Cinsiyet Disforik Ergenlerde Psikolojik Destek, Ergenliğin Bastırılması ve Psikososyal İşlevsellik

Ergenlik engelleyicilerin, cinsiyet disforik ergenlerin psikososyal işlevi üzerindeki etkileri üzerine yapılan çalışmaya yönelik bir eleştiri.
Cinsiyet Disforik Ergenlerde Psikolojik Destek, Ergenliğin Bastırılması ve Psikososyal İşlevsellik

 

Yazının Orijinal Başlığı: A Letter to the Editor Regarding the Original Article by Costa et al: Psychological Support, Puberty Suppression, and Psychosocial Functioning in Adolescents with Gender Dysphoria

Başlığın Çevirisi: Costa ve Arkadaşlarının Orijinal Makalesine İlişkin Editöre Mektup: Cinsiyet Disforisi Olan Ergenlerde Psikolojik Destek, Ergenliğin Bastırılması ve Psikososyal İşlevsellik

Özet

Bu mektup, Costa ve arkadaşlarının cinsiyet disforisi yaşayan ergenlerde ergenliği bastırmak için gonadotropin salgılatıcı hormon analoglarının (GnRHa) kullanımının psikososyal işlev üzerindeki etkilerini inceledikleri bir makaleye verilen bir tepkiyi içermektedir. Mektupta, Costa ve arkadaşlarının makalesinin bulgularına ve sonuçlarına eleştirel bir yaklaşım sergilenmektedir. Özellikle, makalenin cinsiyet disforisi yaşayan ergenlerde GnRHa kullanımının psikososyal işlevi nasıl etkilediği konusundaki iddialarını sorgulamaktadır. Metin, makalenin özetine atıfta bulunarak, GnRHa ile ergenlerin psikososyal işlevlerinin 12 ay boyunca daha iyi olduğu sonucuna vurgu yapmaktadır. Ancak yazar, bu iyileşmenin GnRHa'ya değil, psikolojik destek almalarına atfedilebileceğini öne sürmektedir.

Makalenin analizi, cinsiyet disforisi tanısı almış 201 ergenin psikososyal işlevini ölçen Children’s Global Assessment Scale tarafından 18 ay boyunca dört kez uygulandığını göstermektedir. Çocuklar, iki gruba ayrılmıştır. Ancak her iki gruptaki çocuk sayısı açıklanmayan nedenlerle önemli ölçüde azalmıştır ve 18 ay sonunda sadece 71 çocuk kalmıştır. İlk gruptaki çocuklar 18 ay boyunca GnRHa aldığında, ortalama Children’s Global Assessment Scale puanı 61'den 67'ye yükselmiştir. Bu iyileşme istatistiksel olarak anlamlıdır (P < 0.001), ancak bu çocuklar aynı zamanda psikolojik destek de almışlardır ve bu iyileşmeyi sadece ergenliği bastırmaya atfetmek haksız olabilir. Yazar, gerçek karşılaştırmanın gruplar arasında yapılması gerektiğini savunmaktadır.

Makalede, GnRHa almayan gruptaki çocukların 18 ay sonra ortalama bir puanının 63 olduğu belirtilmektedir. Bu grup, daha ciddi psikolojik sorunları olan çocuklardan seçildiği için bu puanın diğer gruptan daha düşük olması şaşırtıcı değildir. Ancak, bu fark istatistiksel olarak anlamlı değildir (P = 0.14), bu da yazarın sonuçların çok küçük örneklemlerle çıkarılamayacağına dikkat çektiği anlamına gelir. Dolayısıyla, eleştirilen makale GnRHa'nın psikososyal işlevi iyileştirdiğine dair herhangi bir kanıt sunmamaktadır.

Kaynak: Biggs M. A Letter to the Editor Regarding the Original Article by Costa et al: Psychological Support, Puberty Suppression, and Psychosocial Functioning in Adolescents with Gender Dysphoria. J Sex Med. 2019 Dec;16(12):2043. doi: 10.1016/j.jsxm.2019.09.002. PMID: 31785710. 

https://academic.oup.com/jsm/article-abstract/16/12/2043/6980706?redirectedFrom=fulltext