Cinsiyet Disforik Çocukların Ergenlik Sonrası Psikolojik Durumları

Cinsiyet disforisi nedeniyle kliniğe yönlendirilen çocuklarda, ergenlik sonrasında görülen psikoseksüel sonuçları inceleyen bir çalışma.
Cinsiyet Disforik Çocukların Ergenlik Sonrası Psikolojik Durumları

 

Makale Orijinal Başlığı: Psychosexual Outcome of Gender-Dysphoric Children

Başlığın Çevirisi: Cinsiyet Disforik Çocukların Psikoseksüel Sonuçları

Özet

Çalışma cinsiyet disforisine (hoşnutsuzluğuna) sahip çocukların 16 yaş ve üstü psikoseksüel sonuçlarını belirleme ve bu sonuçlarla ilişkili çocukluk dönemi özelliklerini incelemeyi amaçlamaktadır.

Yöntem: Çocukluk döneminde cinsiyet disforisi nedeniyle kliniğe yönlendirilen 77 çocuk (59 erkek, 18 kız; ortalama yaş 8.4, yaş aralığı 5-12) üzerinde çalışılmıştır. Çocukluk döneminde, çocukların cinsiyetler arası özdeşleşmelerini ve kendi cinsiyetleri ve cinsiyet rollerinden duydukları rahatsızlık ölçülmüştür. 

Çalışmanın takip aşamasında, 77 katılımcının %30'unun (19 erkek ve 4 kız) başvuru mektubuna yanıt vermediği veya izi sürülemediği görülmüştür. Katılımcıların %27'si (12 erkek ve 9 kız) hala cinsiyet disforisine sahiptir (sebat grubu) ve %43'ünün ise (vazgeçen grup: 28 erkek ve 5 kız) artık cinsiyet disforik olmadığı görülmüştür.

Disforisi devam eden hem erkek hem de kız çocukların, diğer iki gruptaki çocuklara kıyasla davranış ve duygularında daha aşırı derecede çapraz cinsiyetli oldukları ve çocuklukta cinsiyet kimlik bozukluğu (GID) kriterlerini karşılama olasılıklarının daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. 

Takip aşamasında, disforisi devam eden gruptaki erkek ve kadın katılımcıların neredeyse tamamı eşcinsel veya biseksüel cinsel yönelime sahip olduklarını bildirmiştir. Direniş grubundaki kızların tamamı ve erkeklerin yarısı ise heteroseksüel bir yönelime sahip olduklarını bildirmiştir. Israr grubundaki erkeklerin diğer yarısı eşcinsel ya da biseksüel cinsel yönelime sahiptir.

Elde edilen sonuçlara göre cinsiyet disforisi teşhisi alan çocukların çoğu ergenlikten sonra cinsiyet disforik kalmamaktadır. Kalıcı cinsiyet kimlik bozukluğa sahip çocuklar, çocukluk döneminde, azalan cinsiyet disforisi olan çocuklara göre daha aşırı cinsiyet disforisi ile karakterizedir. 

Cinsel yönelimle ilgili olarak ise çocukluk çağında görülen cinsiyet kimlik bozukluğunun en olası sonucunun homoseksüellik veya biseksüellik olduğu ortaya çıkmıştır.

Kaynak: Wallien, M. S., & Cohen-Kettenis, P. T. (2008). Psychosexual outcome of gender-dysphoric children. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 47(12), 1413–1423. https://doi.org/10.1097/CHI.0b013e31818956b9

Anahtar Kelimeler: Cinsiyet kimlik bozukluğu, cinsiyet disforisi, ergenlik.