Cinsiyet Disforisi ve Otizm Spektrum Bozukluğu Üzerine Sistematik Bir İnceleme

Cinsiyet hoşnutsuzluğu ile otizm spektrum bozukluğunun eş zamanlı görülme olasılığını mevcut literatür üzerinden inceleyen bir çalışma.
Cinsiyet Disforisi ve Otizm Spektrum Bozukluğu Üzerine Sistematik Bir İnceleme

 

Makale Orijinal Başlığı: Gender Dysphoria and Autism Spectrum Disorder: A Systematic Review of the Literature

Başlığın Çevirisi: Cinsiyet Disforisi ve Otizm Spektrum Bozukluğu: Sistematik Bir Literatür İncelemesi

Özet

Bu çalışma, cinsiyet disforisi (cinsiyet hoşnutsuzluğu) ve otizm spektrum bozukluğu (OSB) arasındaki olası ilişkiyi incelemektedir. Çalışma, mevcut literatürü sistematik bir şekilde değerlendirerek cinsiyet hoşnutsuzluğu ile otizm spektrum bozukluğunun eş zamanlı görülme olasılığını anlamlandırmayı amaçlamıştır.

Araştırma yöntemi olarak Medline, PubMed, PsycINFO ve Embase gibi bilimsel veritabanlarını kullanılarak 1966'dan Temmuz 2015'e kadar olan dönemi kapsayan sistematik bir literatür taraması yapılmıştır. Tarama sonucu toplam 58 makale tespit edilmiş ve bu yayınlardan 19’u çalışmaya dahil edilme kriterlerini karşılamıştır.

Sonuçlar, cinsiyet hoşnutsuzluğu yaşayan çocuk ve ergenler arasında otizm spektrum bozukluğu prevalansının (görülme sıklığının) genel nüfusa kıyasla daha yüksek olduğunu göstermiştir. Yetişkinlerle ilgili çalışmaların kısıtlı olduğu bildirilmiş ve yalnızca bir çalışmada cinsiyet disforisi için klinik hizmetlere katılan yetişkinlerde otizm spektrum bozukluğu prevalansının yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Kaynak: Glidden, D., Bouman, W. P., Jones, B. A., & Arcelus, J. (2016). Gender Dysphoria and Autism Spectrum Disorder: A Systematic Review of the Literature. Sexual medicine reviews, 4(1), 3–14. https://doi.org/10.1016/j.sxmr.2015.10.003 

Anahtar Kelimeler: Otizm, Otizm Spektrum Bozukluğu, Cinsiyet Disforisi.