinsiyet Hoşnutsuzluğu Yaşayan Çocukların Olumsuz Çocukluk Deneyimleri

 

Makalenin Orijinal Başlığı: Attachment Patterns in Children and Adolescents With Gender Dysphoria

Başlığın Çevirisi: Cinsiyet Disforisi Olan Çocuk ve Ergenlerde Bağlanma Örüntüleri

Özet

Bu çalışma, cinsiyet disforisi (cinsiyetten duyulan hoşnutsuzluk) yaşayan çocuklar ve gençlerin bağlanma modellerini ve yaşadıkları zorlukları incelemektedir. Araştırma, 57 çocuk ve ergen üzerinde gerçekleştirilmiştir. Bulgular, bu çocukların genellikle duygusal olarak zorlu deneyimler yaşadığını ve bağlanma sorunları yaşadığını göstermektedir. Ayrıca, cinsiyet disforisi yaşayan çocukların yüksek oranda çözümsüz kayıp ve travma yaşadığı ve depresyon gibi sorunların yaygın olduğu belirtilmektedir. Çalışma, bu sorunların aile içi çatışma, kötü muamele ve düşük sosyoekonomik durum gibi “Olumsuz Çocukluk Deneyimleri” faktörleriyle ilişkilendirildiğini göstermektedir. Sonuç olarak, cinsiyet disforisi yaşayan çocukların yaşadığı zorlukların karmaşık bir bağlam içinde ele alınması gerektiği vurgulanmaktadır.

Kaynak: K. Kozlowska, C. Chudleigh, G. McClure, A. M. Maguire, and G. R. Ambler, ‘Attachment Patterns in Children and Adolescents With Gender Dysphoria’, Front. Psychol., vol. 11, no. January, 2021, doi: 10.3389/fpsyg.2020.582688.

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2020.582688/full