Cinsiyet disforisi yaşayan ergenlerde psikososyal ve psikolojik kırılganlık

Cinsiyet disforisi yaşayan gençlerin psikososyal ve psikolojik savunmasızlık düzeylerini inceleyen bu makale, cinsiyet kimliği sorunlarının aynı zamanda genel psikososyal ve psikolojik sorunları da içerdiğini ortaya koyuyor.
Cinsiyet disforisi yaşayan ergenlerde psikososyal ve psikolojik kırılganlık

 

Makalenin Orijinal Başlığı: Psychosocial and Psychological Vulnerability in Adolescents with Gender Dysphoria: A “Proof of Principle” Study

Başlığın Çevirisi: Cinsiyet Disforisi Olan Ergenlerde Psikososyal ve Psikolojik Kırılganlık: Bir "İlke Kanıtı" Çalışması

Özet

Bu çalışma, cinsiyet disforisi (cinsiyet hoşnutsuzluğu) yaşayan ergenlerin psikososyal ve psikolojik savunmasızlık düzeylerini inceleyen bir "proof of principle" (ilke kanıtı) çalışmasıdır. Çalışmanın temel amacı, cinsiyet karmaşası yaşayan ergenlerin aynı zamanda genel psikososyal ve psikolojik sorunlara da sahip olabileceği klinik izlenimini doğrulamaktır.

Çalışma, DSM-IV-TR (Tanı Ölçütleri Başvuru El Kitabı) tanısına sahip cinsiyet disforisi yaşayan 50 ergenin dosyasının incelenmesine dayanmaktadır. Katılımcılara ait bilgiler, 15 psikososyal ve psikolojik savunmasızlık faktörünün varlığını kodlamak için kullanılmıştır. Bulgular, katılımcıların büyük bir kısmının bu savunmasızlık faktörlerinden en az birine sahip olduğunu göstermektedir.

Önemli bulgular şunlardır:

· Katılımcıların ortalama olarak 5.56 psikososyal/psikolojik savunmasızlık faktörüne sahip olduğu belirlenmiştir.

· Katılımcıların yarısından fazlasının 6 veya daha fazla savunmasızlık faktörüne sahip olduğu görülmüştür.

Sonuçlar, cinsiyet karmaşası sorunu yaşayan ergenlerin genellikle genel psikososyal ve psikolojik sorunlarla da başa çıkma zorlukları olduğunu göstermektedir. Araştırmacılar, cinsiyet disforisi değerlendirilirken sadece cinsiyet karmaşasına odaklanmanın yetersiz olabileceğini ve kapsamlı bir psikososyal/psikiyatrik değerlendirmenin önemli olduğunu vurgulamaktadır.

Örnek olarak, çalışmada "Hillary" adında 17 yaşında bir kızın hikayesine yer verilmiştir. Hillary ailesiyle birlikte yaşamaktadır, oldukça zekidir (IQ'su 99. yüzdelik dilim üzerindedir) ve aniden ortaya çıkan cinsiyet karmaşası yaşamaktadır. Daha önce çocukluk dönemi boyunca cinsiyetle ilgili bir kimlik belirleme öyküsü olmamıştır.

Annesi, Hillary'nin kızlarla sosyal ilişkilerinde zorluk yaşadığını ve bu zorlukların kızının yüksek zeka düzeyiyle ilişkili olduğunu düşünmüştür. Ayrıca, Hillary'nin fiziksel görünümüne aşırı derecede odaklandığını, sürekli "selfie" çektiğini ve evden çıkmayı reddettiğini belirtmiştir. Hillary'nin annesi, kızının cinsiyet karmaşasının, geçmişte ilişki yaşadığı sorunlu bir erkek arkadaşla ilişkilendirilebileceğini düşünmüştür. Bu sorunlu erkek arkadaş "eşcinsel" olduğunu belirtmiştir ve bu nedenle anne, kızının erkek arkadaşı tarafından sevilmek için artık bir "erkek" olmak istediğini düşünmüştür.

Ailenin başvurduğu doktor, Hillary'ye testosteron (erkeklik hormonu) reçete etmiş ve ebeveynlerin endişelerini dikkate almadan bu kararı almıştır. Ebeveynler, kızlarının geçmişteki sosyal sorunları, beden görüntüsü endişeleri ve cinsiyet karmaşasının sonradan ortaya çıkan bir durum olabileceğini düşünerek ikinci bir görüş almaya karar vermiştir. Bu örnek, genel olarak cinsiyet karmaşası olan gençlerin psikososyal zorluklarının geniş bir değerlendirmeyi gerektirebileceğini vurgulamaktadır.

Kaynak: Melanie Bechard, Doug P. VanderLaan, Hayley Wood, Lori Wasserman & Kenneth J. Zucker (2017) Psychosocial and Psychological Vulnerability in Adolescents with Gender Dysphoria: A “Proof of Principle” Study, Journal of Sex & Marital Therapy, 43:7, 678-688, DOI: 10.1080/0092623X.2016.1232325